המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ליברל בחרייני: "בראשית היה האדם ולא הדת"
21/2/2006

 

ליברל בחרייני: "בראשית היה האדם ולא הדת"

 

במאמר הנושא את הכותרת "בראשית היה האדם ולא הדת", מציע העיתונאי הבחרייני הליברל עמראן סלמאן, לראות באדם ערך נעלה מהדת. הוא מסביר כי גישה זו, מאפשרת לאדם חירות  לחשוב ולשלוט בחייו, ומעודדת אחווה וסובלנות בין בני האדם.[1] להלן תרגום חלקים מן המאמר:

 

"באופן אישי, אינני מתנגד לדת כשלעצמה, אם היא מוצגת כאחד ממקורות האמת והידע בחיי האדם, אך אני מתנגד לה בתוקף, אם היא מוצגת כמקור היחיד של הידע והאמת בחיי האדם. במקרה הראשון, הדת היא שותפה טבעית בבניית תרבות של סובלנות ומודרניות, ובמקרה השני היא מקורם של כל הדברים המוחלטים [שאין לערער עליהם]. במקרה הראשון, הדת היא מקור העושר הרוחני וגורם לאחווה בין בני האדם, בעוד שבמקרה השני היא מקור לקיפאון ולקנאות ומובילה למלחמות ולסכסוכים. במקרה הראשון, הדת היא אחד היסודות לבניית הציוויליזציה האנושית ומביאה לשגשוגה, ובמקרה השני היא יריבתה של הציוויליזציה ומתחרה בה [...]

 

לא ייתכן שהדת תהיה ניטראלית בחייו של האדם המאמין. כל אדם דתי נושא על גבו את עול הדת שבה הוא מאמין. אם הדת הזו היא משא קל, היא מאפשרת למאמין בה לנוע בחירות רבה יותר, ואם היא משא כבד, היא משתקת כל תנועה שלו [...]

 

במאמץ לענות על השאלות הקשות של החיים והקיום אל לאדם לחשוב על אימוץ דת, שמבחינה היסטורית הופיעה לאחר שהוא כבר היה קיים [...] אלא עליו לקבץ את כל הידיעות שברשותו ולדרוש בשאלות הללו. ייתכן שהוא לא יגיע לתשובות שישכנעו אותו או יניחו את דעתו, אך החירות לחקור, להעלות שאלות ולהציג את האפשרויות השונות לבטח עדיפה הרבה יותר ממצב שבו האדם יכלא את עצמו בתוך [אוסף] של תשובות מוכנות העשויות להניח את דעתו באופן זמני, אך ישתקו את שכלו ואת חשיבתו לעד.

 

הדת באה לעולם לאחר האדם, וזה אינו טעון הוכחה. לפיכך לאדם יש את הניסיון שלו בחיים אשר משתווה או עולה על [ניסיון] הדת עצמה [...] אשתי חוששת שמא ההתרכזות בדת תהיה גורם למחלוקת ולקנאות בין בני האדם, אך הסברתי לה שאיננו צריכים לשבת בחיבוק ידיים ולחכות שהדת תחסל את היפה ביותר שבנו כבני אנוש. בין אם אנו מוסלמים, נוצרים, יהודים, בודהיסטים, בני כל דת אחרת או חסרי דת, אנו אחראים לחיים האלה, ועלינו להפוך אותם לראויים לנו כבני אדם מתורבתים [...] עלינו לנהוג על פי עקרונות החיים ההומאניים באחווה ובסובלנות בינינו והחשוב מכל הוא שלא נאפשר לדת או לשלטון פוליטי להשתלט על חיינו ולהפוך אותנו לעדר צאן ההולך בעקבותיהם ותו לא.

 

בראשית היה האדם, והוא יקר ועצום יותר מכל ערך אחר שהוא יצר, כולל הדתות."