המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
אל-זרקאוי מאבד את בעלי בריתו הסונים
31/5/2006


אל-זרקאוי מאבד את בעלי בריתו הסונים

רקע

לפני קיום הבחירות בעיראק (ב- 15 בדצמבר 2005), וביתר שאת לאחר מכן, הלכו וגברו המתחים בין ארגון אל-קאעדה בעיראק בהנהגת אל-זרקאוי לבין גורמים סונים אשר נטו להשתתף בבחירות ואף  לשתף פעולה עם הממשל העיראקי הנבחר.

 

ע"פ דיווחים בעיתונות הערבית ובאתרים האסלאמיים, הגיעו מתחים אלו בסוף שנת 2005 - תחילת 2006 לכדי התנגשויות אלימות וסילוק אנשיו של אל-זרקאוי מאזורים שונים שבשליטת הסונים. אל-זרקאוי תקף את המפלגה האסלאמית הסונית והאשים אותה ב"מכירת הדת ובהשבתת הג'יהאד תמורת כיסא בפרלמנט". הוא קרא לסונים בכלל ולמפלגה האסלאמית בפרט להתגייס לג'יהאד ולחדול משיתוף הפעולה עם הכוחות האמריקאים, שאם לא כן יבולע להם.

 

בהמשך הקים אל-זרקאוי את מועצת השורא של לוחמי הג'יהאד, הכוללת כמה ארגונים סוניים, במגמה לבלום את מגמת העימות בינו לבין הסונים בעיראק ולהפגין חזות של אחדות שורה נגד האויב האמריקאי המשותף.

 

בתוך כך, התפרסמו ידיעות על הסכמים שנחתמו בין שבטים עיראקיים שונים לבין הממשלה העיראקית הנבחרת והכוחות האמריקאיים. במסגרת הסכמים אלה אמורים השבטים לקבל עליהם את האחריות לביטחון באזורי מגוריהם, לרדוף את אנשיו של אל-זרקאוי ולסכל את פעילותם. יותר מאוחר היו נציגי שבטים שהכחישו את הפרסומים הללו.

 

בדו"ח זה יובאו תרגומי קטעים מתוך המסמכים הבאים:

 

א.       קלטת אודיו של אל-זרקאוי מ-8 בינואר 2006 שהופצה באתרי האינטרנט האסלאמיים.

ב.       ההכרזה הרשמית של ארגון אל-קאעדה בעיראק על הקמת מועצת שורא של לוחמי הג'יהאד.

ג.        דיווחים שונים בעיתונות הערבית ובאתרי האינטרנט האסלאמיים על מתחים והתנגשויות בין גורמי ההתנגדות הסונים בעיראק לבין ארגון אל-קאעדה ועל הסכמים שנעשו בין שבטים עיראקיים סונים לבין גורמי ממשל עיראקיים והכוחות האמריקאיים.

ד.       קלטת וידאו של אל-זרקאוי מ-21.4.06 שהופצה באתרי האינטרנט האסלאמיים.

 

א. קלטת האודיו מה- 8 בינואר 2006 של אל-זרקאוי

ב-8 בינואר 2006 הופצה באתרי האינטרנט האסלאמיים קלטת אודיו של אל-זרקאוי, בה הוא מגנה את הסונים המשתפים פעולה עם "הכופרים" ומאשים אותם כי הם מתחייבים לשמור על ביטחונם של האמריקאים תמורת כיסא בפרלמנט. אל-זרקאוי  קורא לסונים בכלל ולמפלגה האסלאמית הסונית בפרט - בפעם האחרונה, לדבריו - להצטרף לג'יהאד למען אללה ומבהיר להם שאם לוחמי הג'יהאד ייחלשו, כי אז נשותיהם וכבודם לא יהיו מוגנים ולו לרגע. להלן תרגום קטעים מתוך הקלטת:

 

"המצדדים בלאומיות הם האויב הבא"

"המסוכנים בפוסחים על שתי הסעיפים דהיום הם אלו המצדדים בלאומיות [העיראקית] ואלו המשייכים את עצמם באופן שקרי לסלפיה[1]. הללו ... מוליכים את הבורים שולל בדבר הלחימה שלהם נגד האויבים ובדבר חתירתם לשחרור הארץ מעול הכובש, בשעה ש[לאמיתו של דבר] הם רוחשים איבה לשריעה ונלחמים במטיפים לה... חי אללה הללו הם האויב הבא והם בגדר רעה סמויה וממתינה והצלבנים ישתמשו בהם כדי לפגוע בלוחמי הג'יהאד ...   

 

ויתור של הצלבנים על חלק משאיפותיהם אינו מבטל את תוכניתם הגדולה - מצד אחד הם מוותרים על משהו ומצד שני הם פועלים למען ביצוע תכניתם הגדולה יותר. כמו כן, יש לציין כי בכל פעם ש[הסתמנה] תבוסה אפשרית שלהם הדבר נחסך מהם [בכך שפעולות המורדים הופסקו]. מתי יבינו אלה ההולכים שבי אחר הבטחות הכופרים כי הם משלים את עצמם וכי כאשר הם מנהלים משא ומתן על הרגעת המצב, הם נותנים לכופרים הזדמנות להסתער עליהם?

 

הסיוע השיעי לארה"ב – מכשיר להרס האסלאם

המראות הללו אמורים  לחזור כיום במלחמה הצלבנית החדשה המתנהלת בעיראק, מתוך רצון [של ארה"ב] לחזק את היהודים ולהאריך את [תקופת] היות[ ארה"ב המעצמה] היחידה, באמצעות השתלטות על הארץ העשירה ביותר בעולם. מכיוון ש[ארה"ב] ידעה שלעולם לא תמצא באזור סיוע טוב יותר מזה של  השיעים כמכשיר להרס האסלאם, היא הפכה את הסיוע  של [השיעים] ואת ההישענות עליהם לחלק המלווה תמיד את מהלכיה של תוכניתה הנפשעת.    

 

לאחר [סדרת] הלאווים של ארה"ב בתחילת התכנית הצלבנית שלה בעיראק, החלה סדרת ויתורים [מצידה], הגוברת בהתמדה ככל שגדל היקף אבידותיה בעיראק, עד כי לאחרונה פושטת [ארה"ב] את ידה ומבקשת את סיועם של אלו שעד לא מכבר בעטה בהם ורמסה את ראשיהם...

 

המספרים האמיתיים של האבידות החלו להתברר, [ודווח על] למעלה מ- 15 אלף פצועים והרוגים בנוסף לנזק כספי של יותר מחצי טריליון דולר ... ואנחנו אומרים שאלו הם המספרים של האויב הצלבני והם נמוכים בהרבה מהמספרים האמיתיים, שכן מאז תחילת הפעולות של לוחמי הג'יהאד לאחר נפילת משטר הבעת' ועד היום בוצעו כ- 800 פעולות של מסירת נפש [כלומר פיגועי התאבדות] נגד מטרות ושיירות צבאיות צלבניות, וזה לא כולל את ההסתערויות, המארבים, מטעני הנפץ, הפגזת הטילים ועוד. להערכתנו, אבדות הצלבנים בעיראק עד כה מסתכמות בלא פחות מ- 40 אלף חיילים...

 

המפלגה האסלאמית העיראקית מכרה את דתה

המפלגה האסלאמית העיראקית, שההיסטוריה שלה עם הג'יהאד ועם הסונים ידועה, היא זו שרצתה להיות גלגל ההצלה של ארה"ב בקרב פלוג'ה הראשון, אשר כמעט חיסל את הנוכחות האמריקאית בעיראק, אלמלא ההודנה שהמפלגה הזאת שקדה על השגתה, כדי להציל את האדון האמריקאי מהביצה בה שקע. זאת לאחר שעניבת החנק התהדקה סביב צווארם של הכוחות הצלבניים והשיעיים סביב פלוג'ה ולאחר שלוחמי הג'יהאד ניתקו אותם מצירי האספקה והבעירו את האדמה תחת רגליהם...

