המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

ראש הכנסיה הקתולית בעיראק: הנוצרים בעיראק נדחקו לשוליים ומופלים לרעה

הפטריאך הקתולי לואיס רפאל סאקו, ראש הכנסיה הקתולית-כלדית בעיראק, בריאיון לערוץ אל-שרקיה (עיראק): "הנוצרים בעיראק שבורים ומופלים לרעה במזיד". לדבריו, על משרד החינוך לשרוף את תוכניות הלימוד הישנות ולהחליפן בחדשות, שבהן יוצגו הנצרות והיהדות בצורה מכובדת.

קוד הטמעה :