המכון לחקר תקשורת המזרח התיכון
THE MIDDLE EAST MEDIA RESEARCH INSTITUTE
צוואת המחבל שביצע את פיגוע הירי בירושלים: בחרתי בדרך זו כדי לזכות בגן העדן של אללה
1/12/2021

צוואת המחבל שביצע את פיגוע הירי בירושלים: בחרתי בדרך זו כדי לזכות בגן העדן של אללה; הכינו עצמכם לג'יהאד ולמסירת הנפש


פאדי אבו שח'ידם, המחבל מתנועת החמאס שביצע את פיגוע הירי ליד הכותל המערבי בירושלים (21.11), בו נרצח אזרח אחד ונפצעו ארבעה, הותיר אחריו צוואה, שבה הביע את רצונו העז מזה שנים להיות שהיד ולהגיע לגן העדן. אבו שח'ידם קרא למכריו ולתושבי ירושלים ללכת בדרכו - להשתחרר מכבלי העולם הזה ולבצע ג'יהאד והקרבת נפש.

להלן תרגום צוואתו של אבו שח'ידם:


צוואתו של אבו שח'ידם[1]:"בשם אללה הרחמן והרחום

צוואתי


אני, פאדי מחמוד אבו שח'ידם, כותב מילים אלו כשאני בשיא שמחתי, מוכן לפגוש את אללה יתעלה כגולת הכותרת לשנים של עבודה שקדנית ומתמשכת. מאז שרגליי דרכו במסגד וספגתי את הקוראן והסונה, חולם אני על מפגש קרוב עם אללה כשהיד בעזרת אללה, אשר תוקף את האויב ולא נס מפניו. השנים החולפות היו כולן בבחינת הכנה והתכוננות, מבחינה אמונתית ומבחינה צבאית, לרגע המכובד והמבורך הזה.


אמי, אחיי, אחותי, אשתי, ילדיי ובנותיי:

חי אללה, החיים לצידכם היו בבחינת כבוד ודבר נעלה ואולם החיים אצל אללה יהיו עוד יותר מכובדים, נעלים ונשגבים. כמה הייתם עבורי לעזר ולמשענת בחיי, ולכן זוהי חובתי לתגמל אתכם עוד יותר. שכן, נמסר לנו על ידי נביאנו [מוחמד] - יברכו אללה ויתן לו שלום - שהשהיד הוא מליץ יושר עבור משפחתו, אז אני מבקש מאללה [שאהיה שהיד] ואהיה מליץ יושר עבורכם[2] ועבור אבי עליו השלום. לכן, הפגינו סבלנות, פעלו לשם שמיים, והיו בעלי כוח עמידה. דעו כי אני בחרתי בדרך זו כדי לרצות את אללה וכדי לזכות בגן העדן של אללה יתעלה. החיים קצרים ומי שנתן אותם למען אללה ועלה בידו להקריב עצמו למען אללה - הצליח. אני מצווה אתכם לדבוק בדת של אללה עד שתפגשו אותו. הדת שלכם היא מהות הכל ו[מסגד] אל-אקצא שלכם הוא [מקור] הגדולה והגאווה שלכם.


אחיי, חבריי לדעוה [קרי, ההטפה האסלאמית] ולעשייה האסלאמית:

המילים והדעווה המבורכות שלנו, בהם אנו עוסקים משחר נעורינו, מחייבות הקרבה ומסירת נפש מצדנו, כדי שמילותינו לא תישארנה מתות וללא רוח חיים. המילה צריכה עד לצדקתה ולאמיתותה וזוהי [למעשה] הפעולה האקטיבית. השינוי הטוב ביותר הוא זה אשר נעשה באמצעות הקרבה והלימה בין המילים והמעשים.


לאחר השנים הללו של עבודה, למידה והוראה, אומר שאין מנוס אלא להשיט את הספינה בדמינו ולהוות דוגמא מעשית בתחום הגי'האד, כשם שהאנשים רואים בנו מופת לידע ועבודה קשה.


הדרך הטובה ביותר עבורנו, לנוכח העושק כנגד מסגדנו [קרי, מסגד אל-אקצא] הוא לפדות אותו בדמינו. אין לנו חיים של כבוד כל עוד מצבו של מסגדנו הולך מדחי אל דחי וכל עוד ההתקפות נגדו מתגברות. לכן, הכינו את עצמכם לריבאט [התייצבות בחזית הלחימה] , לג'יהאד להקרבה ולמסירת נפש והשתחררו מכבלי העולם הזה.


