המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

חבר הפרלמנט מטעם חמאס מרואן אבו ראס: היהודים "האנשים המתועבים ביותר". יעדנו: "שחרור פלסטין מראש הניקרה עד אילת"

קוד הטמעה :