המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
דוקטרינת המַהְדַוִיַת במשנת אחמדי-נז'אד
1/6/2007

 

דוקטרינת המַהְדַוִיַת במשנת אחמדי-נז'אד ואיתאללה מצבאח יזדי

 

רקע:

על-פי המסורת השיעית, ניחנו האמאמים צאצאיו של עלי אבן אבו-טאלב, בן דודו וחתנו של הנביא מוחמד, בתכונות אלוהיות שהקנו להם יכולות להנהיג את קהילת המאמינים השיעיים, והם שימשו, על-פי האמונה, צילו של אללה עלי אדמות. אולם, עם היעלמו של האמאם השנים-עשר[1], בשנת 941 לספירה הנוצרית, נותק הקשר בינו לבין המאמינים השיעיים, ומאז הם מצווים לצפות להופעתו המחודשת בכל דור.

ובינתיים, אנשי הדת חכמי ההלכה נתפשים כמי שמייצגים את האמאמים, ולכן הם היו אחראים לניהול חלקי של ענייני החברה, בעיקר תחומי שיפוט ועניינים רוחניים.

השיעים מאמינים כי 'האמאם הנעלם' עתיד להתגלות, כדי להנהיג את קהילת המאמינים השיעיים ולגאול אותם מייסוריהם. לפי האמונה, בתקופת היעדרות (ע'יבת) האמאם השנים-עשר, איש, פרט לאל, אינו יודע מהו הזמן המדויק בו יופיע המהדי, ואף אדם אינו יכול להתיימר לקבוע מתי בדיוק הוא עתיד להופיע.[2] הגאולה אותה עתיד המהדי להביא, תתקן את עוולות העולם ותוכיח את הצדק האלוהי. כמו-כן, היא תציג את אמיתותה של האמונה השיעית לעיני העולם כולו.

 

המהדוית ומשטר 'המהפכה האסלאמית':

יש להדגיש, כי למן ייסודו של משטר 'המהפכה האסלאמית' ב-1979 ועד תחילת נשיאותו של מחמוד אחמדי-נז'אד באוגוסט 2005, היה לאמונה במהדי מקום לטנטי בלבד בזירה הפוליטית, והיא לא זכתה לביטוי פוליטי ממשי. קיומה של אמונה זו נשמר במסגרת המסורת והאגדה בלבד, ולא חרג מתחום זה. כך, התנהלה המערכת הפוליטית באיראן בצורה עצמאית, בנפרד מהאמונה המשיחית ומהציפייה להופעתו של 'האמאם הנעלם'. עלייתו של אחמדי-נז'אד הביאה להפיכתה של דוקטרינה זו לתורה פוליטית, ומיקמה אותה במרכז הבמה הפוליטית באיראן כיום.

 

למרות שבתקופת שלטונו של מייסד משטר 'המהפכה האסלאמית', איתאללה רוחאללה ח'ומיני, נותרה דוקטרינת המהדי מחוץ לזירה הפוליטית, התאפיינה התקופה בלהט משיחי. לאיתאללה ח'ומיני, שאף זכה לכינוי 'אמאם' בפי העם האיראני, יוחסו תכונות משיחיות.[3]

 

ניתן לומר כי התמורה שחלה בשיעה בעקבות מיסוד רעיון 'שלטון חכם ההלכה' (ולאית-י פקיה) של איתאללה ח'ומיני באיראן, התבטאה במעבר מהפאסיביות האופיינית לשיעה לאקטיביות. במסגרת תמורה זאת, טען חו'מיני, יש לצפות לבוא המהדי באופן אקטיבי, ולהכשיר בכך את הקרקע לגאולת קהילת המאמינים השיעיים. נטילת רסן השלטון ע"י אנשי הדת היוותה מרכיב אחד במסגרת אמונה אקטיביסטית זו. למרות זאת, הקפיד איתאללה חו'מיני להשאיר את דוקטרינת המַהְדַוִיַת בשולי הזירה הפוליטית, לא טען לקיום קשר עם אלוהים, ולא התיימר לחזות את מועד הגעת 'האמאם הנעלם'.

 

לאחר מות איתאללה ח'ומיני ב-1989, נדחקה דוקטרינת המהדוית הצידה, והממשלות בראשות עלי אכבר האשמי רפסנג'אני (1997-1989) ומוחמד ח'אתמי (1997- 2005) שמרו על הפרדה ברורה בין הזירה הפוליטית לבין אמונה משיחית תיאורטית זו. מדיניות זו השתנתה מאז נכנס מחמוד אחמדי-נז'אד לכס הנשיאות באוגוסט 2005.[4]

 

מטרת מסמך זה הינה לבחון את השינוי שחל בדוקטרינת המהדוית כפי שמבטאים אותה אחמדי-נז'אד ופטרונו הרוחני, איתאללה תקי מצבאח יזדי, וכן את התגובות וההדים לכך במערכת הפוליטית ובקרב חוגים אינטלקטואלים באיראן. 