 

[המפלגה האסלאמית העיראקית] היא זו ששימחה את ליבם של בוש וחבורתו בחתימה על הסכם של הרגע האחרון שהפיח חיים בחוקה [העיראקית], אשר היתה אמורה למות בהיוולדה. חוקה זו נדחתה אפילו על ידי מצדדי הלאומיות [העיראקית]. אבל 'מביני העניין' במפלגה הזו לא מצאו קושי לקבל אותה ולהפוך אותה ל[מסמך] המסדיר את חיי המוסלמים בעיראק, במקום הקוראן והסונה של הנביא, בטענה [שניתנו] הבטחות על ידי הכופר הצלבני לאפשר בעתיד הכנסת סעיפים נוספים [לחוקה] שיבטיחו את תיקונה...

 

המפלגה [האסלאמית העיראקית] נתנה שוחד לכמה מהשיח'ים של השבטים כדי לשכנע אותם בצורך להשתתף בבחירות, תמורת כיסא בפרלמנט והתחייבות מצד [אותם] שיח'ים לשמור על ביטחון הכוחות האמריקאים באזורים שלהם. מוכרים את הדת ומשביתים את הג'יהאד תמורת כיסא בפרלמנט... זהו הפתרון המדיני שלמענו מטיפים המפלגה האסלאמית [העיראקית] ובעלי בריתה. חי אללה, עד כמה שפלים אתם אם במקום להשביע את  רצון אללה אתם [מעדיפים לקבל] פירורים משולחנותיהם של אחי הקופים והחזירים [קרי, היהודים] ושל עובדי הצלב. אני תוהה אם אתם מאמינים בחלק מהקוראן וכופרים בחלק אחר [שלו]. ארה"ב לא היתה פושטת יד [בחיפוש אחר] פתרונות אצל כמה סונים, אלמלא [התברר לה] שהמנגנון הצבאי שלה אינו מסוגל לחסל את לוחמי הג'יהאד...

 

הדרך להצלה – באמצעות הג'יהאד

יש לנו דרישות שלעולם לא נוותר עליהן, עד אשר נמלא את חובתנו כלפי אללה, בכך שניהרג כשהידים או ננצח ונחיה תחת שלטון אללה מאושרים. דרישותינו הן: גירוש הפולשים מאדמותינו בפלסטין ובעיראק וביתר אדמות האסלאם; כינון השריעה [החוק המוסלמי הדתי] בעולם כולו, הפצת הצדק של האסלאם וחיסול העושק של הדתות [האחרות].

 

לא נפסיק את ההתקפות עד שהאסלאם ינצח והשריעה תיכון או שנמות למענה. אנו מסבים את תשומת ליבם של אחינו הסונים בעיראק למספר דברים חשובים והם:

 

יעציב אותנו לעצור אחד מכם או אפילו לפגוע בו בחצי מילה, אולם הדרך להצלה אינה בכניעה לכופרים ולא בהסכמה מתוך בורות, אלא בג'יהאד ש[רק] באמצעותו יושגו התהילה וחסדי [אללה]...

 

כשאדם נהרג או נעצר אין זו השפלה; השפלה היא מצב בו נבצר מאדם לקיים בעולם את דת אלוהיו. השפלה היא כאשר אתה רואה את היהודים עושים כאוות נפשם בקרב המוסלמים ואתה שותק ואינך יכול לפעול, כבול ואינך יכול להשתחרר [מכבליך]. השפלה היא כשהצלבנים ועוזריהם יכולים לפרוש את שליטתם ולבנות להם בסיסים [צבאיים] ואח"כ להגיח מהם כדי להרוג מוסלמים ולהילחם באללה ובשליחו. השפלה היא לראות את אחיותיך צועקות בשל דיכוי הסוהר הצלבני ואתה נינוח וחופשי מדאגות...

 

אי יציאה לג'יהאד, התמכרות לענייני העולם הזה וכניעה לשלטון כופר ולדיכוי שלו לאורך זמן - [כל אלה] יצמיחו אנשים כנועים בזויים ומושפלים, שהביזוי וההשפלה יערבו לחיכם. הם יתרגלו לחיים של דיכוי ושעבוד ל[מישהו] זולת אללה, ושוב לא יראו בדבר מהדברים הללו עניין מגונה, ובודאי לא [ינסו] להדוף אותם, משום שהם יהפכו להיות אנשים מובלים ונגררים.

 

עזיבת [מצוות] הג'יהאד, די בה להיחשב ככפירה בעיני מי שיש בליבו מינימום של אמונה. לפיכך -  במבט לעתיד - כיבוי שלהבת הג'יהאד וגחלתו ב[לב] האומה [האסלאמית] אינם אלא מסירת האומה לידי אויביה כשהיא צייתנית ומושפלת. אללה יעזור לנו מפני אלה שאוהבים לדבר על האיסורים  והנזקים [הכרוכים] בג'יהאד ולא הוציאו מפיהם הגה ביחס לכפירה שבעזיבת הג'יהאד...

 

מחיר הג'יהאד למען אללה, ככל שהוא גבוה וכבד, אינו מגיע בשום אופן לרמת מחיר ההשפלה והביזיון [ומחיר] אובדן הדת ו[החירות ב]עולם הזה, [שייגרמו למוסלמים אם יזנחו את הג'יהאד].  יש לציין כי שלטון הכפירה לא די לו בכך שישתעבדו לו, אלא הוא עוקר את המאמינים מדתם כליל ו[כך] הם מאבדים את [חירותם ב]עולם הזה וצפויים לעונש הגיהינום בעולם הבא, ומה רעה אחריתם. האם יש כפירה גדולה מזו, והאם כפירה זו שקולה כנגד ההיצמדות לחיים, לרכוש, למשרה, למעמד רם, למעמד ארגוני או למעמד מדעי? יתר על כן, ההיצמדות הזו, אשר למענה זונחים את הג'יהאד היא הפיתוי האמיתי אשר בו מתנסה המאמין ואשר מאיים לעקור אותו    מדתו ...        

 

אתם מושיטים חבל הצלה לאויב הצלבני

היה באפשרותנו לשבש את הבחירות ברוב האזורים בעיראק, אך נמנענו מלעשות זאת, בשל החשש מהריגת אנשים סונים פשוטים אשר האימאמים של הסטייה מדרך הישר הונו אותם. צפינו שהצלבנים יבגדו בהם [בסונים] [וידענו] שהם פותו לבוא אל המלכודת שהוצבה להם במומחיות.

 

אנו קוראים למפלגה האסלאמית לעזוב את דרך החתחתים הזו ואת המדרון הקטלני בו הלכה, אשר כמעט הביא לאובדנם של הסונים וסיבך אותם בהעדפת העולם הזה ובהשלמה עם  שלטון הכפירה, שאותו הלבישו בכסות של [שיקולים של טובת הכלל המותרים לפי] ההלכה האסלאמית. מוטב היה  להם לקרוא לאנשים לג'יהאד למען אללה ולהיעצב על אחיותינו ואחינו היושבים בבתי הכלא של עובדי הצלב ולא לרקוד משמחה ברחובות בעקבות ניצחון מדומה. היכן הקנאות לדת ולמוסלמים? זוהי הקריאה האחרונה לסונים בכלל ולתומכי המפלגה האסלאמית בפרט: לאן מוליכים אתכם ובאיזו דרך אתם הולכים? האם אינכם יראים מאללה... כאשר ברור לכולם שהאויב  הצלבני מובס במלחמתו עם לוחמי הג'יהאד - אתם מושיטים לו חבל הצלה, מתוך שכחת האסלאם. חי אללה, אנו דואגים לכם מאוד וחרדים מאוד [לנפשותיכם]. היזהרו  מתועמלנים בשערי הגיהינום...

 

לוחמי הג'יהאד הם שריונה של האומה וחומת [המגן] האיתנה שלה, הם אלו המגינים על דתכם ועל כבוד המשפחה שלכם. חי אללה, אם לוחמי הג'יהאד ייחלשו כי אז נשותיכם וכבודכם לא יהיו מוגנים [ולו] לרגע. הו אנשי הסונה, הקרבתם והשקעתם רבות, נהרגו מבינינו מי שנהרגו למען האסלאם ולמען השמירה על האומה האסלאמית. לפיכך, אל תהיו מבשרי רע לאומה של הנביא [מוחמד] ואל תבחרו לעצמכם גורל של כשלון, שכן אחריתו רעה ו[סופו] חרטה.

