המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סוריה: תגובות קשות למשבר באספקת החשמל
15/9/2007

סוריה: תגובות קשות למשבר באספקת החשמל

"מהו סדר היום של האזרח הסורי בזמן הפסקות החשמל? בלילה, מטבע הדברים, תבלה את הערב לאור פנס או נרות, ובמקרה שאף אחד מאמצעים אלה אינו בנמצא, אין פסול גם באור הירח. באופן זה, שואפים שלטונותינו המגוחכים להשיב את הפוריות לנפשותינו שהתערערו. כידוע, בילוי לאור הירח מחייה את נפשותינו ומעשיר את דמיוננו, ויש בו כדי להפוך אותנו למאהבים או למשוררים צחי לשון. [שעות] הצהריים הן הזמן הגרוע ביותר להפסקת חשמל רצינית, בפרט שאנו מצויים בקיץ בוער. השעות בין אחת לארבע או חמש הופכות אותך ממשורר חד חושים לרוצח מטורף... אתה מקלל את אמך ואביך שהביאוך לסוריה." (אחמד מולוד אל-טיאר, סורי מהעיר אל-רקה, מתאר את ההווי בסוריה בצל הפסקות החשמל).[1]

 

סוריה סובלת מראשית הקיץ ממשבר קשה באספקת החשמל, כמוהו לא ידעה מזה שנים רבות, משבר המתבטא בהפסקות חוזרות ונשנות בזרם החשמל הנמשכות בין ארבע לעשר שעות ביום בממוצע. המשבר פגע במרקם חייהם של האזרחים, והסב נזקים כבדים למשק הסורי.[2] בתחילה, הבטיחה הממשלה הסורית כי מדובר במשבר זמני הנובע מן העלייה בדרישה לחשמל עקב החום, וצפוי להיפתר תוך שבועות ספורים.[3] ראש ממשלת סוריה, מוחמד נאג'י עוטרי, אף הציב אולטימאטום של שבועיים לשר החשמל, אחמד ח'אלד אל-עלי, כדי לפתור את המשבר.[4] כאשר התארך המשבר והשבועות הפכו לחודשים, החלה להופיע בתקשורת הסורית ביקורת חריפה כלפי הממשלה, ובמיוחד כלפי ראש הממשלה ושר החשמל. 

 

יומונים סוריים ממסדיים קראו למקבלי ההחלטות במדינה לפעול ביתר שאת בכדי למצוא פיתרון לליקויים בשירותים הציבוריים במדינה, בכללם גם משבר החשמל. מאמרי ביקורת נוקבים יותר הופיעו ביומונים ובאתרי אינטרנט סורים, כמו גם באתרי אופוזיציה, אשר ייחסו את המשבר לשחיתות ציבורית ולתכנון לקוי וקראו להפרטת שירותי החשמל במדינה. המחאה הגיעה לשיאה בראשית אוגוסט, בעקבות ניסיונו של ראש הממשלה, עוטרי, לייחס את המשבר לסיבות פוליטיות וללחצים בינלאומיים שהובילו, לדבריו, לסירובן של ארבע החברות הגדולות בעולם בתחום החשמל לעבוד בסוריה. בהקשר זה, הזכיר עוטרי את נשיא צרפת לשעבר, ז'אק שיראק, כמי שהפעיל לחץ על חברה צרפתית לפרוש מן המכרז להקמת תחנות כוח לייצור חשמל בסוריה.[5]

 

הביקורת על משבר השמל גלשה גם למחאה עממית. ב-2 באוגוסט 2007 פרץ האקר לאתר האינטרנט של משרד החשמל, וכתב בעמודו הראשי: "אני מודה לכל עובדי משרד החשמל, ובמיוחד לשר [החשמל] שלא הציע עד כה שום פיתרון וזנח את המדינה ואת העם שמסרו לידיו משרה זו. אני שב ומודה על המאמץ הכביר מצד כל האחראים על התחזוקה במשרד החשמל, מאמץ הממחיש את אי יכולתם לשאת באחריות ולהחזיק במשרותיהם הרמות. עד מתי נישאר מפגרים? עד מתי?"[6]

להלן קטעים ממאמרים וידיעות שהתפרסמו ביומונים ובאתרי חדשות ואופוזיציה סוריים בתגובה למשבר החשמל בכלל, ולהתבטאותו של ראש ממשלת סוריה בפרט:

יומונים ממסדיים: מתי יקיים השלטון את הבטחותיו?