 

מאפייני מדיניותו המשיחית של אחמדי-נז'אד

עם תחילת כהונתו כנשיא, הפגין אחמדי-נז'אד מדיניות המדגישה את ביטחונו בהופעתו הקרובה של  המהדי כבסיס למשנתו האידיאולוגית ולפעילותו הפוליטית. בניגוד לאמונה הרווחת כי איש אינו יודע בוודאות מתי עתיד המהדי להתגלות, הצהיר אחמדי-נז'אד לא אחת כי בואו של המהדי קרוב. הוא  אף הגדיל לקבוע תאריך מדויק להתגלות בעת פגישתו עם שר החוץ של אחת המדינות האסלאמיות, עת השיב לשאלה "האם ממדינתכם עולה ריח של משבר?" לדבריו, "זו ההקדמה להופעתו של 'האמאם הנעלם' שיופיע במהלך השנתיים הבאות."[5] בנוסף, בנאום שנשא לאחרונה בכרמאנשאה ובו ברך את הנוצרים לרגל חג המולד, אמר אחמדי-נז'אד: "במקום הזה אני מבשר כי בעזרת האל, היום בו יופיע ישו לצדו של 'האמאם הנעלם' אינו רחוק כל-כך."[6]

 

נראה כי לא זו בלבד שאחמדי-נז'אד מבקש לבשר על בוא המהדי, ואגב כך לעגן את הלגיטימיות למדיניותו ולפעולותיו בדמותו של 'האמאם הנעלם', הוא אף מאמין ומצהיר על עצמו כמי שיש לו קשר לאל. בדברים שנשא לאחרונה בנושא הגרעין והקשחת מדיניותה של איראן מול המערב, הוא קבע כי "יש לי קשר עם אלוהים" ומשום כך דרש משומעיו להיות מאמינים אמיתיים כדי שהאל אכן יעמוד לצד האיראנים במאבקם החוקי בנושא הגרעין:

 

"האמינו [לי] שמבחינה חוקית, ובעיני דעת הקהל, הצלחנו לחלוטין. אני אומר זאת מתוך ידיעה. מישהו שאל אותי: 'פלוני אומר שיש לך קשר.' אמרתי: 'כן, יש לי'. שאל אותי: 'באמת, יש לך קשר? עם מי?' עניתי: 'יש לי קשר עם אלוהים'. שהרי אלוהים אמר כי שום דרך לא תצלח לכופרים נגד המאמינים. טוב, [אבל] רק אם נהיה מאמינים, הרי אלוהים אמר: אתם [תהיו] המנצחים. אך אותם חברים אומרים שאחמדי-נז'אד אומר דברים מוזרים.

אם נהיה [באמת] מאמינים, אלוהים יראה לנו את הניצחון ואת הנס הזה. האם צריך כיום שנאקה תצא מלב ההר כדי שהחברים יקבלו את הנס?  האם המהפכה [אסלאמית] לא היתה נס? האם האמאם [ח'ומיני] לא היה נס? ..."[7]

 

זאת ועוד, אחמדי-נז'אד גם מציג עצמו כמי ששותף לכוונות האל ומעשיו, כפי שבישר להמונים בנאום כי "אלוהים מינה את 'האמאם הנעלם' לתומך שלנו".[8] ביטוי נוסף לטענתו לקשר ישיר עם האל, ניתן למצוא בדבריו, עם שובו מהעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר 2005, כי בעת שנשא את נאומו מעל דוכן הנאומים "חש שאפפה אותו הילה של אור," רמז לבשורת המשיחיות אותה בישר לדבריו, לאומות העולם.[9]  

בנוסף, מאופיינים נאומיו בטרמינולוגיה משיחית תוך הקפדה לקרוא לעם להכשיר את הקרקע להופעת המהדי.[10] כך למשל, טען בראשית מאי 2007 בנאום שנשא במהלך ביקורו במחוז כרמאן, כי "יש לנו שליחות, והיא להפוך את איראן למדינת 'האמאם הנעלם'."[11]

במסגרת מחויבות הממשלה להכשרת הקרקע להופעת המהדי, חתמו, על-פי הצעת עוזרו הבכיר של אחמדי-נז'אד, פרויז דאודי, שרי הממשלה בישיבת הממשלה הראשונה על כתב התחייבות עם 'האמאם הנעלם', וזאת במקביל לכתב התחייבותם לאחמדי-נז'אד.[12] זאת ועוד, בהתאם למדיניותו המשיחית, מייחס אחמדי-נז'אד חשיבות רבה למסורת שיעית-איראנית עממית – שלא זכתה לתמיכת הממסד הדתי השמרני – לפיה מקדיש 'האמאם הנעלם' תשומת לב מיוחדת למסגד ג'מכאראן שבקום.[13] במסגרת מדיניות זו, נשלח שר התרבות וההדרכה האסלאמית, מוחמד חוסין צפאר-הראנדי, לזרוק את כתב ההתחייבות שחתמו שרי הממשלה עם 'האמאם הנעלם' לבור ליד מסגד ג'מכאראן, אליו משליכים המאמינים השיעים את המכתבים בהם הם מבקשים את משאלותיהם. בנוסף, זוכה המסגד לתשומת לב מיוחדת מאחמדי-נז'אד. הוא הקציב כעשרה מליון דולר לשיפוץ המסגד וסביבתו בקום, לטובת החגיגות הצפויות לרגל הופעתו של המהדי, וכשמונה מליון דולר לחלוקת מטעמים לעולים לרגל למסגד בחגיגות לציון הולדת המהדי ב-2005. דוגמא נוספת לעידוד הציפייה להופעתו הקרובה של 'האמאם הנעלם' ניתן למצוא בתכנים המופיעים באתר רשות השידור האיראני. כך למשל נמצא באתר האינטרנט מידע לגבי סדרת הטלוויזיה "העולם לקראת הארה", העוסקת בהופעתו הקרובה של המהדי.[14]

