המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איש דת ירדני: ימיהם של הציונים, ששמחו לאדם של התורכים והסורים על אסונם, ספורים

אחמד אל-שחרורי, איש דת ירדני, אמר בערוץ אל-אקצא (חמאס-עזה) כי סופם של הציונים, אשר שמחו לאידם של התורכים והסורים לאחר רעידת האדמה, יגיע בקרוב וימיהם ספורים. הוא קרא: "אנו רואים את סופכם ממש מול עינינו"

קוד הטמעה :