סנאא יעקוב, בעלת טור קבועה ביומון הסורי הממסדי, "תשרין", כתבה: "לאור התמונה העגומה העולה נגד עיניהם של התושבים - החל ממשבר המים והחשמל ועד לרחובות צרים, מהמורות ואבק, חיות ובקר בתוך השכונות, חרקים, חולדות וביוב המזהם את מה שמסביבו – אומרים האנשים למקבלי ההחלטות ולמבצעיהן: 'מתי תדברו אמת ותקיימו את הבטחותיכם? האם לנצח נישאר נתונים לרחמיכם?!"[7]  אסמאעיל ג'רדאת, בעל טור קבוע ביומון הסורי הממסדי, "אל-ת'ורה", התייחס אף הוא למשבר בשירותים הציבוריים בסוריה: "[ישנם] עניינים רבים שעל חברי הרשות המחוקקת להעלות בדיוניהם עם הרשות המבצעת. יש לקוות כי הדבר לא יסתכם בכך וכי הדיונים לא יתקיימו לעיתים רחוקות. אנו מעוניינים בדיון מעמיק שיטפל בכל הסוגיות הנוגעות לחיי האנשים ולקיומם, ולא בדיונים שנועדו לגרוף יוקרה תקשורתית".[8]

מאמר ב"אל-וטן": השערורייה נרשמת לחובת הממשלה

ב-30 ביולי קרא מאמר מערכת ביומון הסורי "אל-וטן" להפרטת שרותי החשמל בסוריה: "מה התועלת בדיבור על הישגים? מה התועלת בכך שכל חברי הממשלה מדגישים את 'שיפור' [רמת] החיים של האזרח? מה התועלת באיומים, בהבטחות ובאולטימאטומים [לפיתרון המשבר], כשמדובר בסיסמאות בלבד? האזרח הסורי מעלה את השאלות הללו בכל יום ובכל שעה בניסיון לקבל הסבר על המתרחש. המים באים מאללה, אבל החשמל הוא באחריות הממשלה... מה נאמר למשקיע, לתייר ולמהגר? האם נאמר להם כי התכנון הלקוי, ההתעלמות והשחיתות הם סיבות המשבר? שמא נחזור על דברי הממשלה ושר החשמל, לפיהם המשבר זמני ויהיה ניתן להתגבר עליו בזמן קצר? ומי ישא בהפסדים החומריים? האם יתאפשר לאזרח לתבוע את משרד החשמל ולקבל פיצויים? אין לנו תשובה לאף אחת מן השאלות הללו, ומוטב שהממשלה – במקום לפזר הבטחות, לאיים ולהציב אולטימאטומים – תפנה את מקומה ותאפשר למגזר הפרטי לספק את שירותי החשמל. לפחות עם המגזר הפרטי אנו יודעים מה הן זכויותינו ומה הן חובותינו, כדי לבוא חשבון עם האחראים ולתבוע אותם. זוהי שערורייה גדולה, שערורייה הנרשמת לחובת ממשלה המחויבת לשיפור רמת החיים של האזרח".[9]       

דברים ברוח דומה כתב גם בעל הטור הסורי, הית'ם יחיא מחמד, ביומון הסורי, "אל-וטן": לאור אי-הסדר והאקראיות בהפסקת [זרם] החשמל ובחזרתו, ולאור ההשלכות השליליות המסוכנות הנובעות ממציאות זו, יש האומרים, ואני ביניהם: לולא קריסת 'המערכת המוסרית' אצל האחראים על החשמל בארצנו, לא הייתה מתרחשת קריסתה המפתיעה של מערכת החשמל!"[10]     

ארגון "הצהרת דמשק": הבעיות הן פרי מדיניות השלטונות

במאמר המערכת של אתר "הצהרת דמשק", ארגון גג של כוחות אופוזיציה סוריים[11], שכותרתו "הסורים ללא מים, חשמל וביטחון, קרי ללא מדינה!", נכתב: "הבעיות של הסורים הנן פרי המדיניות של השלטונות ומהותה העלמת הדעה האחרת וביטול החירויות הפוליטיות, אשר עיקרן הוא חופש הביטוי וההתכנסות... מדיניות זו מונעת בעקביות הזדמנויות לדיאלוג לאומי ומבטלות... אפשרות שתיווצר דעת קהל שתחשוף את מהות הבעיות ואת היבטיהן. על כן, אין תכנון וטיפול שיטתי [בבעיות], רמות האחריות יורדות והדרישה למתן דין וחשבון פוחתת - אם לא נעלמת - בהתאם למוקדי הכוח והיא מיושמת רק על הדרגים הנמוכים החסרים הגנה. זה מכבר המציאות הסורית מחייבת לשנות את מדיניות הממשלה מן השרש, לפקח עליה ולבוא עמה חשבון באופן מקסימאלי. המשך המצב הנוכחי והבעיות המחמירות עמן מתמודדים הסורים הוא דבר בלתי מתקבל על הדעת".[12]   

