המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
כותב סעודי: לאחר חזרת ארה"ב להסכם הגרעין, על מדינות המפרץ לפעול לבידודה של איראן
29/3/2022


כותב סעודי: לאחר חזרת ארה"ב להסכם הגרעין, על מדינות המפרץ לפעול לבידודה של איראן


פיצל אל-שמרי, בעל טור ביומון הסעודי מכה, פרסם ב-19.2.2022 מאמר בו הציע למדינות המפרץ תוכנית פעולה נגד איראן לאחר חזרתה הצפויה של ארה"ב להסכם הגרעין (ה-JSPOA) מ-2015. במאמרו קרא אל-שמרי למדינות המפרץ אשר חוששות מהאיום האיראני לפתח מערכות הגנה אוויריות, ימיות וקיברנטיות ובמקביל להמשיך ולפעול לבידודה של איראן בעולם. לדבריו, במקרה של הפרת ההסכם מצד איראן צריכות מדינות אלו לפעול לביטולו ואף להקים קואליציה צבאית בינ"ל שתמחק את התשתית הגרעינית של איראן.

 

פיצל אל-שמרי [1]


 

להלן תרגום קטעים ממאמרו של פיצל אל-שמרי:


"אפשר שהרושם הראשוני בקרב מדינות, בעקבות ההכרזה [הצפויה] על חתימת הסכם גרעין בין איראן לבין ממשל ביידן ושש [המעצמות] יתאפיין בפסימיות, באכזבה ובתסכול, אך אפשר שתהיה זו הזדמנות [עבורן] להוכיח את העובדה שאיראן משקרת ושהיא אומרת דבר אחד ופועלת בניגוד להצהרותיה....

מרבית מדינות העולם עדיין חוששות מאיראן וחששן זה צפוי להתגבר, עם  הפיכתה למדינה המפתחת את יכולותיה הגרעיניות. לפיכך על מדינות ערב ומדינות המפרץ לנצל תחושות אלה, [ולפעול] כדי להגביר את בידודה של איראן ולהפוך את הסכם הגרעין לסוג של הסכם שלא יביא להקלה ביחסים בין איראן לבין העולם החיצון... 

איראן צריכה להבין היטב כי זכותן של כל מדינות העולם, ולא רק של המדינות החתומות על ההסכם, לדעת מה כוונותיה לגבי תכנית הגרעין שלה. איראן אינה מדינה שוחרת שלום, ואינה חותרת ליציבות באזור ולכן כל מדינות העולם לא יעמדו מנגד, אם איראן תשחק באש ותאיים על שכנותיה מתוקף הפיכתה למדינת גרעין. 

ישנו צורך בהגברת הפעילות המודיעינית כדי לעקוב אחר ההתנהלות של איראן [בתחום] הגרעין. ניתן לעשות זאת באמצעות שיגור מל"טים באופן יותר סדיר וצילום אזורי הכורים הגרעיניים האיראניים, כדי לוודא שאיראן לא מרמה [ומפרה את] מחויבויותיה בנושא הגרעין.
בנוסף יש להפעיל מנגנוני ציתות בתוך איראן ומחוץ לה, כדי לדעת מה מתחולל בדיונים בתוך הנהגתה לגבי האופן שבו היא תרצה לנצל את ההסכם הזה למען מימוש מטרותיה המרושעות.

מנגנוני המודיעין במדינות המפרץ צריכים לעשות את המאמץ המודיעיני הזה... [ולעקוב אחר]  אופן התנהלותן של המעצמות הגדולות ערב החתימה על הסכם הגרעין. מדינות ערב צריכות לפתח מערכות הגנה אווירית... של טילים קטנים מבחינות גודלם, אשר ביכולתם לנטרל כל טיל שמשוגר מכל עבר, בפרט אם הוא נושא ראש נפץ גרעיני. זכותן של מדינות ערב לרכוש, להשיג ולפתח סוג כזה של טילים.

איראן לא תפסיק לפתח את תכנית הטילים שלה, והדבר יעורר דאגה רבה ביותר, כיוון שביכולתה 'להלביש' על הטילים הללו ראשי נפץ גרעיניים. [עם זאת], מכיוון שאיראן מסתמכת על מדינות אחרות בפיתוח הטילים הגרעיניים שלה, יש לשכנע כל מדינה המפתחת את יכולות הטילים של איראן לחדול מכך, לאור הסכנה שהדבר מהווה לביטחונן ולשלומן של מדינות ערב.

ישנו גם נושא לוח הזמנים של הסכם זה. מטבע הדברים, קיים הבדל גדול בין הסכם  לשלוש שנים לבין הסכם לחמש שנים. איראן תחתור להסכם ארוך טווח, מפני שהדבר יסייע לה לפתח את יכולותיה להשיג נשק גרעיני, ולכן על מדינות ערב להיות מתואמות [ביניהן] כדי להתמודד עם איראן בהתאם למשך זמן  ההסכם. עליהן [להבהיר למערב] את הקשר בין מתן אישור לאיראן לקבל את כספיה המוקפאים, להמשך פעילותה הטרוריסטית.

מדינות ערב צריכות לחזק את מערך ההגנה מפני מלחמת סייבר, שבו כן איראן תשתמש כנשק.... מדינות המפרץ צריכות לתחזק צי ימי קבוע במי המפרץ, שלא יוצג כתוקפנות כלפי איראן, אלא כאחד המרכיבים הבסיסיים להגנה על השייט במי המפרץ, שאיראן יצרה בו בעיות לאורך זמן ממושך.
בנוסף, נוכחות של כוח צבאי ערבי במפרץ היא אחד מאמצעי מדיניות ההרתעה הדרושים במקרה של תכנית גרעין מסוכנת מצד מדינה המפרה את החוק ואת הנורמות הבינ"ל, כדוגמת איראן. 

לבסוף, אם יוכח שאיראן אינה מחויבת לשום הסכם גרעין, יש לפעול לאלתר לביטולו, וזכותן של מדינות ערב לשתף פעולה עם כל מדינות העולם[2] ולפעול להקמת קואליציה בינ"ל נגד איראן. אחת ממטרותיה של הקואליציה הבינ"ל הזו צריכה פתיחה בפעולה צבאית נגד איראן, כדי לשים קץ לתשתית הגרעינית שברשותה. זהו עניין שאי אפשר לשתוק לגביו, בכל הנוגע לשלום האזורי והבינ"ל.[3][1] מכה (סעודיה), 19.2.2022

[2] אפשר שיש פה רמז לגבי ראייתה של ישראל כשותפה לגיטימית במאבק בגרעין האיראני.

[3] מכה (סעודיה), 19.02.2022.