המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

החוקר הסעודי עבד אל-חמיד חכים: המסגרת לשלום: ירושלים כבירת ישראל עם ניהול פלסטיני של המקומות הקדושים לאסלאם

קוד הטמעה :