המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

איש דת שיעי אוסטרלי קורא לשירותי הביטחון של אוסטרליה להדק את הפיקוח על אנשי דת קיצוניים במדינה

קוד הטמעה :