המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
תוכן הצעת הקהילה הבינלאומית (5+1) לאיראן בנושא גרעין
13/6/2006

 

תוכן הצעת הקהילה הבינלאומית (5+1) לאיראן בנושא גרעין

 

ביום שלישי ה-6 ביוני, הגיע הממונה על מדיניות החוץ באיחוד האירופאי, חוויאר סולאנה, לטהראן ומסר את הצעת חמש החברות הקבועות במועצת הביטחון וגרמניה (ה-5+1), לידי מזכיר 'המועצה לביטחון לאומי של איראן' והממונה על תיק הגרעין, עלי לאריג'אני.

 

תוכן ההצעה החסוי פורסם ב-7.6.2006, בסוכנות הידיעות האיראנית השמרנית אפתאב, ובעיתונים האיראניים השמרניים המקורבים למשטר, כיהאן, ג'ומהורי-י אסלאמי ב-8.6.06.[1] המקורות ציינו כי תוכן ההצעה האירופאית פורסם על ידי רשת הטלוויזיה ABC , אולם, ככל הידוע לממר"י, מבדיקה שבוצעה, עולה כי עד כה לא התפרסם תוכן ההצעה למעט פרסומה בכלי התקשורת האיראניים.

 

יש לציין כי לאחרונה הודיעה ארה"ב כי היא מקציבה לאיראן פרק זמן עד ה-29.6.06, להשיב רשמית על תוכן ההצעה.

 

להלן תרגום הנוסח המלא של ההצעה האירופאית, כפי שהובא בסוכנות הידיעות האיראנית אפתאב, לאחר פרשנות הסוכנות:[2]

 

"... על פי סיכום [עם] האירופאים הוחלט כי עד למועד הכרזת העמדה הרשמית של טהראן בנוגע להצעה זו, לא יובא תוכנה לידיעת הציבור ...

 

כפי שאמר נשיא איראן [אחמדי-נז'אד], אירופה ביקשה מאיתנו שלא לפרסם את פרטי הדיווח... סוכם שתוכן ההצעה לא יפורסם על ידי איראן ואמריקה, כל זמן שאיראן בוחנת את ההצעה האירופאית. [אולם] רשתABC NEWS  פרסמה ביום שלישי את הנוסח המלא של ההצעה האירופאית... [להלן נוסח ההצעה]:

 

עיקר התמריצים של אירופה

– [האיחוד האירופי] מאשר את זכותה הבלתי ניתנת לערעור של איראן להשתמש באנרגיה אטומית למטרות שלום לפי פרק ארבע של האמנה למניעת תפוצה גרעינית [NPT] ובהתאם להסכמי ה- SAFEGUARDS הבינ"ל וכן [מתחייב] לתמוך מדינית בפיתוח תוכנית גרעין אזרחית.

 

– [האיחוד האירופי ייתן] תמיכה אקטיבית בפעילות הקשורה לתוכנית הגרעין האזרחית של איראן, בכלל זה בניית כורי מים קלים חדשים באיראן באמצעות פרויקטים משותפים במסגרת הסוכנות [הבינ"ל לאנרגיה אטומית] ובתיאום עם חוקיה.

 

– [האיחוד האירופי] מסכים להפסיק את הדיון בתיק האיראני במועצת הביטחון אם השיחות יחודשו.

 

ההתחייבויות מצד איראן

– [איראן] מתחייבת לבחון את הסוגיות ש[דיונן] נדחה ואת כלל [הסוגיות המהוות] דאגה עולמית באמצעות שיתוף פעולה מלא [של איראן] עם סבא"א.  

– [איראן] תפסיק את כלל הפעילות הקשורה להעשרת אורניום וייצורו, ומתחייבת להמשיכה לאורך המו"מ.

– [איראן] תחדש את ביצוע 'הפרוטוקול הנוסף' [של ה- NPT].

 

– היקף שיתוף הפעולה העתידי [בין איראן לקהילה הבינ"ל] ייקבע במו"מ על יסוד הסכמה ארוכת טווח.

