המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

סרטון של חברת ההפקות העזתית שהאב מדיה מעודד שוטרים פלסטינים לבצע פיגועים נגד ישראלים

קוד הטמעה :