 

מורנו ומפקדנו, הארי הלוחם אוסאמה בן לאדן, אמר במסר שלו לתושבי עיראק: 'דעו כי מלחמה זו היא מסע צלב חדש נגד העולם המוסלמי; זוהי מלחמה גורלית לאומה [המוסלמית] כולה ויש לה השלכות חמורות ותוצאות קשות לגבי האסלאם והמוסלמים, אשר רק אללה יודע את סופן'.

 

הוי צעירי האסלאם בכל אתר ואתר, ובעיקר במדינות הסמוכות [לעיראק] ובתימן, עליכם לשנס מותניים, לצאת לג'יהאד וללכת בדרך האמת [של האסלאם] [2] ולא לנהוג כדוגמת אלה ההולכים בעקבות ייצרם ופוחדים לצאת לג'יהאד ולא [כדוגמת אלה] הנוטים אל העושקים, לבל יפחידו אתכם מלצאת לג'יהאד המבורך.

 

נשמעו קולות בעיראק - כפי שנשמעו קודם לכן בפלסטין, במצרים, בירדן, בתימן ובמדינות אחרות - הקוראים לפתור [את הבעיות] עם הממשלות שבגדו באסלאם, או עם הפולשים היהודים והצלבנים, בדרכי שלום ודמוקרטיה, במקום להילחם למען אללה. לפיכך, יש להזהיר מפני חומרת הסכנה הטמונה בדרך הטועה והמטעה הזו, המנוגדת לדרכו של אללה ומעכבת יציאה למלחמה למען אללה.   איך זה שאתם מוכנים לציית למי שמעולם לא נחלץ להלחם למען אללה, וזאת בשעה שהג'יהאד הפך להיות חובה אישית. הלא תתקנו את דרכיכם? הרי אלה [השוללים יציאה לג'יהאד] הם אותם ... המבקשים לקבל עליהם את שרירות ליבם של בני האדם - את הדמוקרטיה, דת הכפירה - על ידי הצטרפות למועצות מחוקקות. אלה סטו מדרך הישר והטעו אנשים רבים."

 

"ארה"ב נושמת כעת את נשימותיה האחרונות"

זהו מסר לאומת האסלאם... : פעולותינו [הצבאיות) עומדות לבוא זו אחר זו ובעזרת אללה הן ינחילו לצלבנים תבוסה שממנה לא תהיה להם תקומה בעיראק... אללה הכריז על מפלתה [של ארה"ב] והשליט עליה את צבאות הארץ והשמיים. הנה באו על [העם האמריקאי] סופות [הוריקן] בזו אחר זו, ובטרם יספיקו לשכוח את הנזקים והייסורים של סופה אחת, הנה באה עוד אחת ... והנה [אנו רואים] שחיילי צבא ארה"ב נחטפים בידי לוחמי הג'יהאד בעיראק ובאפגניסטן. ארה"ב נושמת כעת את נשימותיה האחרונות ועומדת ליפול נוכח התקפותיהם של לוחמי הג'יהאד באפגניסטן ובעיראק. כל מה שאתם שומעים מפיו של השקרן מהבית הלבן כאילו המצב בעיראק משתפר בהתמדה והצבא העיראקי החל לשאת באחריותו ולפרוש את השליטה שלו על בגדאד ועל מקומות נוספים, הוא שקר גמור וזיוף. הצבא השיעי - אשר אויב אללה, בוש, מפיח בו רוח חיים כדי שיגן על עורפו מפני מהלומותיהם של לוחמי הג'יהאד - אינו מסוגל להגן על עצמו מחרבותיהם של נאמני אללה והמוראל בו ירוד ביותר והפחד והאימה פושים בשורותיו..."[3]

 

ב.  הכרזה על הקמת מועצת שורא למאהק בכופרים

אתרי האינטרנט האיסלאמיים פרסמו ב- 15.1.06 הודעה מטעם ארגון אל-קאעדה בעיראק, בה  הכריז הארגון על הקמת מועצת שורא של לוחמי הג'יהאד [מג'לס שורא אל-מוג'אהדין] העיראקים, הכוללת כמה ארגוני ג'יהאד סוניים בעיראק, ובראשם ארגון אל-קאעדה. בהודעה נטען כי מטרת הקמת המועצה היא להנהיג את המאבק בכופרים, לאחד את קולם ואת שורותיהם של לוחמי הג'יהאד ולמנוע מחלוקת  ביניהם. להלן תרגום קטעים מההודעה:

 

"הצבאות הצלבנים ותומכיהם השיעים והחילונים תקפו את מקום  משכנה של הח'ליפות - בגדאד -  והיכו את המוסלמים כאחד, מתוך רצון להביא לניצחון הכפירה שלהם ולהגשים את חלומותיהם של אדוניהם היהודים.

 

במשך למעלה משנתיים וחצי שחלפו [מאז], התהפך המצב בעיראק וקצב האירועים [בה] הלך וגבר, לאחר שאללה ברך את הג'יהאד של קבוצה קטנה מקרב חלוצי האומה הזו. לאחרונה אנו עדים לחבירה  של גורמי כפירה רבים ושונים. [הדבר] חייב את תומכי המונותיאיזם מקרב הסונים אשר בחרו בדרך הג'יהאד והמלחמה בכופרים על סוגיהם השונים, לחבור למען ניצחון [הדרך של] אללה. זאת מתוך הסכמה וידידות ביניהם, כשהם מכריזים מלחמה נגד הכפירה וחותרים למטרה שלא ניתן לנקוט לגביה עמדה ניטרלית ולא ניתן לסגת ממנה, כפי שנאמר בקוראן: 'הילחמו בהם לבל תהיה מריבה פנימית והדת כולה תהיה לאללה' [4] ...

 

ארגוני הג'יהאד שלהלן החליטו להקים מועצה בשם "מועצת השורא של לוחמי הג'יהאד בעיראק":

ארגון אל-קאעדה בעיראק; ג'יש אל-טא'יפה אל-מנצורה; סראיא  אנצאר אל-תוחיד ; סראיא אל-ג'יהאד אל-אסלאמי; סראיא אל-ע'ורבאא'; כתאא'ב אל-אהואל - זאת, כדי להנהיג את המאבק בזירת הלחימה ולבלום את הכופרים הצלבנים ואת 'זנבותיהם' מקרב הבוגדים; לאחד את קולם ואת שורותיהם של לוחמי הג'יהאד, לדבוק בבריתו של אללה ...  ולזנוח את הפירוד והמחלוקת ...  לעמוד כצבא מלוכד ההולך בדרכו של הנביא [מוחמד] בג'יהאד ...  לוחמי הג'יהאד מדגישים כי אין הבדל בין כופר ערבי לבין כופר זר ... המועצה קוראת לאחינו לוחמי הג'יהאד להצטרף ולאחד את השורה ...

 

אנו מצפים להצטרפותם של יתר ארגוני הג'יהאד ובהם: ג'יש אנצאר אל-סונה; ג'יש אל-ראשדין ;

אל-ג'יש אל-אסלאמי; ג'אמע [חזית ההתנגדות האסלאמית העיראקית]; ג'יש אהל אל-סונה ואל-ג'מאעה; התנועה האסלאמית של לוחמי הג'יהאד בעיראק; ג'יש אל-מוג'אהדין.

