המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מראיינת בערוץ אוריינט המזוהה עם האופוזיציה הסורית למרואיין פלסטיני: מדוע סוגייתכם ניצבת במקום ראשון בעולם?

קוד הטמעה :