המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

תצוגת טרור בטקס סיום של גן ילדים בעזה

קוד הטמעה :