המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

סופר הכוויתי עבדאללה אל-הדלק: "לישראל יש זכות קיום. אין כיבוש, ישנו עם ששב אל ארצו המובטחת"

קוד הטמעה :