המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
יגאל כרמון בריאיון עם רינו צרור: לחץ כלכלי מאסיבי על קטר יקדם את החזרת השבויים
29/10/2023הקישו להאזנה