המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אחמדי-נז'אד: נגאל את האמריקאים מממשלתם הדיקטטורית
21/6/2010


אחמדי-נז'אד: היהודים [רק] נראים כבני-אדם; אנו מתקדמים בתוכניתנו לשינוי העולם; נציל את העם האמריקאי מממשלתו הדיקטטורית

 

נשיא איראן, מחמוד אחמדי-נז'אד, חזר על השקפת עולמו האנטישמית בנאום בעיר שהרכורד (מערב-מרכז איראן) ב-16 ביוני 2010, לפיה היהודים הם הפושעים הגדולים ביותר שרק נראים כבני אדם. אחמדי-נז'אד גם רמז להשקפתו האפוקליפטית והבהיר כי מי שנשען על עצמתו של האל אינו חושש מדבר. הוא הדגיש כי משטרו פועל בעקביות ובהצלחה לשינוי הסדר העולמי, וציין כי בפני ממשלתו עומדת משימה חדשה – לשחרר את האמריקאים מהמשטר הדכאני העושק אותם.

 

בכך נראה כי אחמדי-נז'אד אימץ מדיניות של תגמול אקטיבי על כל פעולה מערבית: כך הודיעו בכירים איראניים בתגובה להחלטת הסנקציות הרביעית הכוללת חיפושים באוניות שיעדן איראן כי איראן תערוך חיפושים משלה באוניות מערביות,[1] וכך עתה בנאום התגובה, במלאות שנה לקריאת הנשיא אובמה לתמוך ב'תנועה הירוקה' – קריאה אותה הגדיר אחמדי-נז'אד כהתערבות בענייני הפנים של איראן – הודיע אחמדי-נז'אד בהתייחסותו למשימת שחרור האמריקאים מהמשטר הדכאני שלהם, כי איראן תסייע לפעילות אופוזיציונית לממשל האמריקאי.

להלן עיקרי דבריו:[2]

 

מי שמסתמך על כוחו של האל אינו פוחד מאיש

"...אם מישהו מסתמך על כוחו של האל, כוחות אחרים הם מאומה לעומתו והם אף משוללי קיום מן היסוד. לא שמי שמאמין באל ומסתמך על כוחו של האל אינו לוקח בחשבון את יתר הכוחות ואינו פוחד מהם. אלא שהמאמין באל לא מכיר שום כוח מלבד כוחו של האל והוא אינו מתחשב בהם…"

 

היהודים – המלוכלכים והפושעים הגדולים בהיסטוריה 

"לפני שישים שנה הם [הכוונה למערב] קיבצו מקצוות העולם, ארגנו וחימשו – בתירוץ מלאכותי ושקרי תוך זיוף מידע והמצאת סיפורים – את המלוכלכים והפושעים ביותר, שנראים כבני אדם [הכוונה ליהודים]. הם העניקו להם גיבוי תעמולתי וצבאי כדי שיכבשו את אדמות פלסטין ויעקרו את האומה הפלסטינית [ממולדתה]..."

 

תוכניתנו לשינוי הסדר העולמי מתקדמת היטב

"[במהלך ביקורי בסין] שאל אותי עיתונאי אחד: לפני שלוש שנים המערב הוציא כמה סנקציות [נגד איראן] וכשראיינתי אותך [אז] צחקת, וגם היום כשהם פרסמו סנקציות [נוספות על איראן], אתה בא לסין ... ונפגש עם העם הסיני, וצוחק מן הבוקר ועד עכשיו... עניתי לו מדוע עלי להיות מודאג בשעה שיש לנו תוכנית לשינוי העולם, לעיצוב מחדש של מאזני [הכוח] העושקים בעולם, ו[לשינוי] הסדר העולמי החד-צדדי והמפלה, ואנו מתקדמים צעד אחר צעד [ביישומה של] התוכנית ושמחים ומודים לאל שהם [המערב] מבצעים פעולות שצפינו שהם יעשו. אנו רוצים להוכיח לעולם שלמועצת הביטחון אין לגיטימציה, שהיא עושקת ובעלת סטנדרטים כפולים, שהיא כלי בידי ארה"ב והמשטר הציוני ושהיא דוברת שקר..."

 

משימתנו – שחרור האומה האמריקאית מהדיקטטורה

"זוהי מתת האל שכל התוכניות האנטי-אנושיות בעולם, כל הפשעים ושפיכות הדמים מתבצעים תחת עיניה של ממשלת ארה"ב, אולם התביעה [להפסיקם] מגיעה רק מצד אומתנו... הצעד הזה שלהם [הכוונה ככל הנראה לקריאת אובמה לתמוך בתנועת המחאה באיראן] מאלץ אותנו להוסיף מעתה משימה אחרת למשימות הבינ"ל שלנו כיוון שהיום מופעלת נגד האומה האמריקאית הדיקטטורה הגסה ביותר והיא [האומה] נתונה לחנק כבד ביותר, נשלל ממנה חופש העיתונות להציג את פשעי ישראל ואמריקה, ועמה אינו מורשה לקיים הפגנות בחופשיות נוכח הפשעים האלו... אני מודיע שמעתה ואילך אחת מהשאיפות העיקריות של האומה האיראנית תהיה הצלת העם האמריקאי מהממשלה הלא דמוקרטית והבריונית [שלו]."[1]  עלי סעידי, נציג המנהיג ח'אמנאי במשמרות המהפכה, מהר (איראן) 16.6.2010 וכן יו"ר המג'לס, עלי לאריג'אני, פארס (איראן) 16.6.2010

[2]  פארס (איראן), 16.6.2010