 

[על החתום] מועצת השורא של לוחמי הג'יהאד בעיראק

אבו מיסרה אל-עיראקי".[5]

 

ההודעה על הקמת מועצת השורא עוררה תהיות באשר למשמעויותיה מבחינת מעמדו של ארגון אל-קאעדה בעיראק בכלל, ובאשר למעמדו של אל-זרקאוי בפרט. היו שראו בהקמת המועצה הדחה של אל-זרקאוי מתפקידו ואחרים ראו בה הסטה שלו מפיקוד על כל הארגונים הסוניים בעיראק, בעקבות מחאה של הסונים על כך שירדני [קרי אל-זרקאוי] מוביל את ההתנגדות הסונית העיראקית. ב- 22.1.06 התפרסם בעניין זה באתר "אל-חסבה" האסלאמי[6]  מסמך שכותרתו "אל-זרקאוי מסר את הנהגת הארגון החדש שעליו הוכרז למפקד עיראקי". להלן תרגום קטעים מהמסמך:

 

"מקורות עיראקיים יודעי דבר הקשורים לענייני הארגונים החמושים מסרו כי אבו מוצעב אל-זרקאוי, מפקד ארגון אל-קאעדה בעיראק, מסר את הנהגת הארגון החדש  שעל הקמתו הוכרז [קרי מועצת השורא של לוחמי הג'האד], לידי מפקד עיראקי. המקורות [ביססו את טענתם זו על] ההודעה האחרונה של הארגון החדש מה- 20.1.06 אשר הופצה בכמה אזורים בבגדאד... אשר עליה היה חתום "עבדאללה רשיד אל-בע'דאדי, מפקד מועצת השורא של לוחמי הג'יהאד בעיראק", ולא אל-זרקאוי כפי שהיה נהוג [עד אז] בהודעות אל-קאעדה.

 

לדברי משקיפים, מפנה זה בא בעקבות ביקורת רחבת היקף שנמתחה על ארגון [אל-קאעדה] מצד ארגוני ההתנגדות העיראקיים על פגיעה בכבודם [הנגרמת עקב העובדה] שהם פועלים תחת מפקד שאינו עיראקי.."[7]   

 

בהודעה שפורסמה באתרים האסלאמיים ב- 29.1.06 ברכה מועצת השורא על החלטתו של  "ג'יש אהל אל-סונה ואל-ג'מאעה" להצטרף למועצה: "ג'יש אהל אל-סונה ואל-ג'מאעה החליט להצטרף למועצת השורא של לוחמי הג'יהאד בעיראק והמועצה מברכת את האחים הדוגלים במונותיאיזם ומחזקת את ידיהם ומודיעה כי הדלתות פתוחות בפני כל מי שרוצה להצטרף"...[8]

 

ג. דיווחים על עימותים בין ארגונים סונים לבין אל-זרקאוי

העיתונות הערבית והאתרים האסלאמיסטיים דיווחו על מתחים בין אנשיו של אל-זרקאוי לבין ארגוני התנגדות סונים שהגיעו לכדי התנגשויות אלימות וקרבות רחוב ביניהם ואף לכדי סילוק אנשי אל-קאעדה מערים סוניות. זאת, לאחר שהעיראקים ברוב הערים הסוניות קראו תיגר על איומי אל-קאעדה להרוג כל מי שישתתף בבחירות ויצאו להצביע בהמוניהם, בעקבות הסכמים שנערכו בין שבטים עיראקיים סונים לבין נציגי הממשלה העיראקית וכוחות הצבא האמריקאים שנועדו להכביד על פעילותם של אנשי אל-קאעדה. להלן תרגום קטעים מדיווחים אלו:

 

עיתון "אלשרק אל-אוסט" דיווח ב- 13.1.06 מפי לוחמים עיראקיים על המלחמה הפנימית בין הקבוצות החמושות  המקומיות לבין ארגונו של אל-זרקאוי ועל שורה של תקריות ועימותים כדלקמן:

 

"שני מורדים סיפרו בראיון שנערך עמם כי בחודש אוקטובר [2005] התגודדה קבוצת לוחמים מקומיים מארגון "אל-ג'יש אל-אסלאמי" בעיראק בקרן רחוב באזור אל-תאג'י שבצפון בגדאד, כאשר בצד  השני [של הרחוב] עמדו אנשים מארגון אל-קאעדה בעיראק - רובם ערבים שבאו מחוץ לעיראק וחלק מהם חגרו חגורות נפץ. אנשי אל-ג'יש אל-אסלאמי האשימו את לוחמי אל-קאעדה ברצח של אנשיהם... העימות הסתיים בכעס...

 

כעבור מספר ימים, ב-23 באוקטובר [2005], פרץ קרב עקוב מדם בין אל-קאעדה לבין "אל-ג'יש אל- אסלאמי" ברחובות העיר וזו היתה אחת מהתנגשויות רבות שאירעו בחודשים האחרונים באזור המשולש הסוני בין אל-קאעדה לבין קבוצות המתנגדים העיראקיים המקומיים...

 

סאמראא' שוכנת צפונית לבגדאד ויש בה מסתננים מקרב לוחמי אל-קאעדה. [השיח'] חכמת מומתאז אל-באז, אחד השיח'ים באזור, נסע בספטמבר [2005] לבגדאד כדי להיפגש עם שר ההגנה העיראקי ולבקש את סיועו...  שבועות אחדים לאחר מכן נרצח השיח' על ידי חמושים מאל-קאעדה באזור מגוריו... השבט כעס ואנשיו רדפו אחר שלושת האנשים שביצעו את הרצח  ובכירי השבט העמידו אותם לדין וחקרו אותם במשך ימים... אנשי השבט פשטו על העיר ועצרו 17 אנשים החשודים כקשורים לרצח השיח', ובאחד הבתים שאליהם פלשו נמצאו אנשים מסודאן, מרוקו, אפגניסטן וסעודיה. בתגובה על ההתקפה של אנשי השבט פתחו לוחמי אל-קאעדה בהתקפה [מצידם] ו[אחד מהם] - ערבי, ככל הנראה ממוצא סעודי - שחגר חגורת נפץ, פוצץ את עצמו בהלוויה של השיח', הרג אדם אחד ופצע שניים... כלקח לכל האנשים הקשורים לרצח השיח' הרגו אנשי השבט את שלושת האנשים שביצעו את הרצח...

 

מרוב העדויות עולה כי אל-קאעדה נותרה הקבוצה הלוחמת החזקה ביותר ובעלת המימון הרב ביותר בעיראק, אלא שברוב הערים הסוניות קראו העיראקים תיגר על האיומים של אל-קאעדה והלכו בהמוניהם אל הקלפיות בבחירות [שהתקיימו] ב- 15 בדצמבר 2005... חילוקי הדעות בין המתנגדים  המקומיים לבין לוחמי אל-קאעדה בקשר לטקטיקות של אל-קאעדה אינם חדשים. אבו אל-ליל אשר נלחם בעיר אל-תאג'י באוקטובר [2005] מציין למשל כי בפגישה, בהשתתפותו, עם לוחמים של אל-קאעדה בשלהי 2003... דרשו המורדים המקומיים מהלוחמים הזרים לעזוב את עיראק...

 

תושבי אל-צ'לועיה שמצפון לבגדאד רואים במורדים את האחראים לבידודם... ההתלהבות להצביע [לחוקה, בקרב הסונים באל-צ'לועיה] גרמה לאל-קאעדה לנסות להפעיל איומים ואנשיה הדביקו במהלך הלילה כרוזים המאיימים לשחוט את מי שיצביע. יומיים לפני ההצבעה נפגשה קבוצה של לוחמי אל-קאעדה עם אימאם באחד המסגדים המקומיים ואמרה לו כי ההצבעה מנוגדת לקוראן. לדברי האימאם - אשר דיבר בעילום שם מחשש לחייו - שני אנשים אשר נראה כי [מוצאם] מאלג'יריה ומסוריה איימו להרוג כל מי שיסיר את הכרוזים, אלא שחמישה אימאמים הסירו את הכרוזים ואל-קאעדה הבינה את המסר של העיר, וביום ההצבעה נהרו האנשים אל הקלפיות...

