המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
"אל-קאעדה" בעיראק: תומכי החוקה העיראקית - כופרים
20/8/2005

ארגון אל-קאעדה בעיראק:

מנסחי החוקה העיראקית ותומכיה הם כופרים שיש לפגוע בהם

 

לקראת מועד הגשת טיוטת החוקה העיראקית לדיון בפרלמנט העיראקי, פרסם ארגון אל-קאעדה בעיראק בפורומים אסלאמיים הודעות המאיימות לפגוע במנסחי החוקה העיראקית ובתומכיה. בהודעות אלו נטען כי החוקה מהווה כפירה בדת האסלאם ולפיכך אלו הפועלים להחלתה הם כופרים שיש להורגם. במסגרת המתקפה נגד החוקה, פירסמה מחלקת ההסברה של אל-קאעדה בעיראק  בפורומים האסלאמיים כרזות נגד החוקה ונגד משאל העם העתידי על החוקה.  להלן קטעים מהודעות וכרזות אל-קאעדה: 

 

קריאה להתרחק "ממרכזי הכפירה של הבחירות"

"בית הדין השרעי של ארגון אל-קאעדה" פרסם ב-11 באוגוסט 2005 גילוי דעת המאיים להרוג את מנסחי החוקה העיראקית והמטיפים לה. כמו כן, הוא איים לתקוף במרכזי משאל העם לגבי החוקה שאמור להתקיים באוקטובר 2005:

 

"בית הדין השרעי של [ארגון] אל-קאעדה בעיראק יפעל בהתאם לצו אללה ויהרוג כל מי שימנה את עצמו כשותף לאללה וינסח חוקה שקרית שעל פי דיניה ינהגו האנשים בענייני פרנסה, נפשות, כבוד ומדיניות פנים וחוץ. זאת כפי שאמר אללה: 'הילחמו בהם עד שלא תהיה פתנה [מלחמת אחים] והדת כולה תהיה לאללה. אם יפסיקו לעשות כן אללה יבחין בכך'. [קוראן: 8;39] ... מטרת מאבקנו היא למחוק את [סכנת] הפתנה [הטמונה] בחוקה הכופרת המודרנית, אנו נילחם בה באמצעות הנמקה וגילויי דעת וכן באמצעות החרב והחנית, משום שהחוקה היא דת שקרית ומנסחיה ומטיפיה הינם חוזרים בהם מדת האסלאם [מורתדון]...  

 

לפיכך החליט בית הדין השרעי של ארגון אל-קאעדה בעיראק להילחם במנסחי החוקה ובמטיפים לה ולתקוף את מרכזי משאל העם. בית הדין השרעי קורא לאנשים שהולכו שולל אחר הסוטים והתועים להתרחק ממרכזי הכפירה של הבחירות משום שאלו יהוו יעד לגיטימי לאש לוחמי הג'יהאד..."[1]                                                                                                                                                            


איום על הדרשנים התומכים בחוקה

בגילוי דעת נוסף מה-13 באוגוסט 2005 הזהירה "מחלקת ההסברה של ארגון אל-קאעדה" את האימאמים והדרשנים מקריאה לאוכלוסיה להשתתף במשאל העם העתידי בנוגע לחוקה:

 

"אל האימאמים והדרשנים במסגדים בעיראק, דעו שאתם אחראים בפני אללה לכל מילה שאתם אומרים וזכרו שהאומה ציפתה מכם להיות הגחלת המובילה את צעיריה בזירות הג'יהאד ובמאבק בעושקים היהודים, הנוצרים והשיעים... ואולם למרבה הצער גילינו שחלק [מכם]... אינם מודעים לגודל המעמד שלהם ופוגעים, ביודעין או שלא ביודעין, בדרך הג'יהאד המבורכת, באמצעות קריאה נלהבת להשתתף בניסוח החוקה ולהצטרף לשורות הכופרים - הצבא והמשטרה...

 

האם אתם מרוצים מחקיקה של [ג'לאל] טאלבאני, [מסעוד] ברזאני ו[עלי] אל-סיסתאני ומוותרים על החוק של הנביא מחמד, דעו לכם כי מזימה זו נועדה להוציא את ארה"ב מהמצוקה אליה נקלעה... לצד מי תעמדו? האם בצד של בוש אשר קרא לניסוח חוקה ולעריכת משאל עם לגביה? או בצד של צבא [אללה] הרחמן, הסונה והקוראן?...

 

אנו, ארגון אל-קאעדה בעיראק, מודיעים בזאת כי נבצע את העונש שנגזר בקוראן לגבי מי שחזר בו מדת האסלאם [מרתד] וקרא לנסח חוקה ולפנות לחוק שאינו החוק של אללה..."[2]

 

"החוקה היא דת הכופרים"

הפורומים האסלאמיים באינטרנט פרסמו ב-3 באוגוסט 2005 גם קלטת אודיו של השיח' אבו חמזה אל-בגדאדי אל-עראקי האחראי על "הועדה השרעית של ארגון אל-קאעדה בעיראק" בקלטת שכותרתה "החוקה: דת הכופרים" נאמר:   

 

"אין ספק שאחד הדברים החשובים למענם באה אמריקה [לעיראק] הוא לבסס את העקרונות של הפניה למשפט אחר זולת משפטו של אללה. אמריקה הפכה את השליטים העריצים לכלי שרת בידה כדי שהם יעבירו את עקרונות החוקה שלה והדבר ייושם על אדמת האסלאם...   

