המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

פרופסור ללימודי אסלאם בעזה: שחרור פלסטין קרוב. מתוך רחמים, אלוהים יותיר מקצת מן היהודים בחיים

נסר פחג'אן, פרופסור ללימודי האסלאם בעזה, אמר בריאיון בערוץ אל-אקצא (חמאס/עזה) כי יום שחרור פלסטין קרוב מתמיד. אחריו, על פי הקוראן, אלוהים ירחם על היהודים ויותיר את חלקם בחיים

קוד הטמעה :