המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
מפקד בגדודי חללי אל-אקצא: "לתת סיכוי למהלכים המדיניים"
7/2/2005


מפקד בגדודי חללי אל-אקצא: "יש לתת הזדמנות למהלכים המדיניים ולפעילות פלסטינית הפנימית שאבו מאזן מבצע"

 

היומון הבינערבי "אל-קדס אל-ערבי" פרסם ב-2 בפברואר 2005 מאמר פרי עטו של נאצר עויס, ממפקדי גדודי חללי אל-אקצא, הכלוא בישראל. [1] במאמרו טען עויס כי 'גדודי חללי אל-אקצא' יעניקו הזדמנות לאבו מאזן לפעול לסיום הכיבוש ולהפסיק את האש, אך ישמרו לעצמם את הזכות לפעול אם העם הפלסטיני ומנהיגיו ייפגעו. כמו כן קרא עויס לבוא חשבון עם המושחתים ולבלום את אנרכיית הנשק. להלן קטעים מן המאמר:  

 

"בימים אלה רבים שואלים על עמדת 'הגדודים' לגבי ההתפתחויות מאז מות הנשיא ערפאת עד שהחבר אבו מאזן קיבל את ראשות הרש"פ ואש"פ והחבר פארוק אל-קדומי קיבל את ראשות תנועת הפת"ח. כולנו שואלים האם 'הגדודים' ישליכו את הנשק ? האם הסתיימה ההצדקה לקיומם או שהם מסגרת שאיננה רצויה להנהגת תנועת הפת"ח והאם 'הגדודים' יסכימו להודנה חדשה?

 

כפי שכולנו יודעים, 'הגדודים' לא הוקמו מתוקף החלטה ולא יפורקו מתוקף החלטה, אולם כל הדילמות הללו, למרות חומרתן, תלויות בהתפתחויות בעתיד. 'הגדודים' אינם מטרה בפני עצמה אלא אמצעי שרצינו בו, כדי לצאת ממצב של שתיקה [למצב של] פעולה, כדי לסיים את הכיבוש, לערוך רפורמה בבית הפלסטיני, ולעורר את התנועה. הם לא יפורקו מתוקף החלטה  ופעילותם לא תיפסק כל עוד הכיבוש הישראלי קיים, תוקף את עמנו ואדמתנו, מתנקש באנשינו, בנוער שלנו, בילדינו בנשינו ובזקנינו.

 

אנו 'הגדודים', גם אם שילמנו מחיר יקר למען פת"ח ובעייתנו הצודקת, נהייה רציניים לגמרי בהתייחסותנו להצעות שמעלים בפנינו, עמדות רציניות שנוגעות לעתיד, אך לא נסכים לשום פתרונות עלובים. לעומת זאת, נתמוך בכל המאמצים שהכריז עליהם אבו מאזן למען רפורמות, סיום הכיבוש ושמירה על עקרונות לאומיים. נעניק לפעילות הפוליטית הזדמנות נוספת. לא נהיה אבן נגף בפני כל עניין חיובי ומועיל המשרת את טובת עמנו, אבל על הכיבוש לדעת כי לעם הזה יש חיילים נאמנים והם יישארו במצב של כוננות, כדי להגן עליו ולהגיב על כל פגיעה בעמנו ועל כל ניסיון לפגוע בהנהגתנו, הן זו הלוחמת והן זו הפוליטית החדשה. במסגרת זו, מפקדי 'הגדודים' בבתי הכלא מעריכים מאד את הצעתו של זכריא אל-זבידי [ממפקדי גדודי חללי אל-אקצא], שאמר כי הפסקת אש תהיה רק לאחר התייעצות עם כל מנהיגי 'הגדודים' בבתי הכלא ומחוץ להם.

 

בתקופה הקרובה נדרשת דבקות חזקה בתוכנית הבחירות המוצהרת שהיא תוכנית הפת"ח. הגיעה העת לבוא חשבון עם המושחתים, להרחיקם ולהרתיעם. הם מיעוט, אבל פעולותיהם חמורות מעבר לכל דמיון. הגיעה העת לבלום את אנרכית הרחוב והנשק [הנישא] בהפגנתיות שאיננו לצורך מאבק ולהרתיע את כל אלה המנצלים את המצב כדי לסחוט את התושבים [ולפגוע] בביטחונם ובמקור פרנסתם. הגיעה העת לראות פנים חדשות במיניסטריונים, [פקידים] מוכשרים ולאומיים באמת. הגיעה העת לשים קץ לפרוטקציות ולקבלת טובות הנאה על בסיס קשרים ולהפסיק את בזבוז כספי הציבור המתבטא בפיזור כספים שרירותי למקורבים ולבני לוויה, לגופים ולמוסדות פיקטיביים.

הגיעה העת לפנות לממסד ולנהוג לפי שלטון החוק. התושב רוצה לראות פעילות מוחשית במציאות.  החבר אבו מאזן אינו צריך לאפשר לחבורת המושחתים להקיף אותו, משום שהם הורגים כל [אדם] נאמן והם מחלה המכלה את האדמה ואת פריה.

 

דרושה תקופה חדשה, במלוא מובן המילה, שתשאיר את הטוב ותרחיק את הרע, שיישמרו בה  הדברים המקודשים. האנשים יהיו שווים בפני החוק וייפתחו מחדש כל התיקים של הגניבות והגזל  שפגעו במוסדות השלטון וכל תיקי הרצח והפגיעה בביטחון התושבים. תחוזק האחדות הלאומית ויש להתרחק ממלחמה פנימית. יחוזקו  ערכי הדמוקרטיה באמצעות הליכה לקלפיות, כדי לבחור נציגים אמיתיים של עמנו על כל קבוצותיו, רבדיו וגווניו הפוליטיים...