 

אבו מרוה - מפקד של קבוצת מתנגדים מאל-יוספיה שמדרום לבגדאד - ציין... כי הסכסוך עם אל-קאעדה החל ב- 13 באוקטובר כאשר קבוצת אנשים, כנראה סוריים, חטפו קרוב משפחה שלו ולקחו אותו לכפר קראקול שבשליטת אל-קאעדה... כאשר מנעו חמושים מ[אבו מרוה] להיכנס לכפר הוא שב והסתנן אליו במהלך הלילה, שם מצא את קרוב המשפחה שלו בחדר הניתוח המקומי כשגופו מנוקב ואפו כרות וסימני כוויות פזורים על גופו... הוא גייס קבוצת אנשים כדי לנקום את רצח קרוב משפחתו. בסוף אוקטובר, לאחר שעלה בידם לאתר את מקומם של שני סורים מאל-קאעדה, הם הכינו את תכנית הנקמה שלהם והרגו את השניים..."[9]

 

   איומים על המשתתפים בבחירות

עיתון "אלחיאת" דיווח ב- 16.1.06 על הסלמה בסכסוך בין הארגונים העיראקיים החמושים לבין הארגונים הקשורים לארגון אל-קאעדה בעיראק: "הסלמה [חלה] בסכסוך בין הארגונים העיראקים החמושים ובראשם "אל-ג'יש אל-אסלאמי", "כתאא'ב ת'ורת אל-עשרין", ו"ג'מאעת אל-מג'אהדין",  לבין הארגונים הקשורים לארגון אל-קאעדה בעיראק בראשותו של אבו מוצעב אל-זרקאוי. [אל-זרקאוי] הכריז על הקמת מועצת שורא המורכבת משישה פלגים, רובם אלמוניים, לקראת עימות אפשרי באל-אנבאר ובמספר ערים סוניות, עקב ריבוי אירועי התקיפה מצד אנשי התכפיר [אנשי אל-קאעדה] נגד מתנדבים במשטרה ונגד אנשי דת, אשר האחרון שבהם [בנרצחים ע"י אנשי אל-קאעדה] היה חבר בולט במפלגה האסלאמית.

 

ההודעה של אל-זרקאוי [שתרגומה הובא לעיל] מופנית אל תושבי האזורים הסוניים אשר גל של מרד אלים פוקד אותם כעת נגד מי שהם מכנים "ארגוני התכפיר" אשר אותם הם מאשימים בביצוע מעשי רצח, שכללו אנשי דת שיש להם תומכים בקרב הסונים, כמו השיח' איאד אל-עזי והשיח' חמזה אל-עיסאוי ולאחרונה השיח' עבד אל-ע'פור אל-ראוי אשר נרצח אתמול [15.1.06] בידי אלמונים בשכונת אל-תמים שממערב לאל-רמאדי, מיד בצאתו ממסגד האימאם אל-שאפעי בעיר. ארוע [הרצח] בא לאחר אזהרות ששיגר אל-זרקאוי בעבר למפלגה האסלאמית, אליה השתייך אל-ראוי, ולאחר התקפה נגד מתנדבים סונים למשטרה שגרמה להריגתם של עשרות מצעירי אל-רמאדי...

 

מקורות הקרובים לזירת האירועים באזורים הסונים דיווחו כי בימים האחרונים התנהלו עימותים עם אנשיו של אל-זרקאוי בסאמראא’, באל-צ'לועיה ובביג'י, וכי מנהיגי השבטים והארגונים החמושים בעאנה, ראוה וחדית'ה שממערב לאל-אנבאר הזהירו את [אל-זרקאוי] שיעזוב את המקום.[10] 

 

ב- 30.1.06 דיווח עיתון "אל-זמאן" העיראקי כי "שיח'ים של שבטים באל-רמאדי אמרו כי הפיצוץ שפגע במתנדבי [המשטרה] אינו הסיבה העיקרית לקרבות שפרצו בין תושבי העיר לבין אנשיו של אל-זרקאוי, שכן חילוקי הדעות עם אנשי ארגון אל-קאעדה החלו להחריף מאז הבחירות שחלפו [5.12.05], לאחר שארגון אל-קאעדה ראה במי שהשתתף בבחירות בוגד שיש להרוג אותו. לדברי [השיח'ים] אנשיו של אל-זרקאוי שיגרו איומים אל מי שהשתתפו ב[בחירות] ולאחר מכן באו החטיפות ומעשי הרצח שהביאו למותם של כמה מתושבי אל-רמאדי.

 

אותם שיח'ים ציינו כי פעילותם של מנהיגי השבטים החלה לצבור תאוצה לאחר שהקבוצות הקיצוניות הוציאו פתוות רבות ושונות. הם הדגישו כי תושבי העיר נחושים בדעתם לשחרר את עירם מידי תומכי אל-קאעדה."[11]

 

ב-2.2.06 דיווח עיתון "אל-צבאח" המקורב לממשלת עיראק כי: "הטרוריסטים, הנמלטים מ[אזור] אל-כרמה, מ[אזור] אל-ח'אלדיה ומאזורים נוספים באל-אנבאר, החלו להתמקם בואדיות ובמערות ב[אזור] אל-נבאעי והפכו אותם למקומות מגורים, אימון והסתרת חטופים. בד בבד, גוברת המודעות העממית בחלק המערבי של עיראק ל[צורך] בהרחקת הטרוריסטים, רדיפתם וייבוש מקורות המימון שלהם.

 

עמדה זו התגבשה בעקבות התקפת טרור שהביאה להריגתם של 70 מתנדבים [שוטרים] ב-5.12.05 שהיתה הניצוץ שעורר את שבטי מחוז אל-אנבאר ו[הביא ל]החלטתם להכריז מלחמה נגד הטרור, [החלטה] אשר זכתה לתמיכת השבטים בכל רחבי עיראק. אחד השיח'ים של השבטים אמר: "הבנו לפתע את הטעות שבקיום קשר עם פושעים אכזרים...

 

כמה מתושבי אל-ח'אלדיה סבורים כי יש בעירם אנשים הדוגלים ב"סלפיה" וב"תכפיר" [הכוונה לאנשיו של אל-זרקאוי] שברחו מ[אזור] אל-כרמה והצליחו למצוא מחסה ב[אל-ח'אלדיה] וביניהם כמה קצינים בצבא העיראקי לשעבר... תושבי [אל-כרמה] נחושים בדעתם לחסום את הדרך בפני הטרוריסטים, וזאת לאחר שהצליחו לפרק ולהרוס את רשת הטרור "אבו נבא'", אשר נעצרה בסיועם יחד עם כמה אנשים שעזרו להם".[12] 

 

מסירת טרוריסטים לידי הממשלה

עיתון "אלצבאח" העיראקי דיווח  ב- 7 בפברואר 2006 על המלחמה שהכריזו השבטים העיראקיים על הטרוריסטים העיראקים והזרים שבקרבם, במאמץ "לשרטט מחדש את המפה הביטחונית" ו"לשקם את החזית העיראקית הפנימית": "משקיפים מדיניים חיצוניים וכתבים ערביים וזרים שעקבו אחרי המצב בעיראק הבחינו בכך שמגמת פני האירועים [בעיראק] השתנתה במידה רבה, לאחר שהשבטים העיראקיים נכנסו לפעילות הלאומית, הנוטלת חלק נכבד בשיקום החזית העיראקית הפנימית ובחיזוקה. [זאת] לאחר שהתבררו לעיראקים מטרותיהן ופעילויותיהן של קבוצות הטרור החיצוניות, הפועלות כדי לזעזע את הביטחון הפנימי...

 

[החל] מאמץ עממי אפקטיבי בתחום המלחמה בטרור [המתנהל] בתואנה של שחרור עיראק מהכיבוש הזר, [אך עוסק בעצם ב]ביצוע פעולות טרור נפשעות ביותר, פגיעה מכוונת בתושבים עיראקים חפים מפשע, חרחור מחלוקת פנימית דתית ועדתית והכשרת הקרקע למלחמת אזרחים בין מרכיבי העם העיראקי אשר חיו בדו קיום במרוצת השנים...

 

בני השבטים העיראקיים הבחינו כיצד הזרים שהגיעו לעיראק מעוניינים לפורר את עיראק, לבזבז את משאביה ולהחזיר אותה לתקופות החשוכות, תחת סיסמאות שאינן עולות בקנה אחד עם האינטרסים העיראקיים ולא עם האינטרס של המולדת העיראקית. הדבר גרם להם לנקוט עמדה לאומית...

 

הם החלו לגרש את הזרים ואת העיראקים שהיגרו למערב [אשר הסתננו לעיראק, לאחר] שהולכו שולל , תפסו 295 טרוריסטים ומסרו אותם לגורמי הממשלה. הם החלו לרדוף אחר הטרוריסטים ותומכיהם בערים אל-רמאדי, אל-לטיפה, בצרה ומוצול, ובכל הערים העיראקיות שהטרוריסטים ניסו להפוך את תושביהן לאסירים, להשבית בהן את החיים ולמנוע את המאמץ הממשלתי להגיש שירותים לתושביהן.

