המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
גירסאת אל-קרדאוי ביחס לבן-לאדן והזכות לגן-עדן
1/10/2005

 

אל-קרדאוי בשתי גרסאות: ראיון לדר שפיגל והכחשה ב'אתר הבית' שלו

האם יכנסו נוצרים ויהודים לגן עדן? האם יש להעמיד את בן לאדן לדין?

 

ב-26 בספטמבר 2005 העניק השיח' יוסף אל-קרדאוי ראיון לשבועון הגרמני דר שפיגל (שחלקים ממנו פורסמו בו זמנית גם ביומון הקטרי, "אל-ראיה")[1].  למחרת הפרסום, הכחיש מנהל לשכתו של אל-קרדאוי בדוחה, אכרם קצאב, כמה מהדברים שיוחסו לאל-קרדאוי והציג גרסה שונה  לכמה מן מהשאלות והתשובות שהיו בראיון.

 

בגילוי דעת שפורסם באתר האינטרנט של השיח' אל-קרדאוי www.qaradawi.net  ובעיתונות הקטרית[2] טען קצאב כי כמה מההצהרות שיוחסו לאל-קרדאוי היו "מסולפות" וכי הדברים שצוטטו היו ציטוט חלקי "כמו לצטט מדברי אללה [רק את קטע מן הפסוק הקוראני 107; 4] 'אבוי למתפללים' כראיה שהאסלאם מצווה שלא להתפלל, [בעוד המשפט בשלמותו גורס: 'אבוי למתפללים אשר אינם נותנים דעתם לתפילה]' "

 

הכחשתו הספציפית של אל-קרדאוי נגעה לשתי שאלות שהופיעו בראיון: האם לא-מוסלמים זכאים להגיע לגן העדן והאם יש להכריז על בן לאדן ככופר ולהעמידו לדין.

 

להלן קטעים מהגרסה בגילוי הדעת שהופנתה לקוראים דוברי הערבית ואשר 'תיקנה' את הגרסה שפורסמה במגזין הגרמני 'דר שפיגל' שכוונה לקוראים אירופאים.

 

המסרב לקבל את מסר האסלאם לא יכנס לגן עדן

גילוי הדעת של אל-קרדאוי הכחיש את הדברים שיוחסו לו בדר שפיגל שלא-מוסלמים זכאים להגיע לגן העדן: "[אל-קרדאוי] כלל לא אמר... שמי שהשביע את רצונו של אללה נכנס לגן עדן ללא קשר [לשאלה] האם הוא מוסלמי או נוצרי". על פי גילוי הדעת השאלה והתשובה היו כדלקמן:

 

"שאלה: בקיץ הקודם אחד האמאמים בגרמניה הסית באומרו שמי שאינם מוסלמים אינם רשאים להיכנס לגן העדן, מה דעתך על כך?  

 

השיח' [אל-קרדאוי] ענה לו: דבר זה אינו מקובל כלל. לדברים אלו יש סייגים והגבלות. אנו מאמינים שהדתות השמימיות הקודמות, היהדות והנצרות, הן דתות שמימיות ואנו מאמינים בתורה ובברית החדשה. האמונה האסלאמית שלנו אינה שלמה אלא כאשר אנו מאמינים בכל ספר שירד ובכל נביא שנשלח...

 

אולם יש אמת והיא שהאסלאם הוא מסר אוניברסאלי ושמוחמד נשלח אל כל האנשים [כפי שנאמר בקוראן] 'לא שלחנו אותך אלא כדי להביא רחמים [על שוכני העולמים]' [קוראן 21;107] 'כדי שיזהיר את שוכני העולמים' [קוראן 25;1] 'אני שליח של אללה אל כולכם' [קוראן 7;158].

 

המסר של מחמד הוא כללי אולם המוסלמים צריכים להשקיע מאמץ כדי שהמסר הזה יגיע באופן נכון ואטרקטיבי לעולם. אדם שהגיע אליו מסר זה והוא סירב ללכת בעקבות השליח הזה [מחמד] - עליו בישרו התורה והברית החדשה – וסירובו אינו מתוך ספק אלא מתוך קנאות לענייני העולם הזה ולאינטרסים החומריים - לא יכנס לגן עדן."