 

יש לציין כי ביטויים פוליטיים לאמונתו המשיחית של אחמדי-נז'אד התגלו כבר בזמן כהונתו כראש עיריית טהראן (2003-2005), בטרם היה לנשיא. כך למשל, דווח כי עיריית טהראן בראשות אחמדי-נז'אד הפיצה מפה בה קבעה את המסלול בו עתיד לעבור 'האמאם הנעלם' עם הופעתו.[15]

בסמינר הבינ"ל השנתי של דוקטרינת המהדוית שנערך באיראן ב-6-7 בספטמבר 2006 בהשתתפות נציגי מדינות שונות במטרה לקדם את תרבות האמונה במהדי, הדגיש אחמדי-נז'אד את אופייה האקטיבי האוניברסאלי של הדוקטרינה וקרא למערב לקבלה, ולהכיר באמת האנושית שהיא מייצגת:

 

"...היום האנושות נעה לכיוון האמת ואושרה של האנושות תלוי בתנועתה לכיוון האמת. היום אנו מזמינים את כולם לנוע בכיוון האמת, כיוון שאין דרך בלתה... החגיגה הזו [הולדת האמאם השנים-עשר][16] אינה מוגבלת רק למוסלמים, [אלא] נועדה עבור כל העולם. המהדי שייך לכלל האנושות...

 

'האמאם הנעלם' אינו נראה בקרבנו באופן גשמי, אבל הוא נמצא באופן קבוע, ועלינו להכשיר את הקרקע לכך שהוא יופיע מהר ככל האפשר ... ישנם הטוענים כי בתקופת היעלמותו של 'האמאם הנעלם', מושהית [אצילותו], בעוד המצב אינו כך... אדרבא, עלינו לרוץ כדי להגיע אליו, עלינו לרוץ כדי להכין את הקרקע להופעתו. [זו לא תתרחש] אם נשב בחיבוק ידיים. על האנושות לרוץ לקראת 'האמאם הנעלם' כדי להגיע אליו. האדם המצפה [באופן אקטיבי להופעת האמאם] שונה מהאדם שלא מצפה לכך [באקטיביות]... היום האנושות נעה במהירות לעבר השלמות, האמת, הצדק, האהבה, השלווה והחמלה, ודבר זה אפשרי רק בחסות שלטונו של האדם המושלם, [קרי: 'האמאם הנעלם']..."[17]

 

המשיחיות במדיניות החוץ האיראנית:

האידיאולוגיה המשיחית של המהדוית קיבלה ביטוי גם במדיניות החוץ של איראן, במיוחד ביחס קיצוני מופגן כלפי המעצמות המערביות, ובנושא הגרעין. ביטוי לכך ניתן למצוא בדבריו של איתאללה מצבאח יזדי, מורו הרוחני של אחמדי-נז'אד, שאמר כי "החובה הגדולה ביותר [המוטלת] על המצפים להופעת המהדי היא המאבק בכפירה וביהירות העולמית [הכוונה למערב וארה"ב בראשו]."[18]

 

נאומיו של אחמדי-נז'אד מאופיינים ביחס מזלזל כלפי 'כוחות היהירות', קרי המערב ובראשו ארה"ב, ובאיום על מי שאינו מקבל את הבשורה המשיחית השיעית מפני "האבדון וההשמדה" הצפויים להם:

"לאלה שאינם נענים לקריאה לנוע לכיוון האמת לא מצפה גורל טוב. שמעתי שנשיאה של אחת המדינות האלה [הכוונה לנשיא ארה"ב, ג'ורג' בוש]... אמר שנשיא איראן מאיים עליו. אני אומר לו: לא אני איימתי עליכם, אלא כל העולם מאיים עליכם, כי כל העולם עומד איתן נגד העושק ונגד העושקים. [פונה למדינות מערב, אותן הוא מכנה 'כוחות היהירות']:  אתן אינכן מהוות מאומה לעומת כוחו של האל. אנו מזמינים אתכם לדרך הישר, לדרך הנביאים, המונותיאיזם והצדק. אתם טועים אם אתם חושבים שתוכלו לשבת בארמונות הזכוכית שלכם ולקבוע את גורל העולם... קריאתנו [לכם] ללכת לכיוון האמת [נובעת] מרחמים. איננו מעוניינים שתסתבכו, שהרי ידוע לכם כי תוצאת העושק וחוסר הצדק הם אבדון והשמדה." [19]

 

גם במדיניות הגרעין של אחמדי-נז'אד ניכרים מאפיינים אלה: בניגוד לממשל ח'אתמי שחתר לריכוך העמדה המערבית בנושא הגרעין באמצעות דיאלוג מתמשך, אחמדי-נז'אד ומקורביו אינם חוששים להתעמת עם המערב, כיוון שהם רואים במאבק זה את אחת הדרכים להכשרת הקרקע לבוא המהדי. לפי דיווח יומון האינטרנט הרפורמיסטי 'רוז', "כמה ממקורביו של אחמדי-נז'אד, המדברים באופן תדיר [על הצורך] להכשיר הקרקע לקראת הופעת המהדי, קושרים מפורשות את [גורל] תיק הגרעין האיראני בצורך זה... לפי ידיעות מהימנות, הדגישו אלו בישיבות פרטיות שונות כי ההתנגדות ללחצים העולמיים [בנושא הגרעין], וההתעקשות על הזכות ליהנות מכוח גרעיני, הם מהדרכים להכשרת הקרקע להופעת האמאם."[20]

