המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליבראל ערבי: מה היה קורה לו האסלאמיסטים שלטו בעולם?
7/1/2005


ליבראל ערבי: מה היה קורה לו האסלאמיסטים שלטו בעולם?

(7.1.2005)

 

במאמר שכתב סעד אללה ח'ליל, בעל טור באתר האינטרנט הליבראלי www.metransparent.com הוא מתאר מה היה קורה לו שלטו האסלאמיסטים בעולם.[1] להלן חלקים ממאמרו:

 

"[המילה] אעראב, ובצורת יחיד אעראבי, משמעה ערבי בור וכן כופר וצבוע גדול ביותר... לאעראב משתייכים רוב השבטים, המפלגות, התנועות, הקבוצות וחכמי ההלכה של הטרוריסטים המתחזים למוסלמים, הסבורים כי הדרך הקצרה והטובה ביותר להגיע לבתולות בגן העדן היא להתאבד, לרצוח, לשחוט, לחטוף ולהפחיד אנשים שקטים ושלווים... בשל בורותם הם סבורים שאללה העדיף אותם על פני כל האומות ונתן להם יד חופשית על אדמותיהם, רכושם ונשותיהם. לכן הם חולמים לשלוט על העולם. מה היה קורה לו התאפשר להם הדבר?

 

ראשית, אין ספק שהם יודו לריבונם שכיבד אותם והעניק להם את העולם וכל אשר בו... אחר כך הם יתפארו שהם לקחו את העולם כשלל באמצעות החרב, הטלת טרור על הכופרים, שחיטת נשים וטף, רצח, חבלה, הפחדה והרס. אחר כך הם יפרסמו את ההוראות הבאות:

 

1. יוחזר שלטון הח'ליפות וקנדהאר תקרא... בירתה הזמנית של המדינה האסלמיסטית העולמית החדשה...

 

2. בהסתמך על הכלל 'ההכרח מתיר את האסור', ייסגר שער ההצטרפות לאסלאם. זאת כדי למנוע הסתננות של אופורטוניסטים ושונאים, במיוחד מקרב הנוצרים הפוליתאיסטים המאמינים בצליבת המשיח ובשילוש הקדוש ומקרב היהודים המקוללים, נכדי הקופים והחזירים, שאסרו [על אכילת] בשר ארנב וגמל ואשר ירקמו מזימות נגד הדת מתוכה על מנת להורסה ולשסעה לקבוצות, לפלגים ולמפלגות...

 

3. העולם יחולק לשני מחנות. מחנה האמונה ומחנה הכפירה. בני המחנה השני [מחנה הכפירה] – הגברים, הנשים, הצעירים ורכושם, מדעיהם, גילוייהם, המצאותיהם, תעשיותיהם, הטכנולוגיה שלהם ואמצעי התקשורת שלהם ינוצלו לשירות אנשי המחנה הראשון [מחנה האמונה].

 

4. החל ממועד [הקמת מדינת האעראב] יחזרו לפעול על פי דיני אהל אל-ד'מה [מעמד אנשי החסות באסלאם המקנה הגנה על חייהם ורכושם של נתינים לא מוסלמים כל עוד הם מכירים בעליונות האסלאם ומשלמים מס גולגולת]. אנשי הדתות האחרות... ייחשבו נספחים לאהל אל-ד'מה. [יוטל] עליהם מה [שמוטל] על אהל אל-ד'מה ואנו [נקבל] מהם מה שאנו [מקבלים] מאהל אל-ד'מה.

 

5. אזור קסטליה [שבספרד] ימחה מעל מפת העולם וחייהם של בני משפחת המלוכה המבוגרים, הצעירים, הנשים והגברים - יהיו הפקר. ייערף ראשו של כל מי שמכונה איזבלה ושל כל מי שמכונה פרדיננד או מי שנושא שם הגזור משני שמות אלו[2]...