 

כמו כן טען אל-קרדאוי שהנצרות והיהדות, כמו האסלאם, כי מאמינים בדת אחרת לא יכנסו לגן עדן. אולם, האסלאם קבע מספר תנאים שאדם לא מוסלמי לא יכנס לגן עדן: "התנאי שדרך הישר תגיע לידיעתו ותובהר לו. אללה אמר 'כל החולק על השליח [מחמד] לאחר שהתבררה לו דרך הישר... [ולמרות זאת אינו הולך בנתיב המאמינים נכוון אותו אל אשר יפנה ונוביל אותו אל הגיהנום שם יהיה סופו המר]' [קוראן 4;115]"

 

כמו כן, גילוי הדעת הבהיר את עמדתו של אל-קרדאוי ביחס להיותם של היהודים והנוצרים כופרים בניסיון להסביר את העובדה שהוא פרסם בעבר חיבור הלכתי המכריז על היהודים והנוצרים ככופרים: "השיח' [אל-קרדאוי] גם מחזיק בדעה שהיהודים והנוצרים הם כופרים, כפי שהיהודים והנוצרים מחזיקים בדעה שהמוסלמים הם כופרים. השיח' [חיבר] אגרת קטנה תחת הכותרת 'עמדת האסלאם האמונתי ביחס לכפירתם של היהודים והנוצרים.' השיח'] לא חידש [כלל] בעניין התכפיר [האשמה בכפירה] של היהודים והנוצרים אלא הלך על פי קודמיו [חכמי הדת המוסלמים].

 

אולם, כאשר השיח' התייחס לכפירתם של אנשי הספר, היהודים והנוצרים, הוא העלה מספר עובדות וציין שאין להתעלם מהן. העובדות הן:

 

1. כפירתם של אנשי הספר אינה כפירה של אתאיזם והתכחשות לאללה, אלא כפירה של סילוף והמרת הדת...

2. כאשר אנו מדברים על כפירת היהודים והנוצרים אסור לנו לקרוא להם 'הו הכופרים' מפני שהקוראן כלל לא השתמש בביטוי הזה אלא השתמש [בביטויים כמו] 'הו האנשים' ו'הו בני האדם'..."

 

זכותו של בן לאדן להגן על עצמו

אל-קרדאוי גם הכחיש את הדברים שיוחסו לו בדר שפיגל ביחס לאוסאמה בן לאדן. בגילוי הדעת שפרסם ראש לשכתו של אל-קרדאוי בדוחה נטען כי "העיתונאי ניסה להאשים את אוסאמה בן לאדן בכפירה והשיח' דחה זאת". על פי גרסת אתרו של אל-קרדאוי הוצגו השאלות והתשובות בראיון היו כדלקמן: 

 

"שאלה: גרמניה שפטה לאחר המלחמה כמה אישים בכירים כפושעי מלחמה. האם כמה מהעלמאא המוסלמים קוראים להעמיד את בן לאדן ומי שאיתו למשפט בשל הפשעים שהם ביצעו?

 

תשובה: סוגיה זו טרם התעוררה, אולם יתכן שלאחר שהענייניים יירגעו יהיה משפט. אולם, יהיו לכך תנאים [מוקדמים כגון] מי יהיה זה שישפוט? מתי? והיכן? אין מנוס שהוא יישפט בפני בית דין אסלאמי המורכב מעלמאא מוסלמים... זכותו של אוסאמה בן לאדן להגן על עצמו ולומר שיש לו פתוא של שיח'ים ועלמאא [המצדיקה את פעולתו]."

 

"שאלה: האם העלמאא המוסלמים מגנים את אוסאמה [בן לאדן] על המעשים הללו ואומרים שהוא אינו נחשב מוסלמי?

 

תשובה: ציבור המוסלמים מגנה את המעשים הללו, אולם הם אינם אומרים שהוא אינו מוסלמי או שהוא כופר; לא. זו סוגיה מסוכנת מפני שהבסיס של הקיצוניות הוא התכפיר [ההאשמה בכפירה]. איננו רוצים להיות כמו בן לאדן וקבוצתו [שעושים תכפיר לאחרים]. אלא אנו אומרים שזו פעולה שאינה מותרת מבחינה הלכתית, וכי האסלאם קנאי מאוד לקדושת חיי האדם [וגורס כי] נפש האדם צריכה לזכות לחסינות [הן] בעתות שלום [והן] בעתות מלחמה. העלמאא של המוסלמים לא הכריזו [אפילו] על הח'ואריג' ככופרים למרות שהם התירו את דמם של המוסלמים."     [1] דר שפיגל (גרמניה), 26.9.2005

[2] http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=2&item_no=4039&version=1&template_id=116&parent_id=114  [27.9.2005]  וכן בעיתונים הקטרים אל-ראיה, אל-שרק ואל-וטן ב-28.9.2005.

תגיות