המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
איחוד חכמי הדת המוסלמים בפרסום חוזר: כיבוש עוטף עזה ואשקלון – הכנה לשחרור פלסטין
2/11/2023


אתר איחוד חכמי הדת המוסלמים הנתמך על ידי קטר במאמר ישן של בכיר חמאס: השתלטות על עוטף עזה ואשקלון – הכנה לשחרור פלסטין והתגשמות נבואת הנביא מוחמד

 

ב-26 באוקטובר 2023, אתר איחוד חכמי הדת המוסלמים, הנתמך על ידי קטר[1], שב ופרסם מאמר – שהוא, למעשה, פרק מספר שפרסם במרץ 2019 בכיר החמאס, נצר פחג'אן, בחסות משרד התרבות של התנועה על "הבטחת אחרית הימים"[2], שעל פי חמאס הינה הבטחה קוראנית לגבי היום בו תשוחרר פלסטין וישראל תחדל להתקיים[3]. במאמר, הדן בחשיבות הג'יהאד וההיערכות לקרב [ריבאט] בעיר אשקלון שבשטח ישראל במסגרת המלחמה נגדה, נכתב כי "בקרוב תפרוץ מלחמה שאחת מתוצאותיה תהיה שעזה תנצח ולוחמיה ישתלטו אל אזור עוטף עזה ואזור אשקלון".

 

פחג'אן הסביר במאמרו כי ההיערכות של לוחמי הג'יהאד לקרב באשקלון - כהכנה לכיבוש ירושלים ושחרור פלסטין מידי הציונים - הינה התגשמות נבואתו של הנביא מוחמד שאמר בחדית': "הג'יהאד הטוב ביותר שלכם הוא היערכות לקרב בגבול האויב [ריבאט], והריבאט הטוב ביותר הוא אשקלון".

 

בהקשר זה יצויין כי ב-7 באוקטובר 2023, יום מתקפת הטרור של חמאס בה נטבחו באזור עוטף עזה כ-1400 ישראלים, נפצעו אלפים ונחטפו יותר מ-200, פרסם פחג'אן בחשבון הפייסבוק שלו פוסט בו ציין כי השלב הראשון של הבטחת אחרית הימים "בוצע השבח לאל".[4]


המאמר באתר איחוד חכמי הדת המוסלמים. כותרתו: "היערכות לקרב באשקלון - בשורה והבטחה"


 

להלן קטעים מן המאמר:

 

"[מדברי הנביא מוחמד] מפי אבן עבאס, עליו ועל אביו השלום, שאמר: הנביא עליו השלום אמר: "ראשית העניין הזה [קרי, הנהגת האסלאם] נבואה ורחמים ואחר כך ח'ליפות ורחמים ואחר כך יהיה מלוכה ורחמים ואחר כך ינשכו זה את זה כחמורים בגללו. עליכם [מוטלת חובת] הג'יהאד, והג'יהאד הטוב ביותר שלכם הוא היערכות לקרב בגבול האויב [ריבאט], והריבאט הטוב ביותר הוא אשקלון. החדית' הזה, הנמצא בקובץ החדית'ים "אל-כביר" של טבראני ואל-הית'מי אומר ב-מג'מע אל-זואאד שחדית' זה נמסר על ידי מוסרים מהימנים ואל-אלבאני וקבע שהוא חדית' מהימן [צחיח].

 

כאשר מעיינים בחדית' הנ"ל, אנו יכולים להבין את ההקשר שלגביו נאמרו המסורות על העיר הפלסטינית אשקלון שעתידה להיות הריבאט הטוב ביותר בזמן שהוא השלב הקשה ביותר של עושק וצרה לאנשי פלסטין.

 

החדית' הזה מודיע לנו שההיערכות לקרב [ריבאט] באשקלון יהיה בשלב מאוחר משלבי המעבר והשינוי בשלטון אצל המוסלמים, כך שהרחמים ייעלמו והרשע ישרור והארץ הברוכה תהיה נתונה להשחתה, כיבוש ואובדן וזה מחייב ג'יהאד והיערכות לקרב...

 

פלסטין נכבשה בידי הציונים והם הקימו על אדמתה את מדינתם בשנת 1948 והגלו מאות אלפים מתושביה, וזה הצריך ג'יהאד וריבאט כדי לשחררה. זה מה שאנו מוצאים בחדית' של הנביא עליו התפילה והשלום: "ואחר כך ינשכו זה את זה כחמורים בגללו, ועליכם [מוטלת חובת] הג'יהאד, והג'יהאד הטוב ביותר שלכם הוא היערכות לקרב בגבול האויב [ריבאט], והריבאט הטוב ביותר הוא אשקלון".

 

מדוע אשקלון? ידוע לכולם שאשקלון היא עיר פלסטינית שכבשו הציונים בשנת 1948 והיא נמצאת מצפון לעזה הנצורה, וכן ידוע שלוחמי הג'יהאד אינם יכולים להיערך בה לקרב כי היא חלק מפלסטין הכבושה. אולם הנביא מזכיר את אשקלון במפורש ואומר: "והריבאט הטוב ביותר הוא אשקלון". אנו יכולים להבין את דברי הנביא באופן הבא:

 

האפשרות הראשונה היא שהכוונה באשקלון לאזור עזה הסמוך לאשקלון...

האפשרות השניה היא שהכוונה באשקלון היא אזור אשקלון עצמו הנמצא תחת כיבוש ישראלי מאז 1948 ובכך יש בשורה ללוחמי הג'יהאד והנערכים לקרב, כי יש בחדית' רמז לכך שבקרוב ייערכו לקרב באשקלון. וזה גורם לי לצפות שבקרוב תפרוץ מלחמה ואחת מתוצאותיה תהיה שעזה תנצח ולוחמיה ישתלטו אל אזור עוטף עזה ואזור אשקלון, אחרי עימותים צבאיים קשים עם הכיבוש הישראלי, אשר יאלצוהו לסגת ולעזוב את האזור. כך תתגשם בשורת הנביא עליו השלום שלוחמי הג'יהאד ייערכו לקרב באשקלון כהכנה לכיבוש ירושלים ושחרור פלסטין כולה, ברצון אללה."[5]

 

 [1] איחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים, שהקים ב-2004 השיח' הקיצוני יוסף אל-קרדאוי, זוכה לתמיכה, חסות ומימון קטרים והוא מקדם בעקביות שיח של הסתה וקריאות לג'יהאד, כמו גם שיח אנטי נוצרי ואנטישמי.  

יצויין כי איחוד העולמי של חכמי הדת המוסלמים פרסם ב-7 באוקטובר 2023 הודעת תמיכה במתקפת הטרור של חמאס אותה כינה כמתקפה יעילה ומתבקשת. כמו כן, האיחוד הדגיש בהודעתו כי על המוסלמים מוטלת חובה דתית לתמוך באחיהם ואחיותיהם "בכל פלסטין, במיוחד באל-אקצא, בירושלים ובעזה". ראה דוח ממרי:

https://www.memri.org/reports/statement-qatar-based-and-funded-international-union-muslim-scholars-iums-calls-al-aqsa

[2] המאמר מופיע גם  בפוסט שפרסם פחג'אן ב-24 במרץ 2019 והפך לוויראלי בימים אלה. https://www.facebook.com/nasr.fahajan 24.3.2019. 

[3] הנבואה מבוססת על כמה פסוקים בסורת אל-אסראא, (סורה מס' 17) בקוראן.

[5] https://iumsonline.org/ 26.10.2023.

 תגיות