 

דוקטרינת המהדוית במשנתו של איתאללה מצבאח יזדי

בנאום שנשא איתאללה מוחמד תקי מצבאח יזדי, פטרונם הרוחני של אחמדי-נז'אד ושל מגזרים נרחבים ב'משמרות המהפכה' וכוחות הביטחון, בסמינר הבינ"ל השנתי של דוקטרינת המהדוית שנערך באיראן ב-6-7 בספטמבר 2006, ניתן להבחין כי גם הוא אינו מותיר את האמונה במהדי במישור התיאולוגי-תיאורטי גרידא. איתאללה מצבאח יזדי העניק לאמונה זו ביטוי אידיאולוגי-פוליטי מוחשי, בהסבירו כי הופעת 'האמאם הנעלם' תביא לכינון שלטון אחד על העולם כולו, וכי המאבק בכפירה וב'יהירות העולמית' מכשיר את הקרקע ומחיש את הופעת המהדי:[21]

 

"... יישום צווי האסלאם, השכנה מלאה של צדק, ומאבק בכפירה ובעושק, הינם החובות החשובות ביותר של מי שמצפה ל[הופעתו] של 'האמאם הנעלם', אשר מכשירים את הקרקע להופעתו... עלינו להרחיב את האמונה הדתית ואת [כוח] הדת באיראן ובעולם כולו... כדי להחיש את הופעתו של 'האמאם הנעלם', עלינו להפיץ את הצדק ואת החוקים האסלאמיים והדתיים, על מנת שהציבור יתעניין בהם, וכדי שהאמונה הדתית תתקבל בחברה [הכלל-עולמית]...

 

אחד המרכיבים הרעיוניים של [דוקטרינת] ה'מהדוית' הוא האוניברסליות, שכן המהדי מגיע כדי לכונן בעולם את היושר והצדק. מרכיב אחר הוא התפשטות היושר והצדק בהנהגתו של אדם, של מרכז או של מנגנון אחד. מכיוון שהגורם להתפשטות היושר והצדק הוא ה'אמאם הנעלם', אזי צריך שיהיה לעולם סוג אחד של מרכז ושלטון על מנת שהעולם ינוהל על ידי שלטון אחד... ייצא ממצב של בידוד, יכונן שלטון אחד שינוהל על ידי ['האמאם הנעלם'], וכל סוג של עושק ודיכוי יוסרו מן העולם..."

בנאום נוסף של איתאללה מצבאח יזדי, שפורסם ב-11 באוקטובר 2006, בשבועונו, פרתו-י סוח'אן, לרגל ציון הולדת המהדי, הודגשה חשיבות המאבק בכפירה, המעכבת, לשיטתו, את הופעת המהדי:

"... חובתנו הנעלה ביותר היא להתאמץ להפחית את העושק, ליישם יותר [בקפידה] את צווי  האסלאם... להפחית את שליטת הממשלות העושקות ואת העריצות על האנשים המדוכאים. אלו עניינים שיכולים להביא להופעתו של 'האמאם הנעלם'... אם אנו שואפים להחיש את הופעת המהדי, [אזי] עלינו להסיר את העכבות [להופעתו]. מה היו העכבות להופעתו של האמאם השנים-עשר בחברה? הכפירה בברכה [שמשרה] נוכחותו של האמאם, אי הכרת תודה, פריקת עול והתנגדויות [לדוקטרינת המהדוית]. לפיכך, אם אנו רוצים להחיש את הופעת המהדי, יש להסיר את העכבות האלו. עלינו להתאמץ להשתית יותר צדק, ולהביא לכך שצווי האסלאם ייושמו [בצורה קפדנית] יותר, שהעם ימצא  עניין רב יותר בדת ובהוראותיה, שערכי הדת יהפכו ל[עקרונות] דומיננטיים בחברה, שהאמונה הדתית תהיה נושא להסכמה בכנסים, לקצר את יד העושקים [הכוונה למעצמות המערב] בעשוקי העולם – מוסלמים ולא מוסלמים –  ובכך נכשיר את הקרקע להופעתו של המהדי. לפיכך, החובה הגדולה ביותר על המצפים להופעת המהדי היא המאבק בכפירה וב'יהירות העולמית' [הכוונה למעצמות המערב]."[22]

 

תמיכת חוגים שמרנים-מהפכנים בפוליטיזציה של דוקטרינת המהדוית

החוגים השמרניים והביטחוניים, חברי הזרם האידיאולוגי בראשותו של איתאללה מצבאח יזדי שהביא לעלייתו של אחמדי-נז'אד לנשיאות, תומכים בפוליטיזציה של דוקטרינת המהדוית. כך למשל נכתב בשבועון פרתו-י סוח'אן, כי "עם הופעת הממשלה החדשה ומסירותו הייחודית של אחמדי-נז'אד ל'אמאם הנעלם' ויורשו, חוששים [אנשי] המערב והדיסידנטים [האיראניים] מחיזוק דוקטרינת המהדוית לא רק באיראן אלא בעולם... [זאת] משום שהם רואים שאחמדי-נז'אד משתמש בכל ההזדמנויות ובכל הבמות כדי להפיץ את הדוקטרינה הזו... ושמו המבורך של המהדי מגיע לאוזני תושבי העולם מהבמה המדינית הרמה ביותר בעולם – האו"ם."[23] כמו כן החשיב פרתו-י סוח'אן את אזכור המהדי מעל בימת העצרת הכללית כ"אחת ההצלחות של אחמדי-נז'אד במדיניות החוץ."[24] 