 

[בעקבות זאת] הבחינו התושבים כיצד החיים החלו לשוב בהדרגה למסלולם בערים אל-רמאדי, מוצול ובצרה ו[כיצד] החל השקט לשרור באזורים הללו, לאחר שתושביהן מקרב בני השבטים העיראקיים התחייבו להגן עליהן ולשמור על תושביהן מפני פעולות הטרוריסטים".[13]

 

עיתון "אלחיאת" הלונדוני דיווח  על שת"פ בין תשעה שבטים במערב עיראק שנועד למנוע חדירת מסתננים זרים לשטח עיראק:  "אחד השיח'ים של השבטים הבולטים בסאמראא’ אמר כי שבט אל-בובאז הסוני נטל על עצמו את הפיקוח על תנועות השבטים בין ערי המחוז (סאמראא’, תכרית, ביג'י) בתיאום עם המשטרה המקומית שם"... [השיח'] הדגיש כי ישנה הסכמה כמעט כללית בין [תשעת] השבטים - "אל-בועבאס", "אל-בובאז", "אל-בוניסאן", "אל-בובדר", "אל-חמדאניין", "אל-קייסיין", "אל-ג'בור", "אל-דוליים" ואל-ג'נאביין" - לטהר את האזור מאנשיו של אל-זרקאוי, להילחם בקו [האיסלאמי] הקיצוני מהיסוד ולהקים ועדה להגנת גבולות [מחוז] "צלאח אל-דין", כדי למנוע את כניסתם של [לוחמי הג'יהאד] הזרים."[14] 

 

יחד עם זאת, עיתון "אל-זמאן" העיראקי כתב ב- 18.2.06 כי ארגון אל-קאעדה בעיראק [עדיין] נותר חזק כשהיה באזורים מסוימים וכי חלק מהשבטים הסונים ממשיכים להגיש לו סיוע לוגיסטי: "למרות זאת, נותר ארגון אל-קאעדה חזק ואפקטיבי ביותר בעיר מוצול (370 ק"מ צפונית לבגדאד) ובמחוז צלאח אל-דין שיש בו רוב סוני.

 

השיח' חכמת מומתאז ממחוז צלאח אל-דין יצא בתחילת חודש אוקטובר לביקור אצל שר ההגנה סעדון אל-דוליימי בניסיון למנוע התקפה צבאית על עירו ושבעה ימים לאחר הביקור הוא נרצח. בעקבות זאת, הרגו תומכיו של השיח' חכמת מומתאז שני אנשים בטענה שהם הודו כי ביצעו את הרצח בהוראת ארגון אל-קאעדה.

 

תקופת האיבה בין שני הצדדים נמשכה מספר חודשים לפני שהגיעו להסכם שביתת נשק [הודנה] בתחילת חודש פברואר [2006], לפיו הורחק מנהיג אל-קאעדה מ[העיר] סאמראא’ ותומכיו של אל-זרקאוי הפסיקו לבצע פעולות בעיר ולהרוג את בני שבט "אל-בובאז" שאליו השתייך השיח' חכמת מומתאז. בתמורה, התחייב השבט להגיש סיוע לוגיסטי לאל-קאעדה במלחמתו נגד הכוחות האמריקאיים. מאז אותו זמן לא הוכרעה סוגיית הריגת עיראקים [בכלל], ו[הריגת] אנשי מנגנוני ביטחון [עיראקיים], בפרט."[15]

 

קריאה לצבא ולמשטרה לפעול נגד הטרור

ב- 2.3.06 דיווח עיתון "אל-צבאח"  כי: "השיח'ים של השבטים באזור אל-חויג'ה הכריזו מלחמה על הקבוצות הקיצוניות הקשורות לארגון אל-קאעדה בעיראק בראשותו של הטרוריסט אבו מוצעב אל-זרקאוי . בגילוי דעת שפורסם ביום שלישי [28.2.06]  התירו השיח'ים של השבטים את דמו של כל מי שייטול חלק בפעולות של חבלה, הריגה, חטיפה, פגיעה באנשי משטרה וצבא, פגיעה בצינורות הנפט והגז, [פגיעה] במשאיות ובמיכליות דלק, הריגת אישים דתיים ושבטיים, [הריגת] אנשי מקצוע, מהנדסים ורופאים.  כמו כן, כללה החלטתם את [התרת דמו של] כל מי שיבצע פעולה שיש בה כדי להסב נזק לתושבי עיראק [בכלל] ול[תושבי] כרכוכ בפרט.

 

[השיח'ים הכריזו על נכונות] להילחם בכל ארגון שיבצע פעולות כאלה, ובייחוד בארגון אל-קאעדה הנחשב כחורג מחוץ למסגרת הדת וההלכה האסלאמית.  החלטה זו באה לאחר מקרי רצח שפקדו את אל-חויג'ה בחמשת השבועות האחרונים... [השיח'ים] קראו לאנשי המשטרה והצבא העיראקיים מקרב תושבי העיר למלא את חובתם ולצאת נגד פעולות הטרור [של אנשי אל-זרקאוי ובני בריתם] ואיימו כי מי שלא יבצע את תפקידו כראוי ובאופן לאומי יודח מתפקידו."[16]

 

ב- 5.3.06 דיווח עיתון "אל-צבאח", תחת הכותרת "שבטי אל-אנבאר מהדקים את עניבת החנק סביב הטרוריסטים" כי: "מאז [תחילת] המבצע הלאומי העממי - "מבצע 'עוז הרוח השבטי' באזור המערבי" – עצרו שבטי אל-אנבאר למעלה מ- 1,700 טרוריסטים בעלי אזרחויות ערביות שונות... מהם בעלי אזרחות סורית, ירדנית, סעודית, תימנית ואלג'ירית ומסרו אותם לידי כוחות המודיעין המשותפים. ד"ר אוסאמה אל-ג'דעאן, שיח' שבטי אל-כראבלה, אמר כי כל תושבי אל-אנבאר משתפים פעולה למען השמירה על בטחון התושבים והמחוז"[17]

 

ב- 8.3.06 דיווח עיתון "אל-שרק אל-אוסט": "למעלה מ-300 שיח'ים, פוליטיקאים, אנשי דת, אנשי ביטחון ואישים חברתיים אחרים נועדו בשבוע שעבר באל-חויג'ה, השוכנת 35 ק"מ דרומית-מערבית לכרכוכ, והכריזו מלחמה על ארגון אל-קאעדה בעיראק"... השיח'ים של השבטים שם אמרו כי המיליציות שלהם, המכונות "מהפכני אל-אנבאר", הרגו במהלך החודשיים האחרונים 20 לוחמים זרים מאל-קאעדה ו- 33 תומכים עיראקים שסייעו למורדים בנשק ובכסף."[18]

 

הסכם בין שבטים עיראקיים לבין האמריקאים   

עיתון "אלחיאת" דיווח ב- 18.1.06 כי השבטים העיראקיים בעיר אל-רמאדי הסכימו להחליף את הכוח הרב לאומי במחוז באנשיהם ולהרחיק את ארגונו של אל-זרקאוי: "מקורות שבטיים באל-רמאדי מסרו כי... במסגרת הסכם שעשו השיח'ים של השבטים עם [ראש הממשלה, אבראהים]   אל-ג'עפרי, עם שגריר ארה"ב [בעיראק] זלמאי ח'ליל זאד ועם מפקד הכוחות הרב לאומיים [גנרל] ג'ורג' קייסי, במהלך פגישה שנערכה ביום ראשון האחרון [6.1.06] באל-רמאדי, התחייבו [השיח'ים] להצר את צעדיהם של החמושים הזרים ולהרחיק [מהאזור] את ארגון אל-קאעדה בהנהגתו של אבו מוצעב אל-זרקאוי.

