המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מטיף במסגד אל-אקצא: כדי להציל את האנושות, יש להקים מדינה אסלאמית

נידאל סיאם, מטיף במסגד אל-אקצא, יצא באחד משיעוריו המתקיימים במסגד, נגד הרעיון הדמוקרטי וטען כי רק מדינה אסלאמית תציל את האנושות ולכן יש להקימה. לדבריו, "רעיון הדמוקרטי כולל חירויות כמו חופש ביטוי, חופש דת וחירויות אישיות, כל זה נוגד את האסלאם."

קוד הטמעה :