המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
בעל טור סעודי: האמאמים מפיצים קיצוניות במסגדים
6/11/2005

 

בעל טור סעודי: האמאמים מנצלים את בימות המסגדים להפצת הקיצוניות

 

בעל הטור הסעודי, עבד אללה אל-מטירי, פרסם מאמר ביומון הסעודי "אל-וטן" תחת הכותרת "מי יגן על המתפללים מפני כמה אמאמים במסגדים?"[1]. להלן עיקרי מאמרו:

 

"'תפילת הכניעה' לאחר תפילת ליל הרמדאן מהווה הזדמנות עבור כמה אמאמים במסגדים לכפות על המתפללים את תפיסותיהם האידיאולוגיות והפוליטיות בשמו של אללה, כאילו בימה זו שהאמאם הזה קיבל לידיו היא מקום להבעת דעותיו ותפיסותיו האישיות בנוגע לסוגיות פוליטיות, חברתיות ואחרות, וכאילו קהל המתפללים הם כלי שהאמאם יכול לנצל למען הגשמת מטרותיו ורצונותיו האישיים.[2]

 

אני זוכר שבצעירותי תהיתי רבות בנוגע לכמה שמות [אנשים] שהאמאם בירך לאחר התפילה בליל הרמדאן. השמות היו זרים לי ולא הבנתי את כעסו של אבי על כך שהאמאם הזה מערב את המתפללים בעניינים שלא להם. לאחר מכן נודע לי שהיו אלה שמותיהם של מנהיגים אפגאניים, וכי האמאם תמך בצד אפגני [מסוים] כנגד צד אחר במלחמה שהיתה כולה בין מוסלמים, וניצל את המתפללים לתמיכה במגמות ובדעות האישיות שלו.

 

עקב ריבוי העימותים בין אנשי כוחות הביטחון והטרוריסטים בסעודיה, הורה המשרד לעניינים אסלאמיים לקלל את הטרוריסטים [בתפילה] במפורש. ההוראה היתה ברורה ולא היה צורך בפרשנות [שכן לשונה היה] 'לקלל את הטרוריסטים בשמם'.

 

הלכנו לתפילה כדי להביע סולידאריות עם אנשי כוחות הביטחון והיינו נתונים בידיו של האמאם. התפילה החלה והסתיימה מבלי שנשמע ולו מילה אחת על הטרוריסטים. כל ששמענו היו קללות כנגד אויבי הדת: שאללה יפיל את מטוסיהם ויהרוס את אוניות הקרב שלהם ואת נושאות המטוסים שלהם. שאלתי את האמאם: 'האם לטרוריסטים יש מטוסים וטילים, או שהתפילה היתה [מכוונת] נגד אמריקה?' הוא השיב לי שהתפילה היתה [מכוונת] לכולם. אמרתי: האם ההנחיה [של המשרד לעניינים אסלאמיים] לא היתה ברורה? ומדוע למשל הוא התייחס בתפילה לקומוניסטים ולתומכיהם... ואין התייחסות לטרוריסטים?

 

חשתי מרירות [כאשר ראיתי] כיצד [האמאם] משחק ברגשות המתפללים שבאו [למסגד] כאות סולידאריות עם בניהם ואחיהם, אנשי הביטחון האמיצים. כיצד הוא מעסיק אותם בסוגיות שאינן מענייניהם. באיזו זכות ובאיזו סמכות [הוא עושה זאת]? ולמי צריך לפנות ולהתלונן [על כך]?

 

במקרים רבים ניצול זה של בימות המסגדים מחריף עד כדי כך שהוא פוגע באזרחים עצמם, כאשר קוראים בתפילה שיבואו על [אזרחים מסויימים] כליה ומחלה ושדמם יקפא בעורקיהם. נשאלת השאלה מי מגן על האזרח מפני תוקפנות זו? האם המסגד... הוא מקום לחיסול חשבונות? האם ניצולה של הדת הגיע לרמה כזו בה אפילו עבודת הבורא הופכת לכלי בידיו של האמאם, שמינה את עצמו לשופט ולתליין שפוסק וקובע חוקים בעצמו? האם אין מי שיסייע לאזרח הזה, שדמו וכבודו חוללו בתפילה זו, בשמירה על זכויות היסוד [שלו]...

