המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
דיפלומט איראני: הריב הגרעיני שלנו הוא עם אמריקה, לא עם אירופה
20/12/2004

 

דיפלומט איראני בראיון על שיחות הגרעין עם אירופה

 

המקומון הטהראני הרפורמיסטי 'הַ‏‏מְשַהְרי' ערך ריאיון עם הדיפלומט האיראני, סירוס נאצרי, אחד מחברי צוות המו"מ האיראני לשיחות הגרעין מול האיחוד האירופאי והאחראי כעת על המו"מ המתנהל בקבוצת העבודה מול צרפת בתחום הגרעיני. הריאיון עסק במו"מ שניהלה איראן מול אירופה בנושא הגרעין ובהשלכות "הסכם פריס" מנובמבר 2004 על איראן.[1] להלן קטעים מן הריאיון:[2]

 

שאלה: "אתה טוען שכדי להגיע לתוצאה ראשונית [בשיחות בין איראן לבין האיחוד האירופאי] נקבעה תקופה של 3 חודשים. לאחר שלושת החודשים האלה ישנן שתי אפשרויות: האחת היא שאנו נתקרב להסכם סופי, והשנייה היא שהמו"מ והצעדים של קבוצות העבודה יסתיימו ללא תוצאה. מה תעשו במקרה כזה?

נאצרי: [...] הבסיס בהסכם פריס היה שאיראן תקפיא במידת מה את פעילויות ההעשרה, והם [האירופאים] ישנו את הסטטוס של התיק [האיראני] בסוכנות הבינ"ל לאנרגיה אטומית [סבא"א] לרגיל. אם נראה שלאחר התקופה הזאת השיחות אינן מובילות לתוצאה כלשהי, יופר בסיס ההסכם...

 

שאלה: לא ניתן לנטוש את המו"מ בקלות כזאת שאתה מתאר. כאשר המו"מ יתקדם, תיווצר אווירה שיהיה קשה מאוד לצאת ממנה. האם ע"י כך שאנו נותנים להם [לאירופאים] זמן, אין אנו מונעים מעצמנו את האפשרות לעזוב את המו"מ?

נאצרי: אני סבור כי עניין זה צריך להדאיג יותר את האירופאים, כי, לדעתי, הזמן פועל לטובתנו ...

אם נגיע להסכם, איני סבור שיהיה קשה לפתור את הסוגיות שנותרו, אלא אם כן יהיו קשיים שאינם קשורים אלינו. אנו יכולים להוביל את סבא"א למצב שבו היא תודיע שבאיראן לא מתבצעת שום הפרה. אף על פי שיהיה קשה לעשות זאת, התכנונים שלנו הם בכיוון הזה. לכשנגיע לאותו מצב, יהיה להם קשה להעלות שוב את איום [העברת התיק האיראני] למועצת הביטחון. על-כן, פיצוץ השיחות האלה צריך להיות הדאגה העיקרית של האירופאים ולא שלנו...

 

שאלה: הם [האירופאים] מדגישים כי הם עומדים על כך שהקפאת [ההעשרה] תהיה לתמיד. עניין זה ייתקל בהתנגדות מצדכם ואיראן לא תקבל את העניין הזה. האם לאחר שלושה חודשים לא יהיה קשה יותר לעזוב את המו"מ?

נאצרי: [...] חשוב לציין כי הם [האירופאים] היו אלה שהציעו את המו"מ. מובן כי אנו רוצים להתחיל את המו"מ עם אירופה עם כוונות טובות ולהגיע [עמם] להבנות ארוכות-טווח. אין תועלת במשחק הזה של חתול ועכבר, אך על כל פנים, גם יציאה מן ההקפאה היא אפשרית...

 

שאלה: צוות המו"מ ומר רוחאני [מזכיר המועצה לביטחון לאומי של איראן והאחראי על התיק הגרעיני של איראן מול אירופה] מדגישים תמיד כי ההקפאה הנה במסגרת של הסכם פוליטי והיא אינה מחייבת אותנו מבחינה משפטית. עם זאת, נראה כי באמצעות ההתחייבות הזאת, הכדור עובר למגרש שלנו ואמריקה ושאר המדינות יכולות בקלות להעלות טענה פסיכולוגית שאיראן חידשה את ההעשרה לאחר זמן מה. האם הסרת הנטל הפסיכולוגי הזה הנה עבודה קשה עד בלתי-אפשרית?