 

לאחר עליית אחמדי-נז'אד לשלטון, הביע קאסם רואנבח'ש, תלמידו ודוברו של איתאללה מצבאח יזדי,  את תקוותו כי "בתקופת כהונת אחמדי-נז'אד יזכו חוקי הדת שהושעו, והערכים הדתיים שהוחלשו [בתקופות ח'אתמי ורפסנג'אני]... לתשומת לב מחודשת, על מנת להכשיר את הקרקע לקראת הופעתו של 'האמאם הנעלם'." הוא הגן על אי היותו של אחמדי-נז'אד איש דת, והוסיף כי "הקריטריון [לשרת את העם] איננו המצנפת [של אנשי הדת], משום שבכהונות [קודמות], מוסד הנשיאות – כגון [בתקופת] ח'אתמי [שחבש] מצנפת לראשו – הביא למכות הרבות ביותר על ערכי האסלאם."[25]

 

תמיכה נוספת במדיניות של אחמדי-נז'אד מגיעה מהקבוצה השמרנית 'אנצאר חזבאללה'. אחד מדוברי הקבוצה, עלי דוואני, טען באחת הפגישות השבועיות של הקבוצה כי נאומו של אחמדי-נז'אד בעצרת הכללית של האו"ם הינו "אחד הסימנים טרם הופעתו של 'האמאם הנעלם'."[26] פאטמה רג'בי, המזוהה עם 'אנצאר חזבאללה', ומחברת הספר 'הנס של האלף השלישי' על אחמדי-נז'אד, הבהירה כי "ממשלת  אחמדי-נז'אד היא ממשלה [שקמה] עבור הופעת 'האמאם הנעלם'."[27]

 

ביקורת אנשי הדת על מדיניותו המשיחית של אחמדי-נז'אד:

מדיניותו המשיחית של אחמדי-נז'אד משכה ביקורת גוברת מצד איתאללות ואנשי דת בכירים מהסמינרים הדתיים בקום, המתנגדים להכנסת דוקטרינת המהדוית לזירה הפוליטית. שני מאמרים שפורסמו ביומון ג'ומהורי-י אסלאמי, ביטאונם של הסמינרים הדתיים של קום המייצגים את האיתאללות המרכזיים של קום, המחישו את הסכנה שצופים אנשי דת בכירים אלו לאמונה השיעית, בעקבות עידוד מסרים משיחיים והפצתם על ידי אחמדי-נז'אד ותומכיו, וברמיזה גם על-ידי איתאללה מצבאח יזדי, המכונים על-ידיהם "מפיצי האמונות הטפלות":

 

1. ג'ומהורי-י אסלאמי: "תעמולה שטחית... מסכנת את החברה"

במאמר מערכת שפורסם ב-13 לספטמבר 2006 בג'ומהורי-י אסלאמי, תחת הכותרת "סכנת האמונות הטפלות – משימתם של הנבחרים", הועלתה הסתייגות מהפיכת מסגד ג'מכאראן למקום מקודש ביותר, ומייחוס מסורות הקושרות את 'האמאם הנעלם' למסגד. במאמר הועלתה הדרישה מאנשי הדת להילחם בסכנה הנשקפת לשיעה ולמאמינים השיעים מצד אחמדי-נז'אד, ותומכי מדיניותו המשיחית. היומון אף לגלג על אחמדי-נז'אד בשל התיימרותו להציג עצמו כמי שמקיים קשרים ומפגשים עם המהדי, והאשימו בהרס האמונה והדת. להלן עיקרי המאמר:

"...הביטו על אותם טקסים של מחצית חודש שעבאן [לציון הולדת המהדי]. האמונה במהדי המובטח כפי שהיא קיימת בתרבות ובחינוך השיעי הינה האמונה הדתית המתקדמת ביותר והרוחנית ביותר. העם האיראני מתכונן בקדחתנות לחג זה... אולם, למעשה, איזו תועלת מופקת מכל ההתכוננות הזו למען שגשוג רוחני ולמען קידום רמת החשיבה והתרבות הדתית של העם? מה מהידע הדתי הטהור ממלא את פיותיו הצמאים של הציבור הזה, שפונה בעקשנות [אל מקורות הפסיקה בשיעה] בשביל לרוות את צימאונו?

 

הלוואי והתשובה לכך היתה כלום. [אולם] למרבה הצער, התשובה האמיתית היא שלא זו בלבד שאנו לא מרווים את העם ברוחניות הטהורה ובידע הדתי הטהור, להפך, עד כמה שרק אפשר אנו מעבירים לציבור אמונות שטותיות ועניינים שטחיים ומסולפים. גורמים חסרי השכלה הפכו לבעלי המרחבים [בהם התקיימו] החגיגות [לציון הולדת המהדי], והם מחנכים את הציבור העצום ליוזמה גשמית לא מקובלת מבחינה רעיונית וגם מבחינה גשמית. [אותם גורמים נשענים] על יוקרה של מנהיגות דתית [הכוונה ברמיזה לאיתאללה מצבאח יזדי], בניגוד להשקפתם הברורה של המנהיג העליון [עלי ח'אמנאי] ושל אנשי דת הבכירים המהווים מקורות סמכות דתית בשיעה [המראג'ע תקליד] ...

