המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

מועמד לשעבר לנשיאות מצרים, מוחמד אל-בראדעי: הערבים החמיצו הזדמנויות לשלום עם ישראל

קוד הטמעה :