 

מקור המקורב לאל-ג'עפרי מסר כי ביקורו באל-רמאדי הניב הסכם עם השבטים לפיו יוחל בגיוס תושבי העיר ובהקמת מחנות [צבאיים] להכשרתם ויוקמו יחידות צבאיות אשר ייקחו על עצמן את הנושא הביטחוני ואשר משימתן העיקרית תהיה להתנגד לטרור ולרדוף את הקבוצות החמושות, תמורת הוצאת הכוחות הרב לאומיים מהמחוז...

 

הסכם זה בא על רקע מגעים שניהלו עם ראש הממשלה משלחות של נכבדים ושיח'ים משבטי אל-דוליים שביקשו [מראש הממשלה] סיוע כספי, פוליטי וחברתי כדי להתמודד עם אל-זרקאוי, אשר לטענתם מאלץ את התושבים, בכוח הזרוע, לתת מחסה לו ולאנשיו, אשר [מוצאם של ] רבים מהם [הוא] מחוץ לעיראק.  הית'ם אל-מוסוי בכיר במשרדו של עבד אלעזיז אלחכים - ראש "המועצה העליונה של המהפכה האסלאמית" - דיווח כי משלחות משבטי אל-אנבאר ביקשו ממנו להתערב אצל הממשלה ולהגיש [להם] סיוע פוליטי וצבאי כדי להיפטר מהטרוריסטים...

 

השבטים באזור אל-ח'אלדיה שבו מתגורר שבט אל-פלאחאת, ובאזור אל-כרמה שמדרום לפלוג'ה, הקימו ועדות עממיות, שכללו את האימאמים של המסגדים ומשכילים, כדי לחנך את התושבים להקיא את האלימות והטרור מקרבם.

 

מקורות המקורבים לקבוצות העיראקיות החמושות אמרו כי ארגונו של אל-זרקאוי מנסה לחדש את האמון בינו לבין גורמי ההתנגדות העיראקית, באמצעות  נטילת אחריות לפעולות הפלה של שלושה מסוקים אמריקאיים במהלך השבוע הנוכחי, אלא שהלוחמים מקרב תושבי אל-רמאדי ואל-פלוג'ה הציבו את אל-זרקאוי ואת הארגון שלו במשבצת הטרור, והתעמתו עם כמה מבעלי בריתו. להערכתם, [גורמי] ההתנגדות והשבטים מנסים להדוף את אל-זרקאוי אל מחוץ לגבול, בדרכי שלום...

 

תושבי אל-אנבאר מנסים למצוא דרך להיפטר מ[אל-זרקאוי] וכמה שבטים בעיר כבר התירו את דמו ואת [דמם של] אנשיו, לאחר שאנשיהם נהרגו בפיגוע התאבדות נגד מתנדבים למשטרה לפני שבועיים, דבר שגרם לשבט "בו-פהד" - הגדול בשבטי אל-דוליים באזור - להיכנס לעימות עם אנשיו של [אל-זרקאוי] שלשום [16.1.06], אשר במהלכו נהרג ראש [השבט] השיח' נצר עבד אל-כרים     אל-הנדאוי, אחד המועמדים הבולטים למשרת מושל מחוז אל-אנבאר.

 

בסאמראא’ הוקמו ועדות מקומיות לצורך גירוש והרחקה של הזרים והמועצה המקומית הוקמה מחדש. השבט הסאמראא’י "אל-בובאז" הצליח להרוג 4 [אנשים] ולגרש 11, במסגרת תכנית משותפת עם כוחות הביטחון ועם השבטים האחרים."[19]

 

פעילות למניעת כניסת מסתננים

"אל-שרק אל-אוסט" דיווח ב- 12.2.06 - מפי השיח' אוסאמה אל-ג'דעאן, שיח' שבט אל-כראבלה - על פרטי ההסכם שנחתם ב[7.2.06] בין מספר שבטים במחוז אל-אנבאר לבין ממשלת [עיראק], כדלקמן:

 

"ע"פ ההסכם, יקבלו שבטי אל-אנבאר את האחריות למאבק בלוחמים הזרים המסתננים לתוך עיראק ולהגנה על גבולה המערבי [של עיראק]... מספרם של השוטרים העיראקיים באל-אנבאר יוגדל מכ- 3,000 איש לכ- 11 אלף עד סוף השנה הנוכחית. אשר לכוחות הצבא [העיראקי] הוסכם על פריסת שתי דביזיות צבאיות במחוז באופן קבוע ושמשרד ההגנה העיראקי יקלוט 5,000 מתנדבים חדשים [למשטרה] מבני המחוז שיוצגו כמועמדים מטעם השבטים, המפלגות ואנשי הדת של מחוז [אל-אנבאר].

 

שני הצדדים הסכימו לבצע תכנית ביטחונית בשם "מגיני המדבר" להגנת המדבר המערבי של המחוז באמצעות לוחמים מבני המחוז שמספרם יגיע לכ- 1,500 עד סוף השנה הנוכחית... השיח'ים של אל-אנבאר ביקשו במהלך הפגישה מממשלת עיראק ומהכוח הרב-לאומי  לשחרר את כל העצירים מקרב תושבי מחוז אל-אנבאר, שמספרם מגיע לכ- 19 אלף איש, ולשקם את המחוז אשר רוב עריו זרועות הרס עקב המשך הפעולות הצבאיות בהן, מאז נפילת המשטר העיראקי [של סדאם חוסיין]...

 

ייערך [קמפיין] להגברת המודעות של בני השבטים, ובפרט אלו החיים לאורך הגבול ומארחים את [לוחמי הג'יהאד המסתננים לתוך עיראק] מתוך רצון טוב ובהתבסס על מסורת [הכנסת האורחים] הערבית.

 

הפגישה [בה נחתם ההסכם] התקיימה פחות מחודש לאחר ביקורו של ראש ממשלת עיראק הקודם אבראהים אל-ג'עפרי במחוז  אל-אנבאר שבמהלכו נפגש עם כמה שיח'ים של השבטים שם והבטיח לשלם 75 מיליון דולר לשיקום המחוז ולהגיש למחוז סיוע נוסף."[20]

 

ב-10.2.06 פרסם עיתון "אלחיאת" הלונדוני את כל פרטי ההסכם בין ראשי השבטים ב[אזור] אל-אנבאר לבין המפקדים האמריקאיים והעיראקיים.  תוכן הדברים עולה בקנה אחד עם הדברים שדווחו באל-שרק אל-אוסט, להוציא התייחסות של "אל-חיאת" לגבי שחרור אסירים מקרב תושבי מחוז אל-אנבאר, לפיה:  "כמה מהאסירים מקרב בני מחוז אל-אנבאר ישוחררו עם אשרור התכנית הזו, בתנאי שמספרם ייקבע ע"י נציגי המחוז ובתנאי שהם יהיו ממחוז אל-אנבאר בלבד; שחרור האסירים ייעשה בד בבד עם שיפור המצב הביטחוני, על יסוד שיתוף פעולה בין כל הצדדים; נציגי המחוז מתחייבים כי כל מי שישוחרר ייכלל במסגרת 'רשת הביטחון הקהילתית' ויתרחק מאלימות וטרור על כל סוגיהם, דבר המחייב קיומו של צד הערב לכל מי שישוחרר."[21]

 

יצויין כי ב- 28.5.06 דיווח אתר ה- BBC בערבית על רציחתו של השיח' אוסאמה אל-ג'דעאן, כדלקמן: אוסאמה אל-ג'דעאן, אחד מבכירי השיח'ים של שבט אל-כראבלה הסוני נרצח היום, יום ראשון [26.5.06] בבגדאד... יצויין כי אוסאמה אל-ג'דעאן הכריז כי חתם הסכם עם הכוחות האמריקאים לסייע לכוחות הממשלה העיראקית הרודפת את לוחמי אל-קאעדה הזרים בעיראק באזור הגבול עם סוריה. אל-ג'דעאן הכריז ב-[25.5.06]  כי השבט שלו נטל חלק במעצרו של זיאד ח'לף, אחד מבני השבט שלגביו רווחה [הסברה] כי הוא אחד ממפקדי אל-קאעדה בעיראק."[22]

 

ב- 30.5.06 דיווח "אל-חיאת" כי "אל-זרקאוי נטל את האחריות לרציחתו של מנהיג שבט אל-כראבלה [השיח' אוסאמה ג'דעאן] בשל שיתוף הפעולה שלו עם האמריקאים".[23]

 

"הדיווחים על עימותים עם אל-קאעדה אינם נכונים"

לאחר פרסום הידיעות על מתחים והתנגשויות בין שבטים סונים עיראקים לבין ארגון אל-קאעדה בעיראק, התפרסמו באתרים האסלאמיים הכחשות לכך. בידיעה שהתפרסמה ב- 22.1.06 באתר "אל-חסבה", מטעם סוכנות הידיעות 'קודס פרס' נאמר: " משקיפים הטילו ספק באשר לקיומה של מחלוקת בין ארגוני ההתנגדות העיראקיים החמושים לבין ארגון אל-קאעדה ואמרו -בהודעות שמסרו לסוכנות "קודס פרס" בפלוג'ה - כי  גם אם הקבוצות העיראקיות החמושות נוטרות טינה לכמה מפעולותיו של אל-זרקאוי, הן לא תפתחנה, בשום אופן, חזית מול [אל-זרקאוי] בנסיבות הנוכחיות.