ביקורת והבעת הצער האלו... הינם אזהרה שבאה להסביר את המציאות המרה בה הפצה של ראייה שטחית ושל אמונות טפלות, במיוחד בתחום הידע הדתי, מסכנת את החברה ברפיון אמוני ו[מובילה] לאי אמונה ביסודות הדת...

כשאנו מעלים את קדושת מסגד ג'מכאראן [על נס] עד כדי הצגתו כמרומם יותר מהמסגדים כמו מסגד אל-חראם [במכה], מסגד אל-נבי [במדינה] ... מסגד אל-אקצא [בירושלים], מסגד כופא [בעיראק] ומסגד סהלה [בעיראק]... וכשמכריזים שכשלושה מליון עולים איש עלו לרגל למסגד הזה בחג הולדת המהדי, וגוררים את העם הצמא לרוחניות מרחבי המדינה אל ג'מכאראן באמצעות התעמולה חסרת התקדים [שהפעיל אחמדי נז'אד]... ו[נושאים] נאומי שבח והלל בהם מבטיחים לעם כי 'האמאם הנעלם' יעלה לרגל למקום הזה [מסגד ג'מכאראן]... אנו יודעים כמובן שאין מדובר בשום עלייה לרגל ושום התרחשות אחרת.

 

 כמה זמן ימשיכו אנשים להאמין לתעמולה הזו מבלי שהאמונה שלהם תרעד ותתרוקן כעבור זמן מה? מסגד שנבנה על בסיס חלום הינו מכובד לכל היותר כמו שאר המסגדים, אולם על בסיס מה מייחסים לו את כל התעמולה, הניסים והיוקרה, ומטמיעים את כל זה בקרב הבריות? על מנת להתוודע להשלכות של פעולות אלו, תפנו לאנשים שמנצלים לרעה את האמונות הטפלות, והמציגים עצמם כבעלי קשר עם המהדי, הנפגשים עימו ואף כמהדי בעצמו, [ואז תיווכחו] איזה אמונות דתיות הם הרסו... וכמה פגיעות הם הכניסו לדת, ותיזהרו מפני סכנת האמונות הטפלות... על אוהדי הדת ובכירי ההגות והידע הדתי להיכנס לזירה, ולהתחיל את הקרב הקשה מול סכנת האמונות הטפלות, ולא לשקוט עד שיגיעו לתוצאה ברורה."[28]

 

2. ג'ומהורי-י אסלאמי: "אמונות שטותיות הנשענות על כוח"

במאמר מערכת נוסף, שפורסם בג'ומהורי-י אסלאמי ב-11 לאוקטובר 2006 שכותרתו "קחו אזהרה זו ברצינות", הובעה הסתייגות קשה מהצהרותיו המשיחיות של אחמדי-נז'אד, ומהפצת מסורות עממיות הקושרות את מסגד ג'מכאראן ל'אמאם הנעלם': "... מה שמצער יותר הוא שלאחרונה מצאו אמונות שגויות ושטותיות גיבוי הנשען על כוח. מיתוסים דוגמת 'הילת אור'[29] וטענות בדבר ידע אזוטרי וידיעת העתיד מצד אלו שאחד מתפקידיהם הוודאיים הוא [דווקא] מאבק בעניינים האלה, הופכים את המאבק [באמונות השגויות] לקשה עוד יותר, ואת המדרון של דרך מסוכנת זו לתלוּל עוד יותר."[30]

הסתייגות נוספת מצד האיתאללות הבכירים הובעה בעקבות הקצאת תקציבי עתק לפיתוח פרויקטים סביב מסגד ג'מכאראן: "מרבית האיתאללות הבכירים וחכמי ההלכה (הסמכויות הדתיות, המראג'ע) אינם שבעי רצון מההחמרה [שחלה] בנושאים המאובנים והשגויים הקשורים למסגד ג'מכאראן [הכוונה לעידוד והפצת מסורות משיחיות עממיות]. לפני זמן מה, התנגד אחד האיתאללות בקום נמרצות לצעדים השגויים [הננקטים] במסגד זה, כמו כתיבת בקשות [ל'אמאם הנעלם'] וזריקתן לבור הסמוך למסגד...". כמו כן דווח על תרעומת מצד הסמינרים הדתיים בקום, על כך שתקציבי הפיתוח שהוקצו למחוז קום, התרכזו בעיקר בפיתוח מסגד ג'מכאראן. [31]  

 

