המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
הזמנה להשקת המילון הערבי-עברי בחדש מאת מנחם מילסון
24/3/2023