המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
יומון סעודי: היהודים משתלטים על העולם
15/12/2001


יומון סעודי: היהודים משתלטים על העולם


היומון הסעודי "אל-וטן" פרסם לאחרונה כתבה בת שני חלקים בנושא "רגש העליונות היהודי בעולם". אל-וטן קובע כי מדובר במחקר שנערך על ידי "המרכז האמריקאי-אירופאי למחקרים ביטחוניים ובינלאומיים", אותו לא ניתן היה למצוא באינטרנט.

 

הכתבה ב"אל-וטן" נכתבה על ידי עבדאללה אאל מלהי. כותרת החלק הראשון היתה "ישראל, אומנת הטרור, מתגמלת את הטרוריסטים בכך שהיא ממנה אותם לתפקידים ראשיים במדינה היהודית".[1]  בחלק זה תקף ה"מחקר" את ישראל ומנהיגיה והאשים אותם בגזענות. חלקו השני של ה"תחקיר" פורסם ב"אל-וטן" תחת הכותרת "הארגונים היהודיים מבצעים תוכנית גיהינום אסטרטגית להשתלטות על העולם"[2] ובו נכתב:

 

"הארגונים היהודים [בעולם] גיבשו בסוף המאה שעברה תוכנית גיהינום להשתלט על העולם באמצעות הצתת מהפיכות או השתלטות על מפתחות השלטון במדינות השונות, ובראשן ארה"ב ורוסיה, יורשתה של ברה"מ לשעבר.

 

המחקר קובע: הבה נצא קצת במחקרנו מגבולות המדינה הישראלית הגזענית ונראה מה עושים היהודים מחוץ לגבולותיה באופן המשרת את האינטרסים שלה. בעשותנו כן, נגלה שקיימת אג'נדה אסטרטגית עולמית שאמצו הארגונים היהודיים והם פועלים להגשימה. מה שמדהים הוא שאותה אג'נדה לא נולדה כיום אלא החלה בתחילת המאה שעברה.

 

בתחילת המאה העשרים היתה מטרתם של הרוסים, ועמם היהודים וארגוניהם העולמיים, להפיל את האימפריאליזם הרוסי שבעיניהם היה אנטישמי. לצורך כך, שאפו הארגונים היהודים ברחבי העולם כולו ליצור מערכת סוציאליסטית יהודית. מרבית ראשיה של מערכת זו היו יהודים והם מימנו את המהפכה הרוסית, שלאמיתו של דבר היתה מהפיכה יהודית יותר מאשר רוסית. המממן העיקרי של המהפכה הזו היה הקפיטליסט היהודי הידוע, ג'ייקוב שיף, מניו יורק.

 

הבה וניתן דוגמא אחת לאותה ממשלה רוסית ראשונה. זוהי דוגמא מפחידה להגמוניה היהודית. דברים אלה מצויים בארכיון הלאומי האמריקאי. על פי המידע המצוי בארכיון זה, מבין 384 חברי הפרלמנט הסוציאליסטי הראשון, היו רק 13 רוסים, בשעה שמספר היהודים עלה על 300. כתב ה'לונדון טיימס' ברוסיה תאר את הממשלה הזו ככיבוש יהודי של רוסיה. גם השגריר האמריקאי ברוסיה באותו זמן, דיוויד פרנס, השתמש באותו תיאור, וכך גם קציני המודיעין האמריקאים ברוסיה. אפילו וינסטון צ'רצ'יל עצמו תאר את המהפכה הרוסית ככיבוש על ידי היהודים הבולשביקים "שאחזו בהון והפכו לשליטי האימפריה הרוסית האדירה". זוהי דוגמא אחת בלבד מתוך דוגמאות מפחידות רבות המוכיחות את השתלטות היהודים על מדינות העולם במטרה להגשים את מטרותיהם הגדולות בשליטה בעולם.

