המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE

חבר פרלמנט מרוקאי: יש להתיר קיום יחסים הומוסקסואליים במרחב הפרטי

עומר בלאפריג', חבר פרלמנט מרוקאי, יצא נגד החוק המרוקני המטיל עונש על בוגרים (לא נשואים) המקיימים יחסים אינטימיים, ועל קיום יחסים הומוסקסואליים וקורא לאמץ את הנוהג הקיים בתורכיה, המתיר קיום יחסים הומוסקסואלים במרב הפרטי בלבד. לדבריו, "אנו חיים בחברה חנוקה שגורמת לרבים להגר לאירופה."

קוד הטמעה :