המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

ליברל כוויתי קורא לרפורמה תרבותית וחילונית באסלאם

בריאיון לערוץ הכוויתי אל-רוודתיין, קרא הפעיל הליברלי הכוויתי נאצר דשתי, להיאבק במתנגדי החילוניות בדת האסלאם ולחולל בה רפורמה, שתאפשר שיח ביקורתי, נכונות להכיר בטעויות ותיקון של החברה. לדבריו, "הדת אינה מדברת עם איש, כתביה גורמים למאמיניה להתנגד למדע ולאומנות ... ומובילים לפירור הלכידות הלאומית"

קוד הטמעה :