נאצרי: [...] כעיקרון, הריב הגרעיני הזה איננו בינינו לבין אירופה, כי אם בינינו לבין אמריקה. נכון לעכשיו, האירופאים פועלים כחיץ. אפילו אנגליה אינה מעוניינת שהתיק האיראני יועבר למועצת הביטחון, שכן היא רואה במועצת הביטחון מבוא לצעד שלא ניתן לחזות את השלכותיו, ושיכלול את כל האזור. משום כך, הם מבקשים מאתנו שנתאזר בסבלנות ושלא נפעל בחופזה. הם גם מבקשים מאמריקה לא לנקוט עמדה קיצונית. האירופאים יודעים היטב שהכדור אינו במגרש שלנו. אדרבא, הוא נמצא במגרש שלהם...

 

אם המו"מ ייכשל, הם לא יהיו מהר כ"כ בעמדה שתאפשר להם לטעון שהם יכולים לפתור סוגיות רגישות בזירה הבינ"ל. תפקידם יוגבל לסוגיות בעלות חשיבות משנית ואף פחות מכך, והם לא יוכלו להתערב בסוגיות פוליטיות וחשובות בעולם. עניין זה כוחו יפה גם בהתייחסות לכל אחת מן [האירופאיות]  בנפרד:

 

לגרמניה יש הרבה מה להפסיד, ולכן היא יותר רגישה מכולן. צרפת נמצאת במצב דומה. מבחינת פעילותה הפוליטית היא רוצה להגיע לעמדה שתאפשר לה להעמיק את קשריה אתנו. הם הדגישו פעמים רבות שהם רוצים להגיע אתנו לקשר אסטרטגי. אם השיחות האלה יתפוצצו, לא זו בלבד, שהם לא ישיגו דבר, אלא הם רק יפסידו. גם אנגליה מודאגת ממעמדה באזור. לכן לא בגללנו האירופאים מעוניינים לפתור את הבעיה הזו, אלא למען מעמדם הם. הם רוצים שהעניין הזה ייפתר, ובה בעת הם יודעים היטב שאנו רגישים ביחס לסוגיות ממין זה. אם הם ירצו לשחק עם השיחות, הם לא יגיעו הפעם לתוצאה כלשהי.

 

שאלה:  אחת הביקורות על הסכם פריס היא שאין איזון בין הויתורים שאנו נתנו לאירופה לבין מה שהם נתנו לנו. ההתחייבויות שלנו הן מאוד מדויקות וברורות בעוד ההתחייבויות האירופאיות הן כלליות וללא ערבויות. התעורר בציבור ויכוח שאין כאן איזון.

נאצרי: ההתחייבות העיקרית שלנו היא עניין ההקפאה. משמעות הדבר היא שאיננו עוסקים בפעילות זו לזמן מה. כעת עלינו לראות כמה [תפגע] אי-הפעילות ביכולת שיצרנו. אולם בתמורה לכך נטרלנו מלחמה פסיכולוגית רחבת היקף [נגדנו]. מנקודת מבט פנימית גם האומה האיראנית רשמה לעצמה כי אנו [הדיפלומטים] הלכנו בדרכים הגיוניות ביותר ואם הגענו לשלבים קשים יהיה מובן שצריך להשיג קונצנזוס לאומי.

 

שאלה: אתה מדגיש תדיר שההקפאה היא לשלושה חודשים אולם האירופאים מדגישים כי ההקפאה היא לתמיד. מתי יתבהרו חילוקי הדעות האלה? גם [מזכ"ל סבא"א מוחמד] אל-בראדעי אמר שההקפאה צריכה להיות קבועה.

נאצרי: אמריקה רצתה הקפאה לתמיד אולם עניין זה לא הוצע על ידי האירופאים וסבא"א, ולו היה עולה היה נתקל בעמדה נחרצת שלנו...".

 [1]  ראה פרסום ממר"י מה- 13.12.2004 בנושא 'הסכם איראן -האיחוד האירופי בנושא הפעילות הגרעינית האיראנית'

https://www.memri.org.il/cgi-webaxy/sal/sal.pl?ID=875141_memri&lang=he&dbid=articles&act=show3&dataid=1173

[2]  המשהרי (איראן), 13.12.04.