הנביא - יברכו אללה ויתן לו שלום - אמר: אני נשבע בשם מי שחייו של מוחמד בידו [כלומר, בשם אללה], אלמלא הדבר היה מכביד על המוסלמים, לעולם לא הייתי נמנע מלהצטרף לכל פלוגה [הצבאית] הנלחמת למען אללה. אולם אין לי מספיק אמצעים לספק להם [ללוחמים בהמות רכיבה[ וגם להם אין [אמצעים כאלה] ולכן הדבר יכביד עליהם אם הם יפגרו אחריי. אני נשבע בשם מי שחייו של מוחמד בידו [קרי, בשם אללה], הייתי רוצה לצאת לקרב למען אללה ולהיהרג ואז לצאת [שוב] לקרב ולהיהרג ואח"כ לצאת לקרב ולהיהרג. סיפרו [את החדית' הזה] בוח'ארי ומוסלם [מחברי קבצי החדית' המהיימנים].


אז קדימה, ברוכים תהיו במצוותו של שליח אללה -- יברכו אללה ויתן לו שלום. אני מבקש מאללה להיות חברו של הנביא - יברכו אללה ויתן לו שלום - בבריכה שלו [בגן העדן][3]. אמן שאתם, כמוני, תזכו במעמד הזה.


תלמידיי ותלמידותיי היקרים והיקרות,

לימדתי יותר מעשרים שנה בבתי הספר, במסגדים, במוסדות [לימוד] של ההלכה האסלאמית, הקוראן והחדית' וכן במסגרות לימודיות וחינוכיות אחרות. בכל מפגש הייתי מצטער [לשמוע] שמישהו אחר הקדים אותי בגן העדן, כאשר הוא תוקף [את האויב] ולא נס מפניו. נהגתי לספר לכם את סיפורים אודות אלה, מחברי הנביא ועד לאריות האסלאם בתקופתנו. חיי אללה לא חדלתי לבכות כשהייתי מספר עליהם, אבל אני הייתי מכין עצמי ומתכונן להצטרף אליהם וללכת בדרכם. והיום אהוביי, אני עוזב אתכם כדי להצטרף אליהם. אני מצווה על כל אחד מכם לדבוק ולהמשיך בדרך זו. זוהי דרך הנביאים והצדיקים שאי אפשר לטעות בה. ניפגש בעזרת אללה בגן העדן. הרבו בתפילה למעני ובסליחתכם לי.


לבסוף, אל תושבי ירושלים:

אללה בחרכם כדי שתעשו ריבאט בה [קרי, בירושלים] ותגנו על המקום אליו הגיע הנביא מוחמד - יברכו אללה ויתן לו שלום - במסע הלילי.[4] אל תזנחו את המקום. דעו כי הפתרון לבעיותיכם מתחיל בריבאט ובג'יהאד שלכם. אללה אמר: "אלה למעננו שמבצעים ג'יהאד, ננחה אותם בדרכנו" [קוראן 29: 69].


האחדות שלכם תלויה [במסגד] אל-אקצא שלכם וסוף הבעיות החברתיות והמשפחתיות [שלכם] תלוי בכך שתכוונו את המצפן לעבר המסגד המבורך. חי אללה, מסגד אל-אקצא שלכם, מקום המסע הלילי [של הנביא מוחמד, קרי ירושלים], מצפה מאיתנו הרבה. השיבו את הריבאט וכוונו את המצפן אליו. אללה ידאג לכם והוא הטוב שבמסייעים.


אני חותם את צוואתי זו בבקשה שתתפללו עבורי, [שהשהאדה שלי] תתקבל ושאזכה למחילה, לרחמים, ולדרגה גבוהה [בגן העדן]. מי שיש לי חוב אליו יכול לדרוש אותו ממשפחתי, או לוותר לי ומי שיש לו חוב כלפיי - אני פוטר אותו ממנו לכבוד אללה יתעלה. אני מבקש מאללה שיקבל אותי ויקבל את המאמצים שלי ואת הג'יהאד שלי. [אללה] הוא בעל ההחלטה והיכולת.


וקריאתי האחרונה – השבח לאללה ריבון העולמים ותפילת אללה וברכות לנביא, בני משפחתו וחבריו ולאלו שהלכו בדרכו עד ליום הדין.


אחיכם האוהב

השהיד החי בעזרת אללה

פאדי מחמוד אבו שח'ידם

20.11.2021

15 רביע אל-תאני 1443." [5][1] https://safa.ps 22.11.2021.

[2] על פי המסורת המוסלמית השהיד הוא מליץ יושר עבור 70 מקרובי משפחתו.

[3] על פי החדית' אללה העניק מקווה מים לכל הנביאים וכי זה של הנביא מוחמד הוא הגדול ביותר והמים בו המתוקים ביותר.

[4] על פי המסורת המוסלמית הנביא מוחמד ערך מסע לילי [אסראא'] מהעיר מכה אל העיר ירושלים על גבי בהמה בעלת כנפיים המכונה אל-בוראק ולאחר מכן המריאו שניהם לשמים [אל-מעראג'].

[5] https://safa.ps 22.11.2021.