המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איתאללה איראני: ביכולתנו לקיים קשרים עם אמריקה
28/3/2006


איתאללה איראני: ביכולתנו לנהל מו"מ עם אמריקה ולקיים עמה קשרים

                                                              (28.3.2006) 

 

בריאיון ליומון האינטרנט הרפורמיסטי האיראני  רוז (www.roozonline.com), מתח מזכ"ל פורום המרצים במדרשות הדתיות של קום, איתאללה חוסין מוּסַוִי-תבריזי, ביקורת על מדיניות הגרעין של אחמדי-נז'אד וכן על מדיניותו הכלכלית. איתאללה מוּסַוִי-תבריזי קרא להידבר עם ארה"ב, לנהל עימה מו"מ פומבי וכן לחדש עמה את הקשרים. להלן הראיון:[1]

 

"רוז: מה תהיינה לדעתך הבעיות החשובות ביותר של איראן בשנה החדשה [הפרסית המתחילה ב-21 במרץ]?

איתאללה תבריזי: הבעיה החשובה ביותר תהייה סוגיית האנרגיה הגרעינית. אנו מבקשים מהאל שהגורמים הבכירים שלנו יפעלו כך שהבעיה הזו תיפתר במחיר הנמוך ביותר ושלא תיווצרנה בעיות נוספות עבור העם, ושבעזרת האל יוכלו לפתור את הבעיה הזו עד כמה שאפשר באמצעות מו"מ, דו-שיח וידידות עם רוב המדינות.

 

הבעיה השנייה שנראית מאוד חשובה היא בעיותיה הכלכליות של איראן. לדעתי, התכנונים צריכים להיות כך שלא תיווצר בעיה של אינפלציה וקיפאון כלכלי במדינה. אבל, כנראה שבשנה הבאה ניתקל בבעיה של אינפלציה וקיפאון. כמובן שאנו רוצים שהאל יעזור ושזה לא יהיה כך, אולם התכניות צריכות להיות מדויקות ורציניות כדי שיוכלו למנוע את הבעיות האלה. על-כן, מבחינת הסוגיות הפוליטיות תהיה לנו הבעיה של [סוגיית] האנרגיה הגרעינית ומבחינה כלכלית תהיה הבעיה של אינפלציה ועליית המחירים.

 

רוז: האם הבעיה הפוליטית שהיא [סוגיית] האנרגיה הגרעינית משפיעה על הבעיה הכלכלית?

איתאללה תבריזי: בוודאי, מדובר בהשפעה רבה. אולם לאור התכנונים שנעשו אני מרגיש שהתקציב הוכן כך שיגרום לאינפלציה ועליית מחירים.

 

רוז: האם קיימת דרך לפתור את הסוגיה הגרעינית בשלום?

איתאללה תבריזי: לדעתי, היה וישנו פתרון. אבל כעת, המצב קשה יותר. ניתן היה לפתור את הבעיות האלה בצורה טובה יותר. אחת הדרכים הטובות ביותר היא שנפחית את המתחים הפוליטיים בעולם. איננו יכולים לפתור את בעייתנו באמצעות יצירת מתחים נוספים. באמצעות ההתנהלות הזו, אנו גורמים ליצירת קונצנזוס עולמי נגדנו. המשימה החשובה ביותר של הממשלה הקודמת [וההרכב] הקודם של 'המועצה העליונה לביטחון לאומי' [בראשות חסן רוחאני] היתה למנוע יצירת קונצנזוס נגדנו והם הצליחו בכך. אולם, למרבה הצער, אמריקה מתקדמת היום לכיוון של יצירת קונצנזוס נגדנו.

 

רוז: אתה מדבר על ידידות עם העולם, באיזו דרך נוכל להתיידד עם העולם?

איתאללה תבריזי: אל לנו לראות בכל העולם את אויבינו. כל העולם איננו כמו הציונים ואמריקה.  אנו צריכים גם להתחשב באופציה שישנם רבים שניתן לדבר איתם בהיגיון וליצור בטחון ואמון בקרבם. נוכל לבנות אותם באמצעות המדינות הבלתי-מזדהות והמדינות האירופאיות. לפני כן, נעשה צעד חיובי כדי שלפחות המדינות האירופאיות לא יעמדו לצד אמריקה ולא יגיעו לקונצנזוס [עמה]. יש להמשיך במדיניות הזו. הן עצמן [האירופאיות] טוענות שהן מוכנות להמשיך את השיחות וגם אנו יכולים לשאת ולתת עמן. גם במו"מ עלינו לשמור על טובת החברה. אין מדובר בכך שכל יום יהיה דומה לימים הקודמים. אנו יכולים לפעול בתחום הפוליטי ולמען השמירה על האינטרסים של המדינה כפי שמכתיב האינטרס של אותו היום.

 

רוז: האם ראוי שנדבר גם עם אמריקה בתנאים הנוכחיים?

איתאללה תבריזי: אכן. מה הבעיה? משא ומתן אין פירושו תלות. האם שאר המדינות שמנהלות מו"מ עם אמריקה תלויות בה? ראשית, מו"מ אין פירושו יחסים. שנית, יחסים אין פירושם תלות. כעת אנו סבורים שסוריה אינה תלויה באמריקה, אך עם זאת, שתי המדינות מנהלות מו"מ, מקיימות קשרים ומחזיקות שגרירים ושגרירויות. אנו יכולים גם לנהל מו"מ ועוד מהסוג הפומבי שלו וגם לקיים קשרים [עם ארה"ב], כפי שקרה הדבר פעמים רבות [בין ארה"ב לאיראן] בעניין אפגניסטאן ועיראק. היה צורך שיישבו וישוחחו כי היו סוגיות שהצריכו הדברות. גם עכשיו הן [המדינות] יכולות לדבר.

 

רוז: מה הרווח של איראן בניהול מו"מ עם אמריקה בתנאים הנוכחיים?

איתאללה תבריזי: אינני יודע מהו הרווח, אך אני יודע שבכל מקום שיש בכך השפעה, יש לנהל מו"מ עם כל המדינות.

 

רוז: מה לדעתך תהיה תגובת העם לנוכח הבעיות שעומדות בפניו בעיקר בתחום הכלכלי?

איתאללה תבריזי: אם העם יראה יושר והגינות מצד הגורמים האחראים [במשטר] ויידע שהם מעוניינים בטובתו, והאויב הוא זה שיוצר את הבעיות, הוא ישא בנטל. אולם, אם חס וחלילה, העם יחוש שהגורמים הבכירים אינם ישרים והוגנים, שיקרו לו או לא גילו מאמץ רציני כדי לפתור את הבעיות, לבטח תיווצרנה אז בעיות. הרי העם לא נשבע לשתף פעולה לתמיד [עם המשטר]."