עורך Syria News: הצהרת עוטרי מתפרשת כבריחה מאחריות

נצ'אל מעלוף, העורך הראשי של אתר האינטרנט Syria News, המקורב לחוגי השלטון הסוריים, מתח ביקורת על הצהרתו של עוטרי, שייחס את משבר החשמל לסיבות פוליטיות וללחצים בינלאומיים: "לא ברור לי עד כמה נלמדה הצהרה זו [של ראש הממשלה] קודם שהשליכו את 'המידע הזה' על דעת הקהל הסורית. הרי למיטב ידיעתי, השיח הממסדי משווק לאחרונה את 'כישלון מדיניות הבידוד האמריקאית בהשגת מטרותיה ביחס לסוריה', [ולפתע] בא ראש הממשלה ומבשר שנכנסנו לעידן חדש, עידן 'המצוקות' נוכח הסנקציות הבינלאומיות נגד סוריה. איני יודע אם 'תליית' הכישלון הממשלתי באספקת צרכיו הבסיסיים של האזרח הסורי ב'לחצים בינלאומיים' היא התנהגות נבונה בתקופה רגישה זו, בה החלה סוריה לקטוף את פירות התנגדותה למזימות האמריקאיות-ישראליות באזור. אנו באים ומעניקים להם על מגש של כסף את הפרס הגדול, ואומרים 'הנה הצלחתם ואנו התחלנו לחיות בעידן החושך כתוצאה ממדיניות הבידוד שהטלתם עלינו'.

איני סבור כי יכול להיות שחברת 'סימנס' - או יתר החברות הפזורות ברחבי העולם - יסרבו להצעות להקים תחנות כוח בסוריה, שהרי כבר עלה בידינו בשנים האחרונות לחתום חוזים עם חברות אמריקאיות ואירופאיות בתחומי התקשורת, הנפט ובתחומים נוספים... אני סבור - וזהו [גם] המסר המשווק על ידי הממשלה בוקר וערב - כי יש לנו ידידים באופציות 'המזרחיות' שלנו, המשתרעות עד לסין, אשר [היו] יכולים לסייע לנו לרכוש תחנות כוח, אם [רק] היינו מתכננים לטפל במשבר הזה מבעוד מועד ולוקחים בחשבון את כל הנסיבות החברתיות, המדיניות והסביבתיות.           

הצהרות ממשלתיות אלו [של עוטרי] גרמו להשפעה שלילית כפולה... על הציבור הסורי: היו שפרשו אותה כ-'בריחה מאחריות' וניסיון להשליך את הכישלון הממשלתי הברור על 'הלחצים הבינלאומיים', והיו שראו בה 'בשורה' לעידן בו החלו הלחצים הבינלאומיים ומדיניות הבידוד האמריקאית להשיג פריצת דרך משמעותית, עד כדי כך שהם גרמו לסוריה לחיות באפלה. אני סבור כי שני הפירושים הם בבחינת הוספת שמן למדורת המשבר, ותו לא".[13]    

 

חבר פרלמנט לשעבר: המשטר מזלזל באינטליגנציה של האזרחים

מתנגד המשטר, חבר הפרלמנט הסורי לשעבר, מוחמד מאמון אל-חומסי, הפועל מחוץ לסוריה, הגיב על דברי עוטרי בהצהרה לסוכנות הידיעות האיטלקית AKI: "עד מתי יזלזל המשטר באינטליגנציה של האזרחים וברגשותיהם, תוך התעלמות מן העובדות ומן המציאות להן הוא אחראי במלואן... כיצד מעוניין המשטר להטיל על אחרים את האחריות למדיניות בה נקט, מדיניות שהסבה לסוריה חורבן והרס כלכלי ופוליטי... האם דבריו של ראש הממשלה הם בבחינת האשמת שווא, סילוף של העובדות או בריחה אל 'וו' חדש במטרה לתלות עליו את שגיאות המשטר ופגמיו, או להפיץ שנאה ומשטמה בין העמים?... בעיית החשמל בסוריה היא אחת הבעיות ממנה סובל העם הסורי, והיא נובעת מהניהול הלקוי של המדינה, מהתכנון הקלוקל ומהשחיתות שהכתה בכל שרותי המדינה... היכן הייתה הבעיה לפני חודשיים [בתקופת המשאל לנשיאות], כאשר הקישוטים וההפקרות בצריכת החשמל בחינם השתרעו לאורכה ולרוחבה של הארץ במשך חודשיים, בכדי להאריך את גזל השלטון מהעם?"[14]