 

ההצלחה הזו שרשמו היהודים במהפכה שלהם נגד ממשלה לאומית חשובה ברוסיה והרצח שביצעו של המשפחה השלטת באותו זמן היתה חלק מן האג'נדה היהודית העולמית. התברר לנו שאפילו בראשית המאה העשרים היתה ליהודים השפעה כלכלית, פוליטית, ותקשורתית עולמית. השפעה זו הלכה וגברה בחלוף השנים. מרבית האנשים עדיין אינם מודעים לתפקיד העיקרי שמלאו היהודים בייסודה של המהפכה הבולשביקית ולאחר מכן בהפצת הסוציאליזם בעולם. בורותו של העולם בנוגע לעובדה זו מחזקת את מה שאמרנו קודם לכן בנוגע להשפעת היהודים על התקשורת העולמית ובמיוחד המערבית והשפעתם על החיים האקדמאים, שאם לא כן, כיצד ניתן להסביר את הסתרתה של עובדה היסטורית חשובה זו מעיני העולם?! הדבר חושף בפנינו את התיאום המושלם של הכוח היהודי מסביב לעולם שניתן לגייסו בכל רגע לשירות המטרות היהודיות המוגדרות.

 

דוגמא אחרת להגמוניה היהודית המתבטאת בכיבוש משרות רמות במדינות החשובות היא הצלחתם בהקמת המדינה הישראלית. מאז התקבלה הצהרת בלפור - שרק לאחרונה נודע לעולם שהוא היה יהודי בחשאי - שקראה להקים מדינה ישראלית ולתמוך בה, סמכו היהודים על יכולתם להגשים את רצונם.

 

רגש העליונות היהודי מתאפיין בצביעות ובקנאות... היהודים אינם יכולים לממש את השפעתם ושליטתם מסיבה פשוטה והיא שהם מהווים מיעוט דמוגרפי בכל חברה בעולם; משום כך מנסים היהודים באמצעות תחבולותיהם להחליש את ההזדהות הלאומית [של הלא-יהודים] ובכך להשתלט על העניינים ולהטותם לטובת האינטרסים שלהם. הדבר גלוי לעין בכל מקום בעולם בו מצויה קהילה גדולה, הן בחברות הערביות והן בחברה האמריקאית, כגון קהילת האירופאים-אמריקאים או האפריקאים-אמריקאים ואפילו בקרב המוסלמים בעולם הערבי, שם פועלים היהודים באמצעות שליטתם בתקשורת, בפוליטיקה, ובכלכלה כדי להחליש את הקבוצות הלא-יהודיות ולגרום לפירורן, כדי להבטיח את יעדיהם. כיתד מתבצע הדבר?

 

הדבר מתבצע באמצעות העיקרון של "הפרד ומשול". הקנאים היהודים מפחדים מכל קואליציה גזעית לא יהודית והם נלחמים בה. בארצות המערביות נלחמים היהודים בכל הארגונים המנסים לשמור על האינטרסים והמסורות האירופאים. במדינות הלא אירופאיות, פועלים היהודים בהתמדה לפורר ולהחליש את הקואליציות ואת ההומוגניות של הקבוצות הגזעיות העיקריות.

 

באמריקה, לדוגמא, לא פעלו היהודים אך ורק להחלשת ההומוגניות והקואליציה של האירופאים-אמריקאים, אלא גם נלחמו נגד קואליציות אחרות, דוגמת התנועה הלאומית של השחורים, תנועת Nation of Islam, ותנועות אחרות.  ארגונים אפריקאים-אמריקאים אלה רצו בסך הכל לשמור על מסורותיהם שאבדו בתוך החברה הרב-תרבותית, אבל היהודים, בשל רגש העליונות המוכר שלהם, לא רצו שאיש מלבדם ישמור על מסורותיו ועל האינטרסים הקולקטיבים שלו. לכן הם מנסים תמיד לגרום לחברות האחרות להרגיש תחושת אשם, אפילו מעצם התגאותם בתרבותם. הם מציגים את ההתעניינות הזו ואת תחושת הגאווה בתרבות של אותם ארגונים לא יהודים כנטייה גזענית.

 

הבה וניקח דוגמא למדיניות הפרד ומשול שהזכרנו. הרוב הגדול של תושבי פלסטין ולבנון הם מוסלמים, אבל ישנה קבוצה בלתי מבוטלת של נוצרים. כאן מצאה ישראל הזדמנות לסכסך ולהצית שנאה בין המוסלמים לנוצרים. התוצאה היתה מלחמת אחים הרסנית. אחת הסיבות שאריאל שרון ביצע את הטבח במחנות צברא ושאתילא באמצעות המיליציות הלבנוניות [הנוצריות] היתה להצית את אש השנאה והתיעוב בין אויבי ישראל הערבים. זיכרונותיו של אחד מנשיאי ישראל, משה שרת, חושפות כי הטקטיקה הזו היא אחת הטקטיקות הישראליות העיקריות המשמשות להטחת האויבים זה בזה.