 

אבו חוד'יפה השייך לפלג "ג'יש מוחמד" ב[אזור] אל-אנבאר טען כי הדיווחים שהיו לאחרונה על עימותים בין הארגונים העיראקיים החמושים לבין ארגוני אל-קאעדה אינם נכונים וכי העימותים שהיו [בפועל] היו מוגבלים והם לא היו נגד גורמי אל-קאעדה אלא נגד גורמים הרסניים שנכנסו למחוז אל-אנבאר במסווה רשמי, או נגד כנופיות המבצעות פעולות רצח מפוקפקות ומקבלות תמורתן כסף."[24]

 

בידיעה מטעם סוכנות הידיעות [העיראקית] "אל-חק" טענו  תושבי אל-רמאדי: "הפרסומים הללו נועדו להשחיר את דמותם של תושבי אל-רמאדי ושל [אנשי] ההתנגדות, דבר שלא יצלח בידם לעולם, משום שהלוחמים הערבים נלחמים למען דתם ולמען שחרור אדמת המוסלמים מטומאת הכיבוש... שבטי אל-רמאדי לעולם לא ימשכו את ידם מלוחמי הג'יהאד וימשיכו לתמוך בהם עד לגירוש הכובשים."[25]

 

ד. קלטת הוידאו של אל-זרקאוי מה-21.4.06

ב- 25.4.06 הופצה באתרי האינטרנט האסלאמיים קלטת של אל-זרקאוי (לראשונה בוידאו, שכן עד אז לא חשף אל-זרקאוי את פניו בתקשורת). בקלטת זו שב אל-זרקאוי ומזהיר את התושבים הסונים שלא לשתף פעולה עם האמריקאים נגד לוחמי הג'יהאד ונשבע לנהל מלחמת חורמה נגד מי שיעשו כן. כמו כן, נדרש אל-זרקאוי לנושא הקמת מועצת השורא של לוחמי הג'יהאד והבהיר כי הוא משמש רק כאחד מן החברים במועצה זו, לצד היותו מפקד ארגון אל-קאעדה בעיראק.  להלן תרגום קטעים מן הקלטת:

 

"ארה"ב מבינה כעת ש[כל] הטנקים, המטוסים וגייסות הצבא הכבדים שלה ו[כל] סוכניה מקרב צבא השיעים העוינים, לא [יספיקו כדי] לאפשר לה להכריע את המערכה עם לוחמי הג'יהאד. לכן היא פנתה לתכנית של הונאה, בה היא קוראת [לסונים] להתלכד נגד הג'יהאד ו[נגד] לוחמי הג'יהאד, באמצעות מתן הוראה לסוכניה מקרב הסונים, אשר הסכימו לשמש חבל שייכרך סביב צווארם של הסונים [תומכי הג'יהאד] ולהציל את האמריקאים מביצות הכישלון שלהם ומהמוות שלהם בעיראק.

 

[האמריקאים] ניצלו [אנשים] שהשתמשו בסיסמאות האסלאם כמסווה שנועד לחפות על חרפת מעשיהם הנתעבים. [הסונים המשתפים פעולה עם האמריקאים] החלו לנהל תעמולה מטעם אדוניהם לטובת הצורך להקים את מנגנוני הצבא והמשטרה… הם העמידו פנים כי שכחו שבהיסטוריה המודרנית כל  אימפריאליסט ו[כל] כובש של מדינה כלשהי  ממנה מישהו מבני הארץ [הכבושה] שמייצג אותו [ומשמש] כחלון הראווה [שלו] מול ההמון. זאת כדי שהכובש הזה יוכל לבסס את האחיזה שלו [בארץ הכבושה] ולגזול את משמניה ו[את רכוש] האנשים ולבצע את מה שמשרת את האינטרסים המתועבים שלו.

 

אללה אמר: "ומי מכם אשר יאמץ [את היהודים ואת הנוצרים] כבעלי ברית כמוהו כאחד מהם"[26] ... ומכאן אנו מחדשים את קריאתנו ומזהירים את מי שפועל למען פריסה והקמה של מנגנוני צבא ומשטרה אשר הוקמו [מלכתחילה] כדי ליישם את תכניות הכובשים ולהחיל משטר שאיננו ע"פ [הקוראן] שהוריד אללה. היזהרו ממי שנכנס למנגנונים כגון אלה, המשתפים פעולה [עם האויב]. בי נשבעתי, שהם לא ימצאו אצלנו אלא את החרב החדה ושבינינו לבינם  [יתנהלו] קרבות אשר נוכח מוראותיהם ילבין שיער ראשם של נערים...

 

ולסיום אני מבשר בזאת לאומה על הקמת מועצת השורא של לוחמי הג'יהאד בעיראק, אשר תהווה בעזרת אללה גרעין להקמת מדינה אסלאמית, שדת האסלאם תהיה בה עליונה. השבח לאל, כבר החלה פעילות מתואמת [בכיוון זה] והידיים מושטות ולוחצות זו את זו כדי לציית לאללה ושליחו ו[לבצע] ג'יהאד למענו. המועצה הזאת תשמש מטריה לכל לוחם ג'יהאד נאמן. אני מתכבד להיות אחד מחברי המועצה המבורכת הזו עם הנהגתה המבורכת, לצד היותי מפקד ארגון אל-קאעדה בעיראק, משרתם של הג'יהאד ולוחמי הג'יהאד, המתפאר באללה, אחיכם אבו מוצעב אל-זרקאוי, יום שישי, 23.3.1427 החל ב- 21.4.2006."[27]

 

 

 [1]  סלפיה - זרם אסלאמיסטי הדוגל בחיקוי הדורות הראשונים של האסלאם, שעליו נמנית אל-קאעדה.

[2]  מרמז למה שנאמר בקוראן 9 : 38

[4]  קוראן 2 : 193

[6]  אתר "אל-חסבה" הוא אתר פרו-ג'יהאדי המשמש כאחד הערוצים החשובים להודעות אל-קאעדה.

[9]  "אל-שרק אל-אוסט" (לונדון) 13.1.2006

[10]  "אל-חיאת" (לונדון) 16.1.2006

[11]  "אל-זמאן" (עיראק) 30.1.2006

[12] "אל-צבאח" (עיראק) 2.2.2006

[13]  "אל-צבאח" (עיראק] 7.2.2006

[14] "אל-חיאת" (לונדון) 10.2.2006

[15]  "אל-זמאן" (עיראק) 18.2.06

[16]  "אל-צבאח" (עיראק) 2.3.06

[17]  "אל-צבאח" (עיראק) 5.3.2006

[18]  "אל-שרק אל-אוסט" (לונדון) 8.3.2006

[19]  "אל-חיאת" (לונדון) 18.1.2006

[20]  "אל-שרק אל-אוסט" (לונדון) 12.2.2006

[21]  "אל-חיאת" (לונדון) 10.2.2006

[22]  http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/world_news/newsid_5025000/5025292.stm 28.5.2006

 [23]  "אל-חיאת" (לונדון) 30.5.06

[26]  קוראן 5 : 51

תגיות