 

המשרד לעניינים אסלאמיים, האחראי על המסגדים, נדרש להפסיק את הנזק שגורמים אלה החורגים [מהוראות המשרד] ולהפסיק את הזלזול הזה בדת ובפולחן למען [הגשמת] מטרות ויצרים הקיימים במוחותיהם של האמאמים הללו. כמובן שלאמאם של מסגד יש זכות, כמו לכל אזרח אחר, להביע את דעותיו ומגמותיו ויש להדגיש את זכותו זו, אולם עליו לדעת כי המסגד אינו המקום לכך. המסגד הוא מקום פולחן שאנשים רבים באים אליו כדי לעבוד את הבורא ולהתקרב לריבונם, ולא מקום לניצולם [של המתפללים] על ידי אמאם זה או אחר.

 

החוזרים [שמפיץ] המשרד [לעניינים אסלאמיים] - שאף אחד אינו מיישם אותם ואינו יודע עליהם -אינם מספיקים. אני מציע לערוך באמצעי התקשורת מסע להגברת המודעות של האזרחים, כדי להבהיר להם את זכותם להתנגד לניצול [הזה] ואת הדרך להגיש תלונות במקרה של חריגות מסוג כזה. כמו כן, יש לנקוט בהליכים נוקשים נגד אלו העוברים על [ההוראות של המשרד].

 

אין זה מן הראוי להקל ראש בעניינים אלו אחרת נלמד רק לאחר שיישפך דם. מה מונע מאחד המתפללים להרוג אזרח שמקללים אותו בתפילה כאילו הוא השטן? האין זו חובה לטהר את האדמה מהאיש הזה המתואר על ידי האמאם ככופר הרוקם תוכניות להרוס את האסלאם ואת המוסלמים? האם [סביר] שניתן לו את כל ההצדקות לרצוח ולפוצץ [את מי שמקללים בתפילה] ואחר כך נדרוש ממנו לא לבצע זאת? הרי בין מחשבה לביצוע עובר חוט דק שמחירו חיי אדם...

 

לצד אחריותם של החוגים הרשמיים צריכה [גם] 'האגודה הסעודית לזכויות אדם' למלא את חובתה לשמור על הזכויות הבסיסיות של האזרחים - בין אם מדובר במי שמקללים אותם ומדברים בגנותם במסגדים, ובין אם אלו [המתפללים] המנוצלים על ידי האמאמים הללו...

 

אף אחד מאיתנו אינו מוגן מפני הסכנה הזו. האמת היא שאין זה בלתי סביר שבעקבות מאמר זה יהדהד שמי בחלק מהמסגדים... הבעיה איננה עם אנשים [אמאמים מסוימים] אלא עם אידיאולוגיה קיצונית... שמטרתה דיכוי מתנגדים על ידי ניצול הרגש הדתי של האנשים.

 

ההוכחה לברבריות של האידיאולוגיה הזו היא שאנו כמעט ולא שומעים תפילה הקוראת לכך שהמתנגדים יבחרו ללכת בדרך הישר ויצליחו בה. כל מה שאנו שומעים הוא תפילה [שיבואו עליהם] מוות, מחלה וכליה ושהדם יקפא בעורקיהם. הדבר מצביע על אידיאולוגיה ברברית נעדרת עקרונות הומאניים בסיסיים ועקרונות של דיאלוג הומאני..."

 


 


[1] אל-וטן (סעודיה), 26.10.2005. 

[2]  תפילת הכניעה [בערבית דעאא אל-קנות] היא תפילה הנאמרת לאחר תפילת הבוקר והערב וכן לאחר תפילת ליל הרמדאן. תפילה זו כוללת דברי שבח לאללה ובקשת ברכה למאמינים וקללה לאויביהם. 

תגיות