המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
ריסון החתירה האיראנית לנשק גרעיני חיוני למאבק בציר האיראני-הסיני-הרוסי החדש
9/4/2023


Curbing Iran's Ambitions Is Vital For Impeding The New China-Russia-Iran Axis

  By Yigal Carmon and A. Savyon*

https://www.memri.org/reports/curbing-irans-ambitions-vital-impeding-new-china-russia-iran-axis