המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

דרשת יום שישי הכוללת ביטויים אנטישמיים בטלוויזיית הרש"פ

דרשת יום שישי אנטישמית בטלוויזיית הרש"פ: אלוהים הפך את היהודים לקופים וחזירים; בגנים שלהם יש תכונות נאלחות; לא ייתכן דו קיום בינם לבין האנושות

קוד הטמעה :