אופוזיציונר סורי לראשי השלטון: "הפסיקו לגנוב את המדינה"

האופוזיציונר הסורי, ד"ר עלי חסין, תהה במאמרו באתר האופוזיציה "אח'באר אל-שרק" כיצד משטר המסוגל לערער את יציבות המזרח התיכון אינו פותר את משבר החשמל: "מר' עוטרי, מדוע אינך אומר את האמת לעם הסורי? שיקרתם לו לפני כחודש כשהטלתם על שר החשמל את האחריות להפסקת החשמל, והיום אתם מטילים על שיראק את האחריות על נפילת מערכות החשמל בסוריה. מדוע אינך אומר לעם הסורי כי המדיניות האווילית שלכם והנשיא המנהיג [בשאר אל-אסד] הם סיבת הבעיה? אם הבעיה היא תחנות הכוח, ואם חלה מתיחות ביחסיכם עם ז'אק שיראק בשל הפשע המביש של רצח [ראש ממשלת לבנון לשעבר] אל-חרירי, אז היכן הקשרים האסטרטגיים שלכם עם יתר מדינות העולם, היכן [עומדת] בעלת הברית שלכם איראן ביחס למשבר והיכן קשרי המסחר הפרטיים שלכם...

האם יש לכם את היכולת לחדור מבעד לגבולן של המדינות השכנות כדי להרוג חפים מפשע ולערער את ביטחונן ויציבותן? האם יש לכם את היכולת להבעיר את האזור מהים הכספי ועד לים התיכון? האם יש לכם את היכולת לגזול את המיטב של סוריה ואת פרוסת הלחם של עניי בניה? [התשובה היא] כן, יש לכם את כל היכולות הללו, אבל אין לכם את היכולת לפתור את בעיית החשמל ולספק אנרגיה חשמלית הנחשבת למצרך בסיסי בכל רחבי העולם...

די לכם, עוטרי. די לכם, עושי דברו של המשטר. הפסיקו לשחק בפרנסתו של האזרח המסכן, הפסיקו לגנוב את המדינה ואת בני האדם, הפסיקו לגנוב את המים, החשמל ואפילו את האוויר והפסיקו לגנוב את החירות ואת חופש הביטוי. הרינו להזכיר לך, עוטרי, ולהזכיר לנשיא הגיבור שלך ולכל שכירי החרב והנהנים [ממנעמי] המשטר, כי העם הסורי לא ירחם עליכם בבוא עת הישועה. כוחות משמר הרפובליקה וכוחות משמרות המהפכה האיראניים לא יגנו עליכם. ארמונותיכם, צבאותיכם החסינויות הדיפלומטיות שלכם לא יגנו עליכם אף הם. תהא השתלטותכם על העם אשר תהא, הניצחון הוא תמיד בעל הברית של העמים".[15]                    [2]  אתר האינטרנט Nobles News (סוריה), 9.9.2007. 

[3]  אל-בעת' (סוריה), 27.6.2007

[4]  אל-ת'ורה (סוריה), 29.6.2007

[5]  אתר האינטרנט Syria News (סוריה), 4.8.2007

[6]  אתר האינטרנט Syria News (סוריה), 3.8.2007

[7]  תשרין (סוריה), 4.7.2007

[8]  אל-ת'ורה (סוריה), 4.7.2007

[9]  אל-וטן (סוריה), 30.7.2007

[10]  אל-וטן (סוריה), 29.7.2007.

[11]  "הצהרת דמשק" – ברית בין מפלגות, כוחות ואנשי אופוזיציה סורים שחתמו באוקטובר 2005 על מסמך הנקרא "הצהרת דמשק לשינוי לאומי דמוקרטי". המסמך מדגיש את הצורך לערוך שינוי דמוקרטי בסוריה ולהביא לסיום המשטר הביטחוני ששולט על העם הסורי במשך יותר משלושים שנה. בין היתר קורא המסמך לכונן משטר דמוקרטי בסוריה, לבטל את חוק החירום, לשחרר את כל האסירים הפוליטיים ולמצוא פתרון לבעיית הכורדים. על המסמך חתמו בין היתר "הוועדות להחייאת החברה האזרחית", "החזית הדמוקרטית הכורדית בסוריה", "האיחוד הלאומי הדמוקרטי בסוריה", "הוועדה הסורית לזכויות אדם", ואף תנועת האחים המוסלמים בסוריה.

[12]  אתר הצהרת דמשק (www.damdec.org), 2.7.2007.

[13]  אתר האינטרנט Syria News (סוריה), 5.8.2007.