המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
חבר פרלמנט לבנוני: "על חזבאללה להפסיק להתנהג כמדינה בתוך מדינה"
15/8/2005

 

חבר פרלמנט ומנכ"ל עיתון אל-נהאר הלבנוני:

על חזבאללה להפסיק להתנהג כמדינה בתוך מדינה

 

ג'בראן תויני, חבר פרלמנט לבנוני ומנכ"ל העיתון הלבנוני "אל-נהאר", פרסם בעיתונו התקפה חריפה על ארגון חזבאללה המיישם, לדבריו, מדיניות המשרתת את סוריה ואיראן ופועל כמדינה עצמאית תוך התעלמות ממדיניות ממשלת לבנון ומרצון העם הלבנוני. במאמרו גם קרא תוויני לפרוס את צבא לבנון בגבול עם ישראל וטען כי סוריה היא זו שדחפה את לבנון לסרב לפריסה זו עד כה במטרה להשאיר את החזית בוערת ולגרוף מכך רווחים פוליטיים.

 

מאמרו של תוויני בא בתגובה לראיון שהעניק סגן מזכ"ל חזבאללה, נעים קאסם, לעיתון אל-נהאר. בראיון אמר קאסם כי חזבאללה לא יוותר על נשקו גם אם ישראל תיסוג מחוות שבעא: "ההתנגדות אינה עוד צעד לשחרור של חוות שבעא בלבד, שכן עוצמת הסכנות שאנו חשים בלבנון מצד הישראלים מוכיחה כי יש צורך דוחק לשמור על ההתנגדות הזו כדי להגן על לבנון."[1] להלן קטעים ממאמרו של תויני:

 

"האזרחים חשים שהעניינים אינם תחת שליטה... [הם חשים כי] הממשלה [הלבנונית] רק מגיבה, היא מקבלת מכות ופועלת כאילו מתוך הגנה עצמית... הממשלה החדשה צריכה להבין שהיא כבר לא מנגנון המבצע את התכתיבים של האפוטרופסות הסורית, אלא מוסד שהשיב לעצמו את תפקידו לשמור על הריבונות והעצמאות [של לבנון] ולהזכיר, למי שכבר לא זוכר, שלבנון אינה חסרת אונים ואינה זקוקה לאפוטרופסות כל שהיא. לכן, על הממשלה לנהוג בשקיפות ולנקוט במדיניות ברורה ללא פחד מהתמודדות עם האתגרים - עדינים ומסוכנים ככל שיהיו - וללא השתהות, בהגנה על זכויות המולדת והאזרחים...

 

משבר הגבולות עם סוריה עדיין [מהווה] חלק מהסחיטה של דמשק [המופעלת] על בירות... זאת בנוסף למשבר הקיים בין סוריה ואיראן מצד אחד, לבין ארה"ב מצד שני. במסגרת זו סוריה ואיראן מנסות להפוך את לבנון לזירה של המשבר בנוסף לזירה העיראקית. לכן, מנשבות בגבול לבנון-סוריה  'רוחות קרות' ו'רוחות חמות' [לסירוגין] והן קשורות ישירות למה שקורה בעיראק, בגבולה עם סוריה ובחזית המשבר הגרעיני בין המערב ואיראן. אין ספק שהניסיון המחודש להפוך את לבנון לזירה של כל סוגי המאבקים האזוריים והבינלאומיים השונים מהווה סכנה למדינה. כמו כן, הדבר משרת את האינטרס של ישראל, הנחשבת למרוויחה הראשונה מפגיעה בתכנית לכינון מדינה לבנונית חזקה...

 

מכאן אנו מגיעים לסוגיית פריסת הצבא [הלבנוני] בגבול עם האויב הישראלי, לא רק כיישום החלטת [מועצת הביטחון] 1614, אלא כיישום תפקידו הטבעי של הצבא בהגנה על האדמה והעם, שכן לא טבעי הוא שצבא אינו מתפרס לאורך הגבולות. לכן, ממשלת אל-סניורה צריכה לנקוט בעמדה ברורה כלפי סוגיה זו, בייחוד לאחר שפריסת הצבא הפכה לדרישה לבנונית ובינלאומית. האם ממשלת אל-סניורה לא התחייבה ליישם את החלטות האו"ם ולכבדן? [היא חייבת] לתרגם את ההתחייבות הזו [למעשים], אלא אם היא רוצה שלבנון תאבד את הגיבוי הבינלאומי שלה, בנוסף לאובדן אמון הלבנונים בה.

 

לא יהיה זה סוד אם נאמר שסוריה היא זו שדחפה את לבנון לסרב לפרוס את צבאה בגבול עם ישראל. [היא עשתה זאת] במטרה להשאיר את החזית בוערת, להשתמש בה כדי ללחוץ על ארה"ב, לנצלה לצורך השגת רווחים סוריים ביחסים שבין דמשק ווושינגטון וכדי לרמוז לישראל שלא יהיה מו"מ [של לבנון] עם ישראל בנפרד מסוריה.

