המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איש הדת הסעודי עבד אל-עזיז מוסא: פיגועי התאבדות אסורים בריאד וגם בתל אביב

קוד הטמעה :