 

ברמת הארגון [אש"פ], יש לקרוא לכינוס המל"פ . אין זה הגיוני שאש"פ יזניח את עמנו בחו"ל. יש פזורה [פלסטינית] גדולה בכל מקום בעולם והיא זוכה לתשומת לב מועטה. היא בהכרח זקוקה להיות מיוצגת במל"פ בצורה אמיתית. אין מנוס מלהשלים את הדיון ואת הדיאלוג עם החברים בתנועת החמאס, כדי לגבש תוכנית לאומית אחת, שתניע את כולנו להיות שותפים באש"פ, שהוא הנציג הלגיטימי היחיד של העם הפלסטיני בכל המקומות שבהם הוא נמצא. על כולנו  לדעת שאש"פ והלגיטימיות שלו הם קו אדום שאין לחצותו. לגיטימיות זאת עלתה לעמנו במערכות רבות וקשות ובנהרות של דם החללים.

 

ברמת הפת"ח, החברים אבו מאזן, פארוק אל-קדומי ואבו מאהר ע'נים [אחד מבכירי התנועה בחו"ל], נדרשים לפעול ברצינות, כדי לכנס את הוועידה הכללית של התנועה, להזרים בה ובמוסדותיה דם חדש ולבטל את הסיסמה 'חבר ועדה מרכזית או מועצה מהפכנית עד המוות' [כלומר, נדרשים חילופין בתפקידים]. ועידה זו תהיה מפנה איכותי ורצף של דורות בניגוד למצב של נתק בין דורות בתוך התנועה, פירוד ופיצול בין פסגת הארגון לבין בסיסו במשך שנים ארוכות. באותו כיוון, על פת"ח לדעת את גודל האתגר העומד בפניו לקראת הבחירות הבאות. לא סביר שהתנועה תציג מועמדים שהרעו לעמנו ופגעו ברכושו ובביטחונו. בתנועת הפת"ח אנשים רבים, נאמנים, שידיהם נותרו נקיות ולא הזדהמו מכספי הציבור או מדמם של בני עמנו המכובדים.  אין להציג מועמדות של אישים שלא הוכח שהם ראויים.

 

יש לפעול ללא היסוס או תחבולה ולתת הזדמנות למהלכים המדיניים ולפעילות הפלסטינית הפנימית שאבו מאזן מבצע. נתייחס לכל מי שמנסה לשבש פעילות זאת כאל מי שמנסה להשאיר את האנרכיה באותו מצב, כדי להתחמק מכל מתן דין וחשבון או מתן הסברים לגבי אוזלת יד, פשע או שחיתות פה ושם. המושחתים, גורמים המנסים לנצל את ההיסטוריה של 'הגדודים' למטרותיהם, מנסים לשבש את מהלכיו של החבר אבו מאזן ואת תוכניתו המדינית, שהיא התוכנית של תנועת הפת"ח, ברורה, אמינה ומגובשת. 'הגדודים' תמיד יהיו מאוחדים סביב אדם אחד, כפי שהיו בעבר, מוכנים בנסיבות האפלות ביותר לפעול ולנקוט יוזמה ולגלות דבקות בהחלטה, כאשר צריך להתחייב, ולהגן על עמם מפני כל תוקפנות.

 

נשוב לספסל הלימודים, למשרותינו ולעבודותינו, אך נהיה בעלי מוכנות גבוהה לפעול כאשר נחוש כי  לא מועיל לנהל דיאלוג עם האויב. אין הודנה או הפסקת אש ללא מחיר. המחיר הוא נסיגה ישראלית, הפסקת החיסולים, שחרור אסירי החופש בני כל הפלגים, עשיית חשבון עם המושחתים וצעידה קדימה לעבר רפורמות בחברה הפלסטינית. [בנוסף], הידוק הפיקוח על כספי ציבור ודחיית כל פתרון חלקי, שמירה על העקרונות הלאומיים והבטחת פרנסה בכבוד ללוחמים אשר סיכנו את עצמם בהגנה על החירות. צעד זה צריך להסתיים באופן הולם, שיבטיח ללוחם כבוד וגאווה עצמית שלא יהיו נתונים לפשרות. האם המשמעות היא ש'הגדודים' יפורקו ויחוסלו? לא, 'הגדודים' כמו אנשים אינם יכולים להתחסל, משום שהם חלק מהעם הזה ויהיו מוכנים לפעול בכל מערכה בעתיד כתוצאה מכל תוקפנות או התקפה ישראלית.

 

לבסוף, אין מנוס מלומר כי תנועת הפת"ח עוברת חבלי לידה קשים ואיש אינו ידע בוודאות לאן יובילו העניינים בתוכה. המצב מצביע על קיומן של שתי אופציות בלבד בפני תנועת הפת"ח - לשאת באחריות נוכח מצבם של העם והתנועה, לבצע הערכת תפקוד רצינית ואמיתית, לבחון את העתיד בעיניים של אנשים מסורים ומוכשרים ולהרחיק את אלה שפגעו בה והשחיתו אותה, או להימחק ולהיעלם דבר שיהיה מכה לתנועה הלאומית הפלסטינית, אולי [אף] לדורות הרבים הבאים".[1]  אל-קדס אל-ערבי (לונדון), 2.2.2005

תגיות