המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כיצד להיאבק בהתגברות האיום האנטישמיות (א)/ יגאל כרמון (באנגלית)
4/7/2023

How to Fight the Rising Antisemitic Threat – Part I: The West's Response Is To Manage Antisemitism Instead Of Fighting Antisemites

July 3, 2023 | By Yigal Carmon