המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מרצה לשריעה בירדן: ארצה לשבור את ראשו של יהודי שאומר כי ירושלים שייכת לו

קוד הטמעה :