המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סונים שוללים את קריאת של אל-זרקאוי להילחם בשיעים
7/10/2005

 

 אסלאמים סונים שוללים את הכרזת המלחמה של אל-זרקאוי נגד השיעים

 

נאום "הכרזת המלחמה" של מנהיג אל-קאעדה בעיראק, אבו מוצעב אל-זרקאוי, נגד השיעים לא עורר גל של התנגדות נחרצת בקרב המוסלמים הסונים.[1] עם זאת, שיח'ים וארגונים סונים מעטים גינו את נאומו של אל-זרקאוי וקראו לו לחזור בו מדבריו בטענה כי הם מעוררים פיתנה [מלחמת אחים] ומשרתים את האינטרס של כוחות הכיבוש. להלן כמה הצהרות בנושא:

 

"העלמאא המוסלמים בעיראק": השיעים אינם אחראים לפשעי העבר

"אגודת העלמאא המוסלמים בעיראק" פרסמה גילוי דעת בו נאמר: "השיעים בעיראק אינם נושאים באחריות לפשע שמבצעת ממשלת המעבר, פשע המתגלם במדיניות עדתית ברורה בברכתם של האמריקאים. השיעים חפים מפשע התוקפנות הבוטה של הכוחות [האמריקאים] כנגד העיר תלעפר וערים אחרות [בעיראק] ו[הם חפים] מפשעי הטרור הפוגע באנשים השלווים.

 

על בסיס איזה עיקרון דתי מותר לנקום באדם חף מפשע במקום בפושע? [על בסיס איזה עיקרון דתי] אדם חף מפשע נושא בפשעו של הפושע? ידוע מתוך חוקי השריעה המונותאיסטית ש'נפש לא תישא [בחטאה] של נפש אחרת' [קוראן 35:18]. כיצד, אם כן, יהיה זה נכון שמי שרוצה ליישם את החוק של אללה יקבל החלטות כאלה מתוך שיקולי נקמה או רגשנות? דברים כדוגמת ההודעה המסוכנת הזו [של אל-זרקאוי] מגשימים את המשאלות המסוכנות ביותר של הכובש - לקרוע את הארץ ולהצית פיתנה [מלחמת אחים] בין הבריות. דברים אלו נותנים לממשלת המעבר את מה שהיא זקוקה לו - התלכדות הרחוב העיראקי סביבה לאחר שאיבדה כל דבר כתוצאה מהמדיניות הטרוריסטית שלה...

 

אנו קוראים לאבו מוצעב אל-זרקאוי לחזור בו מהאיומים הללו מפני שהם מזיקים לתדמית הג'יהאד, מסכלים את הצלחת תוכנית הג'יהאד וההתנגדות בעיראק וגורמים לשפיכות דמים נוספת של עיראקים חפים מפשע."[2]

 

ארגוני התנגדות סונים בעיראק: אנו פוגעים רק במי שקשור לכיבוש

בגילוי דעת משותף שהגיע לסוכנות הידיעות האסלאמית "קודס פרס", הודיעו חמשת ארגוני ההתנגדות 'צבא מחמד', 'גדודי אל-קעקאע', 'הצבא האסלאמי בעיראק', 'צבא לוחמי הג'יהאד' בעיראק ו'חטיבות צלאח אל-דין,' כי "הקריאה להרוג את כל השיעים היא כאש השורפת את העיראקים, סונים ושיעים כאחד... ההתנגדות והתקפותיה הצבאיות מכוונות [רק] כלפי הכיבוש ועוזריו. ההתנגדות אינה שמה לה למטרה שום עיראקי, תהא אשר תהא השתייכותו העדתית והגזעית, אלא אם יש לו קשר לכובש."[3]    

 

השיח' אבו בציר אל-טרטוסי שולל הכרזת כפירה כוללת נגד השיעים

השיח' האסלאמיסט הסורי עבד אל-מונעם מוצטפא חלימה, המכונה אבו בציר אל-טרטוסי, פרסם גילוי דעת בו הצדיק מצד אחד את הפגיעה בקבוצות שיעיות מסוימות כחלק מהגנה עצמית של לוחמי הג'יהאד הסונים אל מול תוקפנותם, אולם דחה את הכרזת הכפירה הכוללת כנגד השיעים רק בשל היותם שיעים, ולא בשל מעשיהם: "כאשר אנו מדברים על המלחמה העדתית [והשלכותיה] הרעות בעיראק, אין מנוס מלציין ש[כוחות] הברית השיעית - צפווית - צלבנית הם אלו שהתחילו בה [במלחמה העדתית] וכי הם עדיין הורסים, מחריבים ותוקפים את המקומות הקדושים שאין לפגוע בהם. ומי שמתחיל הוא העושק יותר.[4]

 

שנית, ידוע לכולם שמנהיגי השיעה וארגוניהם, ובמיוחד כוחות בדר הצפווים [הכוונה לזרוע הצבאית של מפלגת 'המועצה העליונה של המהפכה האסלאמית בעיראק' ה- SCIRIהנתמכת על ידי איראן ובראשה עומד עבד אל-עזיז אל-חכים] ומפלגת הדעוה [בראשה עומד ראש ממשלת עיראק, אבראהים אל-ג'עפרי] הם עדיין בעלי הברית הגדולים [של הצלבנים] ומהווים גשר המקל על הצלבנים הפולשים לפלוש לעיראק, להרוס אותה ולהרוג את תושביה המוסלמים. זאת, מפני שהבעיה שלהם אינה עם הפולשים ולא עם אויבי האומה, אלא עיסוקם העיקרי הוא [בשאלה] כיצד לנקום במוסלמים הסונים בעיראק ובמוסלמים אחרים בארצות השכנות לעיראק, במידה והם יכולים לעשות כן...