 

היום, כשהאפוטרופסות הסורית על לבנון נפלה, הממשלה הלבנונית חייבת להגן על האינטרסים הלבנונים ולשאת באחריות המלאה להגנה על האדמה והעם. תחילה עליה לקחת לידיה את עניין הביטחון בכל מקום באדמה הלבנונית, ובפרט בגבול עם האויב הישראלי. זאת לא כדי להגן על המדינה העברית - כפי שטוען הנשיא אמיל לחוד, כנראה בהתאם לרצונות הסורים - אלא כדי להגן על ביטחון לבנון ועל שלמות אדמותיה. ...אין ולו לבנוני אחד המציב את האינטרס של מדינתו לפני כל אינטרס אחר... אשר יתנגד לפריסת הצבא של מדינתו לאורך הגבול עם האויב...

  

[אנו אומרים] בכל הכנות שדברי סגן מזכ"ל חזבאללה, השיח' נעים קאסם, כי הקריאה לפריסת הצבא בדרום היא 'חסרת משמעות', הם דברים מוזרים ואף מגוחכים! אם המפלגה [כלומר חזבאללה] סבורה שהיא פועלת בתיאום עם הצבא וכי תפקיד ההתנגדות הוא לתמוך בצבא - מדוע היא מתנגדת לפריסת הצבא לאורך הגבול? מדוע היא מתנגדת לכך שהצבא יהיה [הגוף] הראשון, היחיד והעיקרי האחראי על הביטחון, אשר יישם תכנית ואסטרטגיה צבאיות שייקבעו על ידי הממשלה הלבנונית הריכוזית? האין אלו כללי היסוד במדינות דמוקרטיות, בראשן עומדות ממשלות ריכוזיות הנמצאות תחת בקרת הרשויות המחוקקות הנבחרות בצורה חופשית?

 

אנו מבקשים שוב ושוב מהשיח' נעים קאסם להבהיר לנו את מה שאמר לגבי שמירה על נשק ההתנגדות אפילו אם ישראל תיסוג מחוות שבעא! האין זו אמירה מוזרה גם כן?... אולי מסיבה זו אמר ראש הממשלה הסורי [מחמד נאג'י עטרי] שסוגיית הנשק של חזבאללה קשורה ישירות לביטחון הלאומי של סוריה.[2]

 

... האם המפלגה [כלומר חזבאללה] רואה עצמה כמי שאחראית לביטחון לבנון ופועלת לפי מדיניות לבנונית ברורה הנקבעת על ידי הממשלה הריכוזית, או שהיא [רואה עצמה] קשורה למדיניות הסורית ואולי של האיראנית אותה היא מיישמת במנותק מהחלטת ממשלת לבנון ומרצונו של העם הלבנוני?

האם [חזבאללה] איננו צריך לתת עדיפות לביטחון הלאומי הלבנוני ולא לביטחון הסורי והאיראני?

 

הדבר מוביל לשאלה ברורה עוד יותר: מה הוא אופי היחסים של המפלגה [חזבאללה] עם סוריה ואיראן? האם הקשר ביניהן כפוף לכללים ולעקרונות הבסיסיים [הקיימים] בין מדינות ריבוניות עצמאיות...או שזהו קשר המדלג מעל כללים ועקרונות יסוד אלה ופועל ישירות מול הקבוצות הפוליטיות, הדתיות והאידיאולוגיות שם?... במילים אחרות, האם חזבאללה רואה עצמו - ביחסיו עם סוריה ואיראן ובמגעיו עימן - [גוף] בלתי תלוי במדיניות הממשלה הלבנונית וברצון העם הלבנוני או שהוא כפוף להן?...

 

השמירה על [עיקרון] ההתנגדות התממשה כאשר כל הלבנונים אמרו שסוגית הנשק של חזבאללה הוא עניין פנימי לבנוני שידון סביב שולחן עגול, הרחק מההתערבויות חיצוניות ומסחיטה מדינית אזורית ובינלאומית. העמדה הזו עדיין קיימת, היא לא השתנתה ואסור שתשתנה. אבל המפלגה [חזבאללה] נדרשת במקביל להתנהג כשותפה בחיים הפוליטיים הלבנונים ולא כקבוצה עצמאית הפועלת ומנהלת מו"מ במנותק ממדיניות המדינה, כאילו היא מדינה בעצמה. המפלגה צריכה להבין שהיא חלק מהשלטון ומהממשלה ולא שלטון או ממשלה בתוך השלטון והממשלה!

 

מסיבות אלה הכרחי שממשלת אל-סניורה תשא באחריות מלאה בעניין זה ותנקוט בכל ההחלטות הנחוצות במהירות האפשרית. זאת כדי ליישם את [המדיניות] המוצהרת שלה, לשם הגנה על זכותם של המולדת והאזרחים - כל האזרחים - לחיות בכבוד, ובמיוחד כדי לשמור על התמיכה הבינלאומית שלבנון זכתה לה, ולדאוג שהיא לא תחרוג מהלגיטימיות הבינלאומית ולא תאבד את הגיבוי שלה."[3][1] אל-נהאר (לבנון) 9.8.2005

[2] אל-ספיר (לבנון) 21.7.2005

[3] אל-נהאר (לבנון) 11.8.05