המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סופר סעודי על הסלידה מסמלים דתיים לא מוסלמיים
30/12/2005


סופר סעודי על הסלידה מסמלים דתיים לא מוסלמיים

 

האני נקשבנדי, סופר ועיתונאי סעודי, יוצא נגד פחדם של המוסלמים מסמלים של בני דתות אחרות, וגורס כי אין לייחס חשיבות רבה אפילו לסמלים מוסלמיים. במאמר שפרסם באתר האינטרנט הליברלי ww.elaph.com, הוא טוען כי העוינות נגד ישראל וארה"ב היא פוליטית וכי השנאה כלפי ישראל אין פירושה שנאת יהודים.[1] להלן תרגום חלקים מן המאמר:

 

עניתי לו: ראשית, חברי היקר, לא אני ציירתי את המגן דוד. שנית, זה שמוצא חן בעיני ציור של מגן דוד, אין פירושו שאני אוהב את היהודים. שלישית, זהו מגן דוד, ואם אינני טועה, הרי דוד, עליו השלום, הוא נביא [מוכר באסלאם]... רביעית, הציור באמת יפה.

 

חברי לא היה מרוצה מארבעת טיעוני ההגנה שלי, והתעקש על כך שנוכחותו של מגן דוד היא חטא, על כך שיש סכנה בצלב, ועל היותי חילוני. איני יודע מה הקשר בין האחד לשני. הוא אמר לי שאנו הערבים אוהבים את היהודים יותר מאשר אנו אוהבים זה את זה, או שאנו פוחדים מהם ומתחברים עמם מתוך אינטרסים אישיים בלבד. עמדתו של חברי עוררה בי פליאה, שכן הוא אדם שלמד בחו"ל, והרי בחו"ל יש הבדל בין אהבת סמל כלשהו לבין קשירתו לאהבה של עם כלשהו. לפיכך, אהבתי את דמות הנשר האמריקאי אינה מצביעה על כך שאני אוהב את המדיניות האמריקאית...

 

בנוסף, ישנה נקודה חשובה יותר – עלינו לעשות הבחנה בין היהודים לבין ישראל. אנו שונאים את ישראל, אך אין פירוש הדבר שאנו שונאים את היהודים. האיבה שלנו היא פוליטית, ולא ראוי שהיא תהפוך לאיבה אישית. לא ייתכן שאלך ברחוב באמריקה או בסעודיה, אראה יהודי ואירק בפניו [רק] משום שהוא יהודי, או אף שאביע סלידה מהכיפה שלו או ממלבושו הדתי. התנהגות כזו היא בשום אופן אינה דתית או לאומית, אלא ברברית...

 

כן, אנו שונאים את ישראל, אך אין זה אומר שאנו שונאים את היהודים. כן, אנו שונאים את המדיניות של אמריקה, אך איננו שונאים את האמריקאים.

 

נותרה עוד נקודה אחרונה – מדוע אנו פוחדים מהסמל? מדוע אנו פוחדים ממגן דוד? מדוע אנו פוחדים מהצלב הנוצרי? אני אומר "אנו" משום שמעולם לא ראיתי יהודי או נוצרי הפוחד מחצי הסהר של המוסלמים. אינני יודע מה משמעותו של חצי הסהר ומה ערכו, מבחינתי הוא רק עוד סמל, לא יותר מכך. אהבת הסמל הזה לא תוביל אותנו לגן העדן, ואי ההכרה בו לא תוביל אותנו לגיהינום."