המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
סעודיה מתגמלת כלכלית קיצונים כדי להחזירם בתשובה
1/5/2007


                          סעודיה מתגמלת כלכלית קיצונים כדי להחזירם בתשובה

 

במסגרת הניסיונות הסעודים להילחם בתופעת הקיצוניות, מפעיל משרד הפנים הסעודי מזה כמה שנים תוכנית של יעוץ אידיאולוגי לעצורים ביטחוניים, כדי להחזירם בתשובה מתפיסותיהם הקיצוניות. התוכנית מתנהלת על ידי ועדת ייעוץ המורכבת מאנשי דת, פסיכיאטרים ופסיכולוגים העורכים שיחות ייעוץ עם האסירים ושיעורי דת. כאשר משתכנעים היועצים כי האסירים חזרו בהם מדעותיהם הקיצוניות הם ממליצים לשחררם מן הכלא.[1]

 

לאחרונה דווח כי לצד פעילות ועדת הייעוץ זוכים העצורים הביטחוניים גם לתמריצים כלכליים כדי לעודדם לחזור בהם מדעותיהם הקיצוניות.

 

יותר מ-80% מהמשתתפים חזרו מדעותיהם הקיצוניות

היומון הסעודי "אל-וטן" דיווח מפי מקור ביטחוני כי משרד הפנים משלם בשלוש השנים האחרונות למעלה מ-115 מיליון ריאל על העצורים שנמצאו ראויים לכך במסגרת התוכנית ולבני משפחותיהם.

 

המקור, שהעדיף להישאר בעילום שם, ציין כי סכומים אלו משולמים לצורך פריעת חובות, טיפול בחולים מקרב בני משפחות העצורים, הוצאות דיור עבור [בני המשפחות], הוצאות חתונה לעצורים המעוניינים להתחתן, וכן מתן מכוניות פרטיות לאסירים העוברים את תוכנית ועדת הייעוץ ומשתחררים מן הכלא. עוד הוסיף המקור כי משפחות נזקקות של העצורים זוכות לתמיכה כלכלית בצורה של משכורות חודשיות של בין 2000 ל-3000 ריאל. [2]

 

חבר ועדת הייעוץ, ד"ר מחמד אל-נג'ימי, אמר ליומון כי עד היום שוחררו כבר למעלה מ-1000 נערים שעברו את תוכנית ועדת הייעוץ שכותרתה  "להתעמת עם הנער, לדון עמו על דעותיו הקיצוניות ולייעץ לו לזנוח אותן". 

 

אל-נג'ימי עמד על הקשר בין התמריצים הכלכליים הניתנים לעצורים ולבני משפחותיהם לבין חזרתם בתשובה: "יותר מ-80%- 90% [מהעצורים שהשתתפו בתוכנית הייעוץ] חזרו בהם מדעותיהם הקיצוניות בשל התמיכה הכספית שמקבלים בני משפחות העצורים מהמדינה. לתמיכה [הכלכלית] השפעה חיובית גדולה על העצורים עצמם מאחר ורובם יוזמים את ההשתתפות בתוכנית הייעוץ, ואחרים מבקשים לחזור שוב לחוגי [ועדת הייעוץ] לאחר שנודע להם מבני משפחותיהם המבקרים אותם שמשרד הפנים מספק את כל צרכיהם."[3]

 

אל-נג'ימי אמר בהזדמנות אחרת ליומון הסעודי "אל-מדינה" כי קרו מקרים בהם אסירים שהשתחררו מן הכלא הוחזרו אליו לאחר שהתברר כי הם עדיין מחזיקים בדעות קיצוניות. לדבריו, "תשעה אנשים המשתייכים לקבוצה התועה הוחזרו לכלא לאחר שנה או שנה וחצי משחרורם מאחר שהוכח כי הם חזרו לדעות התועות ולא התרחקו מהם."[4]

 

המומחה לטרור, הד"ר עבד אל-רחמן אל-הדלק, אמר ליומון "אל-וטן" כי הקריטריון לגובה התשלומים לבני משפחות העצורים הוא מידת הזדקקותן [של המשפחות]. עוד אמר כי "לתמיכה הכספית בבני משפחות העצורים יש השפעה חיובית על העצור עצמו, ועל מידת התייחסותו החיובית לטיפול האידיאולוגי באמצעות תוכנית הייעוץ."

 

לדבריו, באמצעות התמריצים הללו מעוניינת המדינה "להבליט את הצד ההומאני של כוחות הביטחון כדי שמשפחת העצור תדע כי המדינה מזדהה עמה ועם צרכיה, ושחשוב למדינה באמת לערוך תיקון לבנה שנפל בין ציפורני הקבוצה התועה, המנסה לנצל את תנאי החיים שלו ושל בני משפחתו כדי לגייס בני משפחה נוספים."[5]

 

בעל טור סעודי: התהפכו היוצרות ואנו מתגמלים קיצונים

עלי סעד אל-מוסא, מרצה באוניברסיטה ע"ש המלך ח'אלד באבהא, מתח ביקורת על התגמולים הניתנים לעצורים ולבני משפחותיהם. במאמר ביומון "אל-וטן", כתב: "כבוד השיח' מחמד אל-נג'ימי, חבר בועדת הייעוץ האידיאולוגי, אמר כי המדינה הוציאה עד היום יותר ממאה מליון ריאל בצורה של מתנות, סיוע לחתונה, מכוניות ומשכורות חודשיות לאסירים שהחזיקו באידיאולוגיה מעוותת ולבני משפחותיהם. כמו כן צוין כי זו היתה אחת הסיבות ששכנעו כמה מהם לחזור בהם מעמדותיהם הקודמות. 

 

המעשה יפה, אולם חוששני שהחזקה בדעה [קיצונית] כזו תהפוך לפרס, או יתרה מכך למשרה ולמקור פרנסה. מה הוא המעשה יוצא הדופן שביצעו האנשים הללו כדי שאנו ניתן להם במתנה מכוניות, רק משום שהם חזרו בהם מהדעה [הקיצונית], בזמן שאלפי נערים תמימים חולמים על ריח של מכונית?

מה הוא המעשה יוצא הדופן שגורם לנו לחתן אחד [מהעצורים] בזמן שבו אלפי נערים תמימים חולמים לא על ריח של אישה אלא על ריח של בושם? מה הוא המעשה יוצא הדופן שהם ביצעו כדי שאנו ניתן לאחד מהם או למשפחתו משכורת חודשית קבועה, בזמן בו אלפי אנשים תמימים חולמים על משרה של שומר ביטחון? התגמול צריך להיות על פי המעשה אולם נראה שאנו הפכנו את המשוואה ושיננו את מקומן של המילים במשפט הזה.

 

[אל-נג'ימי] אומר כי רבים מהנערים הללו ביקשו לחזור שוב לישיבות הייעוץ לאחר ששמעו על הנדיבות הזו. אני חושש פעם נוספת שהייעוץ הוא רק גשר לצאת [מן הכלא]. מי שבאמת מעוניין להוכיח את חזרתו לדרך הישר אינו צריך לעשות זאת באמצעות ועדת הייעוץ..."[6]

 [1]  ראו דוח ממרי על חינוכם מחדש של קיצונים בסעודיה

[2]  ערך ריאל אחד - כדולר וחצי

[3] אל-וטן (סעודיה), 15.4.2007.

[4] אל-מדינה (סעודיה), 22.4.2007.

[5] אל-וטן (סעודיה), 15.4.2007.

[6] אל-וטן (סעודיה), 19.4.2007.