המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

יוסף אל-כודה, אופוזיציונר ואיש הלכה סודאני: קיום נורמליזציה עם ישראל תועיל לערבים.

קוד הטמעה :