המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

ההיסטוריון המצרי בסאם אל-שמאע: היהודים ביצעו "שואת נגד" לגרמנים לאחר השואה

קוד הטמעה :