 

6. הוידאו, הקולנוע, הטלביזיה והאינטרנט וכל נספחיהם ייאסרו לחלוטין. כמו כן, יחול איסור על שירה, מוסיקה, כלי נגינה וכל צורות הריקוד. יוצאים מכלל זה יהיו המזמורים הדתיים והדבקות הערביות המקוריות ומותר [יהיה לנגן] רק על תוף וחליל. כל מי שיפר זאת ייענש בעקירת עין, בניקוב עור התוף, בקטיעת הלשון או הזרוע – כל אחד [ייענש] בהתאם לפשעו. כמו כן, יחול איסור על ציור, פיסול וצילום למעט קישוט המתבסס על צורות הנדסיות או כאלה הלקוחות [מעולם] הצמחים...

 

7. מדעי הדת וההלכה ייחשבו מדעי יסוד בגני הילדים, בבתי הספר, במכונים ובכל מחלקות  האוניברסיטאות. מדעים כמו פיזיקה, כימיה ואסטרונומיה ייחשבו למדעים משניים שיילמדו כדי לצאת ידי חובה... משום שאללה יתעלה ידרוש מאתנו דין וחשבון אם נזניח את מדעי דתנו ולא אם נזניח מדעים אחרים. כמו כן, יחול איסור על לימוד אומנות וספורט בבתי הספר לבנות למעט כל הקשור בבישול, ובניקיון, בטאטוא ובגידול הילדים. רק לבנים יהיה מותר ללמוד לשחות, לירות ולרכב על סוסים.

 

8. יחול איסור מוחלט על מדעי החלל. יחול איסור על נסיעה לירח, או לכל כוכב שמימי אחר, והדבר ייחשב לפגיעה בקדושת השמיים. כל טענה בעניין זה תדחה וכל מדען שיתאווה לחשוב על מעשים מעין אלה ייחשב כאחד השדים הכופרים המציית לפקודת השטן...

 

9. כל הספרים החילוניים יישרפו וכל התיאוריות המדעיות שאינן תואמות את המנהגים והמסורות המקוריות של האעראב ייאסרו. אסור יהיה להאמין שהשמש קבועה במקומה ושכדור הארץ עגול ומסתובב. בקרב הדור הצעיר, בקרב הציבור ובקרב חכמי הדת תופץ חוות דעתו ההלכתית של [המופתי הראשי של סעודיה לשעבר] אבן באז המנוח בעניין זה כמו גם הקונצנזוס של האבות הקדמונים וישרי הדרך בדבר תנועת השמש, שטחיותה של האדמה והיותה קבועה במקומה.

 

10. הצרוף 'אם ירצה אללה' או 'ברצון האל' יתווסף לתחילתה או לסופה של כל אמירה... לא יאמרו 'שני קווים מקבילים אינם נפגשים' אלא יאמרו 'שני קווים מקבילים אינם נפגשים אלא ברצון האל' וכדומה.

 

11. החל ממועד [הקמת מדינת האעראב] יבוטלו כל החוקים, הדינים, העונשים והחוקות מעשה ידי אדם... כופר נפש עבור אשה יהיה חצי מהכופר עבור גבר וינהגו על פי דיני ההוצאה להורג באמצעות עריפת הראש בחרב. החרב תהיה מעתה והלאה הסמל של מדינתנו האיתנה.

 

12. יחול איסור מוחלט להאמין בזכויות האדם והדבר ייחשב לכפירה גלויה וברורה, משום שכל הזכויות הן של אללה לבדו...

 

13. [רק] הדברים שהותרו לעיל יהיו מותרים וכל מה שלא צוין ברשימת האיסורים יהיה אסור. זאת כדי למנוע מתן חוות דעת פרטיות והפעלת שיקול דעת עצמאי [בענייני ההלכה]..."

 [2]  בשנת 711 כבשו המוסלמים את ספרד, אך עד סוף המאה החמש עשרה הלכו ונדחקו החוצה על ידי נסיכויות נוצריות. בשנת 1469 נישאה איזבלה, נסיכת קסטיליה, לפרדיננד השני מלך ארגון ובשנת 1479 התאחדו הנסיכויות יחד עם נסיכות ליאון למדינה נוצרית אחת שדחקה את המוסלמים מחוץ למעוזם האחרון – גרנדה – בשנת 1492.