 

כתיבת החוקה היא דבר חמור ביותר הסותר את המונותיאיזם ומנוגד לדת של אללה. המנסח של החוקה הופך את עצמו לגורם השקול לריבון השמיים והארץ. בן האנוש אינו יכול לחוקק חוקים עבור הבריות יחד עם אללה מאחר שהחקיקה היא אחת מסגולותיו [הבלעדיות] של הריבון ורק העריצים והמורדים מתחרים בכך עם אללה... פשעו של מי שהופך עצמו למחוקק לצד אללה אינו פחות יותר מפשעם של פרעה ונמרוד[3]... 

 

האסלאם הוא השריעה של אללה ולמען שמירתה והחלתה אנו נלחמים מלחמת ג'יהאד. מאחר שהדמוקרטיה סותרת את החוק של אללה, מצווה עלינו לכפור בה, [לכפור] בחוקה שלה שהיא סמל הדמוקרטיה ו[לכפור] במשטר שלה המבטיח את הסטייה מהחוק של אללה, את ביטול [חוק זה] ואת קידוש האלוהיות של [האדם] הנברא והעלאתו לדרגתו של הבורא. לפיכך, השתתפות בגיבוש החוקים יחד עם אללה היא כפירה גלויה ופוליתיאיזם ברור. מי שמאמין בכך, קורא לכך או פועל בהתאם לכך הוא כופר שחוזר בו מדת האסלאם גם אם הוא צם, מתפלל וטוען שהוא מוסלמי...

 

על המוסלמי להסתכל על עקרונות החוקה ולבחון אותם על פי קנה המידה של האסלאם. מה הם סעיפי החוקה עליהם מדברים אלו שראייתם [הנכוחה] התעוורה ושכוחם נשבר? הם מדברים על כך שהפרלמנט הוא הגורם המחוקק. זוהי כפירה גלויה ופוליתיאיזם ברור מפני שהקוראן והסונה הם שני [המקורות] היחידים שירדו מאללה. החקיקה היא אחת הסגולות של [אללה] הרחמן יתברך ויתעלה ושותפות עם אללה בסגולה הזו היא כפירה עצומה ופשע חמור. אללה אמר "האומנם יש להם [לברואים] שותפים שחוקקו להם חוקי דת אשר לא התירם אלוהים" [קוראן: 42;21]... הכופרים גם אומרים שהדמוקרטיה היא השלטון העליון, שאין [שלטון] נעלה ממנה וכי [על פי הדמוקרטיה] הריבונות היא של העם. זו כפירה חמורה וברורה כשמש... והרי השליטה על הבריות היא אחת מסגולותיו של אללה [בלבד]...

 

הסכנה הפתאומית שעודנה מאיימת על האסלאם שלנו היא שדרשני  ה"פתנה" מאמצים את הקריאה לקחת חלק בניסוח החוקה ובמשאל העם על החוקה. תועמלני ה"פתנה" הללו נמצאים בשערי הגיהנום והם מבלבלים בין האמת והשקר ומסתירים את האמת שעה שהם יודעים אותה...

 

הו המוסלמים, אנו אומרים בנאומנו זה למי שקיבל על עצמו את משימת התעמולה [שנועדה] להכניס את הסונים לבוץ של ה"פתנה" [הטמונה] בחוקה: הג'יהאד שלנו בעיראק הוא ג'יהאד של האומה [המוסלמית] ולא ג'יהאד אזורי... אנו נלחמים היום מלחמת ג'יהאד בעיראק, [אולם] מחר היא תהיה בסעודיה ולאחר מכן במרוקו כפי שאמר הנביא מחמד 'הג'יהאד ימשך עבורי ועבור האומה שלי עד ליום הדין'... ובאשר לכם תועמלני המפלגות הלאומיות – אתם לא תצליחו לקטוף את פירות ניצחוננו. הג'יהאד הוא לנו ולא לכם והכוח הוא לנו ולא לכם."[4]      

 

אל-קאעדה מפרסם כרזות נגד החוקה והבחירות

"מחלקת ההסברה של ארגון אל-קאעדה בעיראק" ארגנה "מסע הסברה להגברת המודעות בדבר החובה לשפוט על פי החוק של אללה ולזנוח את החוק של העריץ הכופר" במסגרת מסע תעמולה זה פורסמו באתרים האסלאמיים כמה כרזות נגד החוקה והבחירות. להלן כמה דוגמאות:

 

 

 


החוקה שלנו היא הקוראן אין לנו תחליף לו...

מי יגן עלינו מפני כעסו של אללה עלינו, אם נבחר בחוקה הכופרת

במקום בחוק של אללה? הו המוסלמים... החרימו את הבחירות.[5]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

היזהר והתרחק

אחי המוסלמי...

דע כי מרכזי הבחירות של הכפירה הם מטרה לגיטימית לפעולות

 לוחמי הג'יהאד התרחק מהם, למען שלומך.[6]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"מי שאינם שופטים על פי מה שהוריד אללה אלו הם הכופרים" [קוראן 5;44][7][1]  גילוי הדעת התפרסם בכמה פורומים אסלאמיים וביניהם:  http://www.minbar-islam.com/forum/viewtopic.php?t=215  

[2]  גילוי הדעת התפרסם בכמה פורומים אסלאמיים וביניהם:  http://www.minbar-islam.com/forum/viewtopic.php?t=220  

 [3]  על פי פרשנות הקוראן המקובלת המלך העריץ נמרוד מוזכר בקוראן 2:258 שם הוא מתעמת עם אברהם בנוגע לקיומו של אללה. במקורות אלו נטען כי נמרוד הכריז על עצמו כאל. 

[4]  הקלטת פורסמה בפורומים אסלאמיים שונים ב-3 באוגוסט 2005. תמליל של הקלטת הופיע ב-9 באוגוסט

 ב:http://www.minbar-islam.com/forum/viewtopic.php?t=81   

 [5]  http://s12.myhostcenter.com/~qbppoaez/terror/ar/3.jpg