 

שלישית... למוסלמים לוחמי הג'יהאד בעיראק יש זכות להגן על עצמם, על דתם, על כבודם, על המקומות הקדושים שלהם, ועל עריהם, להשיב על התוקפנות בתוקפנות דומה ולהילחם בפולשים הצלבנים ובמי שנכנס בברית עמם ובמי שהיה שותף להם במזימה כנגד עיראק, במלחמה נגדה, בהרס שלה ובהריגת אנשיה, תהא אשר תהא השתייכותם העדתית. מי שמגיב על עושק ותוקפנות כנגד ארצות המוסלמים והמקומות הקדושים בהן, אינו עושק ואינו חורג מכללי הצדק. יתרה מכך, מדובר בג'יהאד העצום ביותר למען אללה...

 

רביעית, הדברים שצוינו קודם לכן אינם אומרים בהכרח שאנו מצדיקים ומתירים את המלחמה העדתית בעיראק במסגרתה נהרגים אנשים בשל שמם, זהותם וההשתייכות העדתית ללא קשר לעמדותיהם ולמעשיהם... זאת מפני שלא כל השיעים בעיראק, הן הנכבדים והן אנשים הפשוטים, הם כופרים. כמו כן, לא כל השיעים ללא יוצא מן הכלל נלחמים לצד הפולשים ושותפים למזימתם, או שותפים לרצח המוסלמים הסונים ולתוקפנות כנגד המקומות הקדושים שלהם ונגד כבודם. לכן, אסור לעשות הכללה במלחמה וברצח ללא יוצא מן הכלל מבלי לעיין במה שהטקסטים של השריעה מתירים או אוסרים...

 

כמו כן, למרות ההיסטוריה השחורה של השיעים, המלאה בבגידה ובקשירת קשר כנגד האומה ובניה בנקודות רבות בהיסטוריה, לא ידוע על שום עאלם מבין העלמאא המוסלמים הנחשבים שהוציא פתוא לפיה מותר להרוג כל שיעי רק בשל היותו שיעי."[5]  

 

המופתי של סעודיה: הסכסוך העדתי מגשים את מטרות האויבים

המופתי של סעודיה, השיח' עבד אל-עזיז אאל אל-שיח', אמר ליומון הלונדוני "אל-חיאת" כי "ניסיונם של גורמים מפוקפקים לעורר קנאויות עדתיות בין קבוצות [שונות] בעם העיראקי במטרה ללבות סכסוך או מלחמה עדתית ביניהם - מגשים את מטרות האויבים הקושרים קשר נגד המוסלמים. ידוע לאחים בעיראק כי מחלוקת היא עניין רע כפי שאמר אללה 'אל תהיו חלוקים ביניכם פן יהיה לבבכם חלש ולא יהיה לכם כוח' [קוראן 8;46]" עוד אמר כי הגורמים בעיראק נדרשים לסכל את "הניסיונות לעורר מלחמת אזרחים בקרב בני המולדת האחת. אנו מקווים שאללה יאחד בין תושבי עיראק."[6]

 

השיח' מזאחם מצטפא מתכרית: ההכרזה - פשע הפוגע באחדות עיראק

השיח' מזאחם מצטפא מתכרית, כפר הולדתו של סדאם חוסיין, אמר: "אנו מתנגדים בתוקף לרעיונות של אל-זרקאוי ומתייחסים אליהם כאל פשע שמטרתו [לפגוע] באחדותה של עיראק ולהוליד מלחמה פנימית עדתית בין בני המולדת האחת... הגורם ששם לו למטרה את השיעים במסגדים הוא אותו הגורם ששם לו למטרה את הסונים, מתנקש בעלמאא, בדרשנים ובאמאמים של מסגדי יום שישי ושם לו למטרה אזרחים חפים מפשע."[7]   

 [1]  נאומו של אל-זרקאוי פורסם בקלטת אודיו בפורומים האסלאמיים ב- 14 בספטמבר 2005. ראו דוח ממרי: http://memri.org/bin/latestnews.cgi?ID=SD98705

[2]  מתוך פורום אל-אנצאר 15.9.2005 www.irhaab.com/ansarnet/showthread/php?t=3970  

[4]  השושלת הצפווית שהוקמה בראשית במאה ה-16 היא שהטמיעה את השיעה באיראן.

[5]  מתוך פורום אל-אנצאר 17.9.2005. www.irhaab.com/ansarnet/showthread.php?t=4318

[6]  אל-חיאת (לונדון), 18.9.2005.

[7]  אל-חיאת (לונדון), 18.9.2005.

תגיות