3. איתאללה מונתזרי: ניצול לרעה של שם המהדי

בריאיון שקוים עימו ב-31 לינואר 2006, הביע איתאללה חוסין עלי מונתזרי, הנחשב לאחת הסמכויות הדתיות הבכירות בעולם השיעי ובאיראן, את שאט נפשו מההון הפוליטי שמנסה אחמדי-נז'אד לגרוף משמו של המהדי.[32] בריאיון ציין מונתזרי כי "זה שאנו מאמינים ב[הופעתו העתידית] של 'האמאם הנעלם', אין פירושו [היתר לכך] שחלק [מאנשי השלטון] ינצלו לרעה באופן פוליטי את שמו. אני מתנגד לניצול לרעה מעין זה. הניצול לרעה של השמות המקודשים גורם לכך שהעם והדור הצעיר נגעלים מהדת. היות ולאסלאם אין פגם במהותו, כל פגם שקיים [בגלל ניצול הדת לרעה] יפגע במוסלמיות שבנו... בראשית ימי המהפכה האסלאמית, הסיסמאות שהעם צעק היו: 'עצמאות, חופש ורפובליקה אסלאמית'... אסלאמית, כלומר על בסיס יסודות האסלאם. אסלאם שבו אנשי המקצוע הם סמכויות דתיות, אנשים דגולים ונבונים, ולא [אסלאם] שבו כל אחד שלמד קצת ירצה להביע דעה בסוגיות אסלאמיות..."[33]

 

ביקורת חוגים אינטלקטואלים רפורמיסטים על הפוליטיזציה של המהדוית:

1. מוחסין כדיור: המשטר מפיץ אמונות שגויות

האינטלקטואל ואיש הדת, מוחסין כדיור, הצביע על הסכנה המשתקפת לאסלאם לאור נטיותיו המשיחיות של אחמדי-נז'אד. בנאום שנשא לרגל עיד אלפטר, ביקר כדיור את שילובה של דוקטרינת המהדוית במשנתו הפוליטית של אחמדי-נז'אד. הדיווח הופיע במקור בסוכנות הידיעות אילנא, ומצוטט באתרו של כדיור:

"... 'אנו יכולים לציין את השנה שחלפה כשנת הזוהר של דברי ההבל הדתיים'. כדיור ביקר בחריפות את מה ש[אנשי השלטון] מצהירים כיום 'בגאווה כי מספר המבקרים במקום הפיקטיבי (הבור במסגד ג'מכאראן) עולה פי כמה לעומת מספר העולים לרגל לקברו של האמאם השמיני [רזא, במשהד]', ותאר את 'האסון הזה כתוצאה של תעמולת אמונות שגויות.' הוא אמר כי 'כל עוד המשטר מפיץ אמונות שגויות, באופן טבעי עלינו לצפות להתפשטותן ההולכת וגוברת במדינה.' כדיור הצהיר כי '[טענות בדבר]… תשומת לב מיוחדת מצידו [של 'האמאם הנעלם'] לממשלת אחמדי-נז'אד הינם סימנים להפצת האמונות השגויות,' ואמר 'האם לא הגיע הזמן שהאיתאללות [הסמכויות הדתיות] וחכמי הדת יבהירו את עמדתם למול טענות אלו?'"[34]

2. האשם אע'אג'רי: "איש אינו יכול לייצג את המהדי"

איש האקדמיה שקרא תיגר על הממסד הדתי באיראן וקרא לרפורמה דתית ובשל כך נידון פעמיים לגזר דין מוות, האשם אע'אג'רי, ביקר אף הוא טענותיו של אחמדי-נז'אד על קשריו עם 'האמאם הנעלם'. בנאום שנשא בפני סטודנטים באוניברסיטת אמיר כביר בטהראן לרגל ליל אלקדר[35] אמר אע'אג'ארי כי "... אנו מצויים כיום בתקופת היעלמות ['האמאם הנעלם'], והיות והנביא [מוחמד] הוא חותם הנביאים, והמהדי הוא אחרון האמאמים – והוא מצוי בהיעלמות – איש זולתו אינו יכול לטעון לשליחות נבואית או לייצוג ['האמאם הנעלם'], ובהסתמך על אותה משימה נבואית ונציגות למשול על העם למרות דעתו [זו]..."[36]

3. דובר המפלגה הרפורמיסטית: ההצהרות על התגלות המהדי מחלישות את האמונה

מוחסן ארמין, לשעבר ציר המג'לס השישי ודובר המפלגה הרפורמיסטית 'מוג'אהדינ-י אנקלאב-י אסלאמי', יצא בתקיפות כנגד הצהרות המיוחסות לאחמדי-נז'אד, לפיהן צפוי 'האמאם הנעלם' להתגלות במהלך השנתיים הבאות: "כאשר חלק מהשלטון מתכנן להכשיר את הקרקע, ואומר ש'האמאם הנעלם' יתגלה במהלך השנתיים הבאות, אין לכך תוצאה אחרת מלבד החלשת האמונה בקרב המוני העם. הפצת האמירות האלו מצד גופים פרטיים מאיימת על עתידנו..."[37]

 [1]  מכונה מהדי, מעין משיח, ונקרא גם מוחמד אל-מונתזר (המצופה), 'אמאמ-י זמאן', 'האמאם הנעלם'.

 צבח-י צאדק, 30.4.2007.[2]

[3]  יש לציין כי עד אותה עת נשמר הכינוי אמאם בלעדית לשנים-עשר האמאמים. ככלל, חזרתו של ח'ומיני לאיראן נתפשה כבואו של האמאם לגאול את השיעים כמובטח.

[4]  על עליית אחמדי-נז'אד והמהפכה האסלאמית השנייה ראה דו"ח ממר"י מה-30.6.05 

https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=875141_memri&lang=he&dbid=articles&act=show3&dataid=895 

[5]  אפתאב, 16.11.05 כפי שמצוטט ברוז 5.12.05.

[6]  אמרוז, 20.12.06.