 

ערעור יציבות האומות באמצעות עידוד הגירה תרבותית ודתית אינטנסיבית, בנוסף להצתת סכסוכים עדתיים ודתיים בין העמים, היו ונותרו בסיס לאסטרטגיה היהודית הגזענית. ניסיונם של היהודים להחליש את יכולותיהם של אויביהם באמצעות יצירת פירוד בקרבם מתגשמת בקרב הפלסטינים. ישראל מנסה בהתמדה למזג את הפלסטינים של הגולה בחברותיהם אליהם הם היגרו, וזאת כדי לגרום להם לאבד את זהותם הפלסטינית במטרה להבטיח את שרידתם [של היהודים] במדינה גוזלת וכדי למנוע תמיכה במדינה פלסטינית.

 

היהודים פועלים גם להחלשת נאמנויות וקואליציות אחרות על ידי תיאור הארגונים האלה בביטוי שהפך למוכר באמצעי התקשורת היהודים: אנטישמיות. האשמה זו משרתת שתי מטרות. ראשית, היא מחזקת את הקשרים [היהודיים] ברחבי העולם ובכך משיגה תמיכה במדינת ישראל; שנית, ביטוי זה מסית לשנאה קולקטיבית של היהודים את כל מי שאינו יהודי ובכך נמנעת התבוללות של היהודים בעמים אחרים.

 

ניקח כדוגמא לצביעותם של היהודים הקנאים את הנישואים בין הגזע היהודי לגזעים האחרים. במהלך מסע הבחירות של הנשיא, ג'רוג' דבליו בוש, מצא עצמו בוש נתון לביקורת תקשורתית רבה משום שנאם במכון 'בוב ג'ונס', המתנגד לעקרון הנישואים עם בני גזעים אחרים. הסתירה היא בכך שכל בית כנסת יהודי באמריקה וכל ארגון יהודי מוביל נלחם נגד עקרון נישואי היהודים עם האחרים. המוזר הוא שהתקשורת לא עסקה מעולם בעובדה ידועה זו ולא הזכירה כלל את הכפילות הזו בחברה שההנחה לגביה היא שהיא נהנית מחופש ביטוי, כמו החברה האמריקאית. כאשר אנו מבינים שהתקשורת האמריקאית נשלטת על ידי היהודים, אנו מפסיקים להיות מופתעים. הצגת עובדה ברורה זו אינה תואמת את האינטרסים היהודים והיא פוגעת ביחסים ובאינטרסים של היהודים עם העם האמריקאי. משום כך היא הוסתרה כפי שמוסתרים פשעי היהודים נגד הפלסטינים באופן יומיומי.

 

לעומת זאת, אנו מוצאים כעת ספרים וסרטים שמרביתם נכתבו והופקו בידיים יהודיות קנאיות, המגנות כל תנועה גזעית שאיננה יהודית; במקביל, קיימים רק ספרים מעטים ביותר שהעיזו לכתוב נגד הגזענות היהודית. מאחר שבתי ההוצאה לאור הגדולים נתונים לרחמיהם של היהודים, רק מעטים מהם רואים אור ואם הם כבר רואים אור, תפוצתם מועטה ביותר... אם היהודים הקנאים האלה היו אמינים, היה עליהם לכתוב על הגזענות היהודית אותה הם מכירים הכר היטב.

 

לאחר שדיברנו על האג'נדה היהודית העולמית והמדיניות היהודית המוכרת של הפרד ומשול, הבה ונסיים את המחקר המצומצם הזה אודות הגזענות היהודית ורגש העליונות שלהם באמצעות טקטיקה אחרת אותה מנהיגים היהודים שאינה פחות חשובה ממה שכבר הזכרנו והיא מדיניות השתקת מתנגדי ומבקרי היהודים וגזענותם.

