המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מנהיגי ישראל בתקשורת הערבית לאורך השנים

לקט קטעים אודות מנהיגי ישראל כפי שהם מוצגים בתקשורת הערבית בין השנים 2004-2019 בערוצים שונים

קוד הטמעה :