המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אינטלקטואל פלסטיני במאמר נגד הכחשת השואה
2/6/2005

 

אינטלקטואל פלסטיני במאמר נגד הכחשת השואה

 

הסופר הפלסטיני המתגורר בסוריה, ג'ורג' כתן, בעל טור באתר האינטרנט הליבראלי www.metransparent.net  פרסם מאמר בגנות הכחשת השואה בעולם הערבי. להלן חלקים ממאמרו:

 

"השמדת הנאצים מיליוני יהודים באירופה במהלך מלחמת העולם השניה נתונה בוויכוח בקרב היסטוריונים וסופרים מערביים. לדעת חלק מהם ישנה הגזמה במספר הקורבנות ובדרכי ההשמדה. בהסתמך על מיעוט זה [בקרב ההיסטוריונים] מטילים סופרים ערבים ספק בהתרחשות השואה ומסיקים שהיא מעשייה מזויפת שהומצאה על ידי הציונות העולמית כדי להצדיק את הקמת מדינתה בפלסטין. הם מסתמכים במיוחד על הוגה הדעות [מכחיש השואה הצרפתי שהתאסלם] רוג'ה גארודי שפרסם ספר בנושא "המיתוסים המכוננים של המדיניות הישראלית'.

 

יש המטילים ספק במספר הרשמי המוצהר של הקורבנות בטענה שהוא קטן בהרבה מששה מיליון, יש הטוענים כי המיליונים שהושמדו, בהסתמך על תיאוריית עליונות הגזע הארי, לא היו רק יהודים אלא גם בני עמים אחרים, יש הטוענים כי לא הוכח באופן מעשי כי השתמשו בתאי גז כדי להוציא להורג במחנות המעצר הנאציים וכי תאי הגז נועדו לטהר את הלבוש והציוד האישי של החיילים כדי למנוע התפשטות מגפות. [לטענתם] גם המשרפות הקיימות לא שימשו להשמדה, אלא לשרפת גופות המתים הן של אסירים והן של גרמנים כדי למנוע התפשטות מחלות. הם מוסיפים ומאשימים את התנועה הציונית כי שיתפה פעולה עם הנאצים כשערכה פגישות בין מנהיגי הציונות לבין בכירים גרמנים לפני פרוץ המלחמה בדרישה להקל על הגירת יהודים [לפלסטין] כאינטרס משותף בין הנאצים לציונים. [יש] המאשימים מנהיגים ציונים כי השתתפו בהשמדה, משום שהאינטרס שלהם אילץ את היהודים הנותרים [באירופה] להינצל בעצמם [ללא סיוע של התנועה הציונית] כדי לשכנע את העולם שהפתרון היחיד להצלת היהודים הוא לתמוך בהקמת מדינתם.

 

למרות השימוש בהשמדת יהודי אירופה על ידי הנאצים במסגרת הצידוקים להקמת מדינת ישראל על חשבון העם הפלסטיני, הרי [שבאופן כללי] מדובר בפשע נגד האנושות. מספר קטן יותר של קורבנות אינו מפחית מזוועתו של הפשע... גם העובדה שהפשע לא כוון רק כלפי יהודים אינה מפחיתה מזוועתו וכן סוג האמצעים ששימשו לרצח בין אם היה זה גז, שריפה, ירי, התקפות אוויריות או העובדה שהניחו לאסירים לגווע ברעב ובצמא במחנות מעצר חסרי כל שירותים סניטריים...

 

גם אם לא היה לערבים חלק בטרגדיה שפקדה את העם היהודי, אין בכך [כדי להצדיק] את הכחשתה או להתייחס אל ההכרה בהתרחשותה כאל נורמליזציה עם האויב הציוני. גינויה כפשע נגד האנושות הוא דבר חשוב, למרות שהערבים והפלסטינים שלמו מחיר כבד על הטרגדיה הזו בכך שאדמתם נגזלה. הטרגדיה של 'הנכבה' הפלסטינית [קרי: תוצאות מלחמת 1948 והקמת מדינת ישראל] והמלחמות שבאו אחריה אינן מצדיקות את הכחשת הטרגדיה הראשונה, אלא מכתיבות [מציאת] פתרונות הומניים לטרגדיה השניה הפלסטינית שהיא עדיין פצע פתוח...

 

ההשמדה היא אמצעי לעקירת האחר באופן סופי בשל מניעים של קנאות ואפליה לאומית או דתית כנגד תפישות ותרבויות שונות. האפליה בין בני האדם מתחילה בכך שמתייחסים לאדם האחר כאל פחות בערכו, התייחסות המתירה כל מעשה נגדו. כשם שתיאוריית עליונות הגזע הגרמני על פני שאר האומות היתה אמתלה לשואה הנאצית נגד היהודים ועמי אירופה, יש בקרב עמים רבים זרמים לאומנים או דתיים קיצוניים הרואים עצמם כטובים יותר, כראויים יותר לחיות, כטהורים מבחינה גזעית, כבעלי התרבות הטובה והמתקדמת ביותר, כמלומדים ביותר או כנושאי שליחויות נצחיות.

 

הערבים והמוסלמים אינם יוצאי דופן [מבחינה זאת]. יש בקרבם אנשים הסבורים שהם האומה הטובה ביותר בקרב הבריות, או שהם חברה מאמינה בשעה שכל שאר העולם הוא חברה כופרת ולכן יש [לצאת נגדו] בג'יהאד היכול להפוך להשמדה ולשירוש כל מי שלא מצטרפים לתחום האמונה. גם הדת היהודית לא נקייה מהסתה נגד 'הגויים' ומהטענה שהיהודים הם העם הנבחר. [תיאוריות מתנשאות אלה] משמשות צידוק לגירוש ולהשמדה של עמים אחרים ודתות אחרות כפתרון המאומץ ומיושם על ידי קבוצות קיצוניות, כפי שפועלות הקבוצות הטרוריסטיות השייכות לארגון אל-קאעדה בעיראק כלפי השיעים המהווים שני שליש מהעם העיראקי...

 

שיתוף פעולה של האנושות כולה כדי להיפטר מחיית הפרא הנאצית, להעמיד לדין את בכיריה, לפצות את קורבנותיה ולהנציח את זכרם צריך לשמש דוגמא להתמודדות עם כל טרגדיות ההשמדה הקיבוצית שפקדו עמים שונים בהיסטוריה הקרובה כאחד האמצעים למנוע את הישנותן בעתיד...

 

כשלון הקהילייה הבינלאומית עד עתה לעצור את מעשי ההשמדה ברחבי העולם אינו מפחית מחשיבות... יצירת דעת קהל נגד הישנותם וחקיקת חוקים שיענישו את מבצעיהם. טוב עשה האו"ם כשהקים את בית הדין הפלילי הבינלאומי והעמיד לדין את האחראים לטיהור האתני ביוגוסלביה לשעבר וכן כשנהג באחריות למניעת המשך מעשי הטבח בדראפור שבסודן.

 

הפצת תפישות ותוכניות לימוד דמוקרטיות וחילוניות ברחבי העולם וחינוך הדורות הבאים לכבד את החיים ואת האדם האחר השונה מבחינה פוליטית, לאומית או עדתית, וכן הפיכת חילוקי דעות לתרבות של דיאלוג, תחרות בדרכי שלום, הפריה ההדדית של ציביליזציות ותרבויות וסיום הסכסוכים ביניהן היא הכנה לכך... שהקהילייה הבינלאומית תפעיל את כל כוחה במהירות האפשרית כדי לעצור כל השמדה שתתרחש בעתיד..."[1]