 

הקהילה הבינ"ל תבצע את הפעולות הבאות:

 

שיתוף פעולה גרעיני:

– זכותה של איראן להשיג אנרגיה גרעינית.

– אישור זכותה הבלתי ניתנת לערעור של איראן להשתמש באנרגיה גרעינית למטרות שלום לפי הפרק ארבע של ה- NPT ובהתאם להסכמי SAFEGUARDS הבינ"ל, לצד תמיכה מדינית לפיתוח תוכנית הגרעין האזרחית.

– מו"מ וביצוע הסכם שת"פ גרעיני בין איראן לאירופה.

– כורי מים קלים.

– ביחס לתוכנית האיראנית להפקת אנרגיה גרעינית אזרחית: תמיכה אקטיבית לבניית כורי מים קלים חדשים באיראן באמצעות פרויקטים משותפים במסגרת סבא"א ובתיאום עם חוקיה, [וכן] שימוש בטכנולוגיה מודרנית, בין היתר הרשאה למעבר סחורות לצורך זה.

 

שיתוף פעולה כלכלי:

– השקעות וסחר בינ"ל.

– תמיכה בצירופה המלא [של איראן] לארגונים בינ"ל, ובין היתר ארגון הסחר העולמי, ויצירת מסגרת [חדשה] להגדלת ההשקעות הישירות באיראן והסחר עימה (ובין השאר, הסכמה לשת"פ כלכלי ומסחרי עם האיחוד האירופאי).

 

תעשיה אווירית אזרחית:

– שיתוף פעולה אווירי אזרחי (ובין היתר אפשרות לרכישת מטוסים אזרחיים), הסרת ההגבלות [שהוטלו] על איראן באשר לשיפוץ מטוסים אלו מתוצרת [מערבית], ובכך איראן תיצור אפשרות לרכוש צי מטוסים חדש להובלת נוסעים.

 

שיתוף פעולה בנושא אנרגיה:

– יצירת שיתוף פעולה אסטרטגי לטווח ארוך בין איראן לאיחוד האירופאי בנושא אנרגיה שיכלול: פיתוח [תעשיית] הנפט והגז ושיקומה; שיתוף פעולה מדעי וטכני בפעילויות [תעשייה] מסורתית; הרחבת תשתית האנרגיה באיראן; בניית קו צינור בין לאומי; [שת"פ] בתחום האנרגיות הבלתי-מתכלות; נצילות [של מקורות האנרגיה].

 

שיתוף פעולה בטכנולוגיות מתקדמות:

– שת"פ בנושא טכנולוגיה מתקדמת ושאר תחומי המחקר ופיתוח אנרגיה אטומית הנתונים להסכמה.

– הצגת חבילה כוללת של שת"פ מחקרי, ופיתוח בין היתר של בנייה אפשרית של כורי מחקר מים קלים ובמיוחד בתחום ייצור איזוטופים רדיואקטיביים, אפליקציות בסיסיות גרעיניות ומחקרים רפואיים וחקלאיים.

 

ערבויות בנושא דלק [גרעיני]:

– [מתן] ערבויות משפטיות מעוגנות לאיראן שעיקרן:

–[איראן] תשתתף כחברה במרכז מעגל הדלק [הגרעיני] ברוסיה שיעשיר את כל ה-UF6  - אורניום פלואוריד, המיוצר בתחנת הכוח UCF באצפהאן.

– יוקם בנק דלק [גרעיני] שיבטיח אספקת דלק גרעיני לאיראן למשך 5 שנים, בהשתתפות סבא"א ובפיקוחה.

– יבוצעו רעיונות צרפתיים ואמריקאיים בנושא ערבות המעוגנת במכניזם הצעת הדלק.

 

בחינה מחודשת של הארכה החוקית [של הנושאים תחת דיון בסבא"א]:

– הסכם ארוך טווח תוך שימת לב למאמצים משותפים במטרה ליצור אמון בינ"ל כדי לבחון מחדש את ההסכם על כל היבטיו, כדלקמן:

 

–סבא"א תאשר כי כלל הסוגיות [העומדות לדיון] שנדחו, וכלל [הסוגיות המהוות] דאגה עולמית, הוסרו [מעל סדר היום] והובטח כי לא מתקיימת שום פעילות [גרעינית אסורה], [לא נמצאים] חומרי גרעין לא מוכרים או [לא מתבצעת] המרת חומר גרעיני באיראן.

