המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

בכיר חמאס ח'ליל אל-חיה מעביר את חרבו של אחמד יאסין לנכדיו

קוד הטמעה :