המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מפקד משמרות המהפכה לשעבר: תקיפה אמריקאית נגד איראן, הייתה מהווה עילה לשיטוח תל אביב

מוחסן ריזאי, מזכיר מועצת המומחים ומפקד משמרות המהפכה לשעבר, בריאיון לערוץ אל-מיאדין (לבנון): לישראל היה חלק בחיסול קאסם סולימאני. לכן אם האמריקאים היו תוקפים את איראן, זה היה תירוץ עבורנו "לשטח את תל אביב עד עפר"

קוד הטמעה :