[7]  איראן ניוז, 15.10.06; בדבריו על הנאקה מתייחס אחמדי-נז'אד למסורת קוראנית [קוראן, 73:7]; על טענות אחמדי-נז'אד לקשר עם אלוהים ראה דו"ח ממר"י מה-19 באוקטובר 2006 נשיא איראן: "יש לי קשר עם אלוהים, שהרי אלוהים אמר כי שום דרך לא תצלח לכופרים נגד המאמינים";

https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=875141_memri&lang=he&dbid=articles&act=show3&dataid=795

[8]  פארס, 1.4.2007.

[9]  רוז, 1.10.06.

 [10]  דוגמאות להצהרות אלו ראה למשל בדיווחי כיהאן, 29.9.05; פארס, 11.10.05; שרק, 12.11.05; איסנא, 16.11.05; אירנא, 16.4.06; כיהאן, 23.11.06; אמרוז, 20.12.06; ג'ומהורי-י אסלאמי, 24.12.06.

[11]  אפתאב, 10.5.07.

[13]  אנשי הדת חלוקים ביחס לחשיבות המסגד בג'מכאראן, הנמצא בסמוך לעיר קום. בעוד שהיומון 'ג'ומהורי-י אסלאמי', המזוהה עם הסמינרים הדתיים של קום המייצגים את האיתאללות המרכזיים של קום, ציין כי המסגד אינו חשוב יותר ממסגדים אחרים (13.9.06), נטען בשבועון 'פרתו-י סוח'אן', המזוהה עם איתאללה מוחמד תקי מצבאח יזדי, כי 'האמאם הנעלם' שהורה לבנות את המסגד בצו, מייחס לו תשומת לב מיוחדת (20.9.06).

[14]   לפירוט ראה דו"ח ממר"י מה-25.1.07 " Waiting for the Mahdi: Official Iranian Eschatology Outlined in Public Broadcasting Program in Iran"

http://memri.org/bin/articles.cgi?Page=countries&Area=iran&ID=SP143607

[15]  בדיווח נמסר כי "הפצת מפה מסולפת... בנושא מסלול תנועתו של 'האמאם הנעלם' [הכוונה למסלול אותו יעבור המהדי לכשיופיע], הוסרה [בעקבות] תגובות [ביקורת] מצד חוגים פוליטיים ודתיים. הפצת המפה אורגנה ע"י עיריית טהראן... אולם במהרה הוחל באיסופה בעקבות תגובות חלק מבכירי המשטר."האתר האתפ (ככל הנראה האתר האתפ ניוז המזוהה עם תומכי רפסנג'אני), 12.5.05 כפי שמצוטט ברוז 5.12.05.

[16]  השיעים מציינים את יום הולדתו של 'האמאם הנעלם' בחמישה עשר לחודש המוסלמי שעבאן, שצויין ב-2006 בחודש ספטמבר.

[18]  פרתו-י סוח'אן, 11.10.06.

[20]  רוז, 16.10.06 כפי שמצוטט באתר החדשות אנתחאב, 16.10.06 http://www.entekhab.ir/display/?ID=6760&page=1

[21]  כיהאן, 10.9.06

[22]  פרתו-י סוח'אן, 11.10.06.

[23]  פרתו-י סו'חאן, 1.3.06.

[24]  פרתו-י סוח'אן, 9.10.05.

[25]  אילנא, 9.8.05.

[26]  רוידאד, 25.9.05 כפי שמצוטט ברוז, 5.12.05.

[27]  איסנא, 4.11.06; באופן דומה הצהיר שר החינוך בממשלת אחמדי-נז'אד כי "בעבר התקיימו חילוקי דעות בתחום החינוך, אולם תודה לאל כעת [הן הוסרו ו]הוכנו הצעדים הראשונים להופעתו של 'האמאם הנעלם' (רוז, 5.12.05);

[28] ג'ומהורי-י אסלאמי, 13.9.06; ב-20.9.06 פרסם קאסם רואנבח'ש מאמר ב-פרתו-י סוח'אן, בו דחה האשמות אלו של 'ג'ומהורי-י אסלאמי'. 

[29]  הכוונה לטענתו של אחמדי-נז'אד כי הוא חש שאפפה אותו הילת אור, בעת שנאם בעצרת הכללית של האו"ם בספטמבר 2005.

[30]  ג'ומהורי-י אסלאמי, 11.10.06.

[31]  רוידאד, 13.8.05 כפי שמצוטט בדיווח רוז, 5.12.05..

[32]  איתאללה מונתזרי, הודח על-ידי איתאללה רוחאללה ח'ומיני כמעמדו כיורשו ב- 1989, בעקבות ביקורת שמתח על דיכוי והפרות זכויות אדם מצד המשטר.

[33]  מתוך האתר של מונתזרי http://www.amontazeri.com/Farsi/Payamha/90.HTM

[35]  לפי המסורת האסלאמית בליל אלקדר מציינים המוסלמים את תחילת ההתגלויות הנבואיות למוחמד.

[36]  איסנא, 23.10.05.

[37]  רוז, 18.10.05; בנוסף, במאמר שפרסם ב-30.1.06 ב'רוז', האשים האינטלקטואל עבד אלכרים סורוש את איתאללה מצבאח יזדי כי "הוא מחנך לשימוש קיצוני ולא נכון של הופעת 'האמאם הנעלם', ובאופן כללי משתמש בדת ככלי." רוז, 30.1.06.

תגיות