המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
קריאה למהגרים המוסלמים לקבל את ערכי החברות החילוניות
11/4/2006

 

קריאה למהגרים המוסלמים לקבל את ערכי החברות החילוניות

 

בעל טור רפורמיסטי ביומון "אל-אתחאד" היוצא לאור באיחוד האמירויות הערביות, יוסוף אבראהים, קורא למוסלמים בחו"ל להכיר בחילוניותן של המדינות אליהן הגרו ולא לנסות לכפות את ערכיהם האסלאמיים על הרוב החילוני.[1] להלן חלקים ממאמרו:

 

"דבר חשוב התרחש לאחרונה באוסטרליה וגרם לנו לשאול את עצמנו מי אנחנו ומה אופי יחסנו לאחרים? כאשר מגיעים זרים למדינות אסלאמיות לעבוד, לחיות, או לבקר, אנו מתעקשים שהם יכבדו את המסורות האסלאמיות והערביות שלנו. כמו כן, אנו מצפים מהעובדים הזרים בארצותינו לכבד את מנהגי דתנו ולעיתים אנו אף מפריזים ודורשים מנשותיהם לכסות את ראשיהן ברעלה, ודורשים מהם שלא לאכול בפומבי בימי הרמדאן ולהימנע מלאכול חזיר, לשתות יין וכדומה […] בכל המדינות האסלאמיות מענישים, מגרשים או כולאים כל מי שמואשם בפגיעה ברגשות התושבים [...]

 

זכותם של המוסלמים לכפות את הערכים האסלאמיים על עמיהם ובארצותיהם, כל עוד הם מהווים את הרוב. הבעיה היא מה קורה כאשר המוסלמים אינם הרוב, בדומה למצב באמריקה, באירופה, באוסטרליה ובכמה ממדינות אסיה [...] האם ביכולתם של המוסלמים המהגרים בחו"ל להתעקש להחיל את חוקי השריעה האסלאמית על עצמם ועל אחרים, אפילו במקרים שברור כי הם מיעוט? האם ביכולתם להתגרות בתרבויות החילוניות הרווחות בחברות המערביות, או להתנגד לרצון החברות הללו להפריד בין דת למדינה? [...] האם במדינות חילוניות יש למוסלמים זכות לבנות מסגדים, ללמד את הקוראן או לתמוך בבתי הספר הדתיים? האם חייבת להיות למוסלמי זכות לשאת יותר מאישה אחת באמריקה, רוסיה, אירופה וסין? האם הם יכולים לכפות שם את העונשים המופיעים בקוראן? [...]

 

מבחינה עקרונית העניין כולו מסתכם בהשקפותינו ביחס לאחרים, בשאלה האם אנו סבורים כי לאחרים יש זכויות או לא ובשאלה האם האסלאם הוא דת המסוגלת להתקיים בסביבה חילונית מבלי להתנשא על אחרים, במיוחד בכל הקשור לחוקים האזרחיים בדמוקרטיות המערביות.

 

העניין מחזיר אותנו פעם נוספת לאוסטרליה. בשבוע שעבר זימן ראש ממשלת אוסטרליה השמרני, ג'ון הווארד, ללשכתו קבוצה גדולה של חכמי דת מוסלמים מהקהילה המוסלמית המתגוררת ביבשת והציג להם אוליטמטום. הוא אמר כי אוסטרליה, שהיא אדמת מהגרים ביסודה, דורשת מכל מי ששוהה בה [...] 'נאמנות מלאה' לחוקה האוסטרלית החילונית ולא לשום חוק אחר הרווח במדינות מהן הגיעו המהגרים [...] מחשש שמא דברי ראש הממשלה אינם ברורים דיים, הוסיף ממלא מקומו ושר האוצר הנוכחי, פיטר קסטילו, כי חכמי הדת המוסלמים חייבים לדבוק בחוקים החילוניים ואם לא יעשו כן, עליהם לעזוב את אוסטרליה [...]

 

הסוגיה של 'לחיות ולהניח לאחרים לחיות' הפכה להיות סוגיה קיומית. בהתאם לערכים הדמוקרטיים הנוכחיים ולערכים נוספים, רוב הלא מוסלמים חיים במערכות המבוססות על הפרדה בין דת למדינה [...] הואיל ואין זה סביר שהמצב ישתנה [...]  הכרח יהיה לאחינו המוסלמים החיים בחו"ל לחיות על פי ערכים משותפים עם אנשים המעדיפים את החילוניות.  המוסלמים החיים בחו"ל לא יכולים להניח שהם מסוגלים לכפות את ערכיהם, בדיוק כשם שאין אנו מאפשרים לנוצרים החיים בקרבנו לכפות עלינו את ערכיהם [...]"

  

 

 [1]  אל-אתחאד, איחוד האמירויות הערביות,  7.4.2006. http://www.wajhat.com/archives/2006/04/07/2.pdf