 

גאוותנותם ועריצותם של היהודים שהצליחו להסתיר אותן מפני הציבור המערבי הגיעו לידי כך שמי שמדבר עליהם, על ההגמוניה שלהם, ועל גזענותם יודע שהוא ישלם מחיר יקר. באמריקה, למשל, מי שמעיז לדבר על נושא זה בפומבי, שמו הטוב נפגע בתקשורת והוא מכריז על פשיטת רגל במידה והוא עובד בתחום המסחר. אם הוא פקיד, הוא מאבד את מקום עבודתו. כאשר מישהו מעיז לומר עובדה שאינה משביעה את רצונם של היהודים ואינה תואמת את האינטרסים שלהם, השיטות של היהודים להשתיקו נעות בין איומים לפגיעה פיזית, בנוסף לפגיעה בהונו והעברתו לרשימת המובטלים, במידה והוא פקיד או איש עסקים. אם הוא פוליטיקאי, הרי שהוא מחוסל לחלוטין ומושלך לשוליים. מי שמבצעים את המשימה הזו היא התקשורת של היהודים, הלובי היהודי, וצוות הגנה יהודי המאשים את יריביו תמיד בחוסר סובלנות כלפי העדות הדתיות והגזעיות האחרות.

 

צוות זה שאומר שהוא נלחם בעדתיות ובגזענות... פועל תמיד להאשים את מבקריהם של היהודים ומדיניותם הגזענית בכך שהם עדתיים וגזעניים ואינם מנסים להבין את היהודים או לבנות דו קיום עמם. בה בשעה, הם מתכחשים לגזענותה של ישראל שהיא בהירה כשמש, והם מגנים עליה.

 

הלוואי והדבר היה מסתכם בדברי בהאשמת מבקריהם [של היהודים], אבל המצב חמור מכך. הקנאים היהודים בעלי ההשפעה הכספית, התקשורתית, והפוליטית הרבה יכולים להביא לכליאתם. הקנאים היהודים כבר הצליחו לכלוא רבים ממבקריהם במדינות אירופאיות רבות, אולי משום שאין הם מסוגלים, כרגע, להתנקש בחיי מי שמבקר אותם וחושף את גזענותם במדינות המערב. אבל הם מסוגלים להשתיקו בדרכים אחרות. מי שחפץ להביא כעדות את דברי המנהיגים היהודים הגזעניים, מוצא עצמו בתוך בית הסוהר, וזאת בשל השפעתם. היהודים אינם מוותרים על שום אשמה שהם יכולים לפברק כדי להותיר את מי שמעז לומר את האמת מאחורי הסורגים לשנים ארוכות.

 

מה שאנו אומרים קורה בשטח. מאות ממי שסטו מן המתווה ששרטטו היהודים והעיזו לחרוג מן הקווים האדומים שצוירו להם, מצויים מאחורי סורג ובריח. הקווים האדומים האלה אינם אלא אמירת וחשיפת האמת, דבר בו אין היהודים מעונינים. ישנם [בבתי הסוהר] מאות אנשים שדיברו על השואה וחשפו את האמת בנוגע לתעמולה היהודית המזויפת.

 

לסיכום, הקורא עשוי לתמוה בנוגע למידת שליטתם של היהודים... כדי להוכיח את דברינו, לא נתייחס לשליטתם של היהודים על התקשורת במדינות המערב ובעיקר בארה"ב... אלא ניתן דוגמא לחדירתם של היהודים ושליטתם על המשרות הבכירות בממשל האמריקאי. שליטה זו עוררה תדהמה בימי ממשל קלינטון...: מדלין אולברייט שרת החוץ, ג'ורג' טנט ראש ה-FBI, ויליאם כהן שר ההגנה, סנדי ברגר היועץ לביטחון לאומי. כולם יהודים. באמצעות חדירה זו לממשלים האמריקאים השונים ובאמצעות השליטה על אמצעי התקשורת והממון, כופים היהודים את האג'נדה שלהם על העמים האחרים ורגש העליונות היהודי שמטרתו לגייס את העמים ומשאביהם לטובת האינטרסים היהודיים ומדינתם הגזענית ישראל, נותר בעינו."

 [1] אל-וטן (סעודיה), 8.12.2001.

[2] אל-וטן (סעודיה), 9.12.2001.