 

– איראן תציג [הוכחות לכך] שכל סוג של פעילות חדשה בתחום הגרעין קשור לעקרונות כלכליים מגובשים ובעלי תוקף, ומבוצעת במסגרת חיזוק התוכנית [האיראנית] האזרחית להפקת אנרגיה. 

 

–סבא"א ומועצת הביטחון של האו"ם יחליטו כי מולאו התחייבויותיה של איראן, וכי שב האמון הבינ"ל באשר לאופייה שוחר השלום המוחלט של תוכנית הגרעין האזרחית של איראן.

 

[הבנות במישור] הדיפלומטי:

– שיתוף פעולה ביטחוני באזור.

– תמיכה בהקמת ארגון אזורי בין ממשלתי שיכלול את מדינות האזור ושאר מדינות המעוניינות לקדם את רמת שיתוף הפעולה והדיאלוג בסוגיות ביטחון במפרץ הפרסי, וזאת במטרה ליצור הסדרי ביטחון באזור ושיתוף פעולה בסוגיות ביטחוניות חשובות באזור, ובכלל זה ערבות לעוצמה המדינית והשלמות הטריטוריאלית.

– פירוז המזה"ת מנשק להשמדה המונית.

– תמיכה במטרה ליצור אזור מפורז מנשק להשמדה המונית וממתווכים המעבירים נשק מסוג זה למזה"ת.

 

צעדים אפשריים במקרה שאיראן לא תשתף פעולה:

במקרה שאיראן לא תשתף פעולה עם הקהילה הבינ"ל, אנו [5+1] מקבלים על עצמנו [לפעול] על מנת להשפיע על החלטות הקהילה הבינ"ל ולבחור מבין אפשרויות הרשימה להלן לפי סעיף 41 בפרק שבע של הצ'רטר של האו"ם [פרק הפעלת סנקציות על מדינות סוררות]:

 

אפשרויות שיישקלו עבור תוכנית הגרעין והטילים של איראן:

– סנקציות על יצוא סחורות [לאיראן] ועל טכנולוגיות הקשורות לתוכניות אלו.

– החרמת נכסים וסנקציות מסחריות כנגד ארגונים ואישים הקשורים לתוכנית הטילים והגרעין.

– סנקציות על נסיעות ומתן ויזה לאישים בהקשר זה.

– ביטול שת"פ טכני עם סבא"א.

– סנקציות על השקעות בתעשיות הקשורות לפעילויות אלו.

– איסור לרשום סטודנטים איראנים בפקולטות הקשורות לפעילות גרעינית או בליסטית.

 

סנקציות מדיניות וכלכליות:

– צמצום וביטול שיתוף הפעולה בין הצדדים.

– אי הוצאת ויזה לנציגים ואישים רמי מעלה.

– החרמת נכסים של אישים וארגונים שישתפו פעולה עם איראן או יקיימו קשר קרוב עימה.

– סנקציות על נשק איראני.

– סנקציות על ייצוא מוצרים ייחודיים לאיראן מסוג נפט וגז [תוצרים מזוקקים].

– אי תמיכה בבקשת החברות של איראן בארגון הסחר העולמי.

– סנקציות על השקעות ושיתוף פעולה בתחומים מיוחדים באיראן.

– חסימת הון של מוסדות כספיים איראניים.

– צמצום הסיוע הממשלתי לערבויות עבור אשראי לסחר ולייצוא לאיראן. "

 

 [1]  ג'ומהורי-י אסלאמי, 8.6.2006,  http://jomhourieslami.com/1385/13850318/index.html

  כיהאן, 8.6.06 http://www.kayhannews.ir/850318/2.htm#other205

[2]  סוכנות הידיעות האיראנית אפתאב, 7.6.06.

http://www.aftabnews.ir/vdcb5abrhwbza.html