המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

השגריר הפלסטיני בתורכיה פאיד מוצטפא: ישראל מתנשאת על גרמניה, שטרם השתחררה מתסביך